NEM Forsikring bliver en del af Gjensidige

Over 100 års forsikringshistorie føres nu videre i regi af Gjensidige, der har købt NEM Forsikring.

To kollegaer sidder og snakker sammen i

NEM Forsikring A/S fusioner med Gjensidige Forsikring ASA

NEM Forsikring A/S har den 1. april 2022 anmodet Finanstilsynet om tilladelse til at fusionere med Gjensidige Forsikring ASA, der i forvejen ejer 100 pct. af NEM Forsikring A/S. 

Hvad betyder fusionen for mig som kunde i NEM?

Fusionen får ikke betydning for dig som privatkunde eller erhvervskunde. En fusion er en juridisk ændring af selskabsstrukturen, der indebærer, at NEM Forsikring ikke længere er et selvstændigt datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA.

Her og nu betyder fusionen derfor ikke noget for dig. Dine forsikringer vil således fortsætte i NEM Forsikring-navnet og med samme forsikringsbetingelser og aftalevilkår, men Gjensidige vil formelt være forsikringsgiver/risikobærer. Alle henvendelser omkring dine forsikringer, i tilfælde af skader mv. vil derfor skulle ske på samme måde som før fusionen.

På sigt ønsker vi dog at samle alle kunder i ét fælles brand – Gjensidige-brandet – og du vil derfor på et senere tidspunkt få tilbud om at overgå til Gjensidiges forsikringsbetingelser og vilkår i øvrigt. Dette ønsker vi for at sikre en smidigere og mere ensartet kundebetjening og kundevilkår.

Finanstilsynet har i forbindelse med anmodningen om fusion offentliggjort en redegørelse i Statstidende og Berlingske Tidende. Den kan du læse her.

Værd at vide om fusionen

Vi vil gerne give dig det bedste overblik over fusionen og dens betydning for dig som kunde i NEM Forsikring. Derfor har vi her på siden samlet de mest centrale spørgsmål og svar omkring fusionen. 

Ofte stillede spørgsmål

Ingenting. Dine forsikringer i NEM Forsikring fortsætter uændret. I slutningen af 2022 vil kunderne i NEM Forsikring løbende blive flyttet over til Gjensidige Forsikring.

Erhvervskunder i NEM Forsikring vil vi løbende kontakte allerede nu, for at drøfte virksomhedens muligheder for at flytte til Gjensidige.

Så længe dine forsikringer er i NEM Forsikring, skal ekstra forsikringer også tilkøbes i NEM Forsikring. Når dine forsikringer overflyttes til Gjensidige, kan ekstra forsikringer fremadrettet tilkøbes i Gjensidige.

Priserne vil forblive de samme, mens vilkårene vil blive bedre på nogle punkter, da Gjensidige har en bredere dækning. Sædvanlig håndtering af vores forsikringsportefølje vil løbende blive foretaget, præcist som NEM Forsikring også har gjort tidligere. Det vil sige, at der eksempelvis vil kunne ske justering, hvis en kunde eksempelvis har mange skader.

Vi vil gøre vores yderste for, at det ikke vil blive bøvlet, da rådgiverne - både i NEM Forsikring og Gjensidige – kan varetage kunder begge steder. Vi informerer løbende, så du aldrig er i tvivl om, hvad du skal gøre, når du har brug for os. På sigt ser vi frem til at kunne tilbyde dig endnu flere fordele som kunde i Gjensidige.

Vi flytter policerne til hovedforfald og forventeligt fra 1. november 2022 og fremefter. Vi vil sende alle kunder et brev ca. 1 måned før vi flytter deres forsikringer. Har du en BS-aftale, flytter vi den over til Gjensidige og herefter vil der på din opkrævning fremadrettet stå Gjensidige.

Erhvervskunder i NEM Forsikring vil vi løbende kontakte allerede nu, for at drøfte virksomhedens muligheder for at flytte til Gjensidige.

Vi sørger for at al historik, også verserende sager, flyttes med over, når NEM Forsikring flyttes til Gjensidige.

Ja, det kan du. Du kan enten kontakte NEM Forsikring eller Gjensidige for dette.

Her og nu er der ingen ændringer for dig – overhovedet. Du kan fortsat ringe og skrive til NEM Forsikring, som du altid har gjort. Du kan finde vores kontaktinfo og oplysninger om dine forsikringer på vores hjemmeside/i din selvbetjening. Medarbejderne er også de samme, så du vil ikke opleve nogen forskel.

Ja, det kan du. Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskab, som er noteret på Oslo Børs. Koncernen har cirka 3.800 medarbejdere, og de tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Danmark er der cirka 800 medarbejdere, som arbejder ud fra fire lokationer i hhv. København, Århus, Skanderborg og Odense.