Campingvognforsikring

Her kan du se og sammenligne dine tidligere betingelser fra NEM med dine nye betingelser hos os. Du skal ikke gøre noget og dine forsikringer vil automatisk blive flyttet til os i løbet af 2023.

Campingvogn med cykel på i skoven

Væsentligste ændringer for dig med campingvognforsikring

Vi har fremhævet de væsentligste ændringer for dig, som har en campingvognforsikring. Nedenfor ser du eksempler på hvordan du er dækket med Gjensdiges campingvognforsikring.

Retshjælp

  • Summen for retshjælp er nu 225.000 kr., hvor den før var 175.000 kr. Hvis sagsomkostningerne måtte overstige 41.000 kr., vil det være en forbedring for dig, da du hermed har en lavere selvrisiko og højere sum.

Nyværdierstatning

  • Hvis din campingvogn eks. koster 200.000 kr. og bliver beskadiget for 100.000 kr. så vil du få nyværdierstatning, der hos Gjensidige svarer til 140.000 kr.

Tyveri fra fortelt

  • Hvis du har en indbosum på 30.000 kr. på din campingvognsforsikring, er du stillet på samme måde som før. Hvis du derimod har en indbosum på mere end 30.000 kr. vil du have en lavere dækningssum pr. forsikringsår ved tyveri fra fortelt.

Sammenlign NEM og Gjensidiges betingelser til campingvognforsikring

Her kan du sammenligne nuværende betingelser fra NEM, med dine nye betingelser hos os.

NEM betingelser

Gjensidige betingelser

Hvad betyder det for mig?

5.1. Kaskodækning
b.
Hvis der i policen stilles krav om, at køretøjet har en effektiv tyverisikring, er det en betingelse for dækning af tyveri, at tyverisikringen var tilsluttet, da tyveriet skete, og at nøglen ikke var opbevaret i, på eller ved køretøjet.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

5.2. Kaskodækning
b.
Fortelte. I perioden fra mandag i uge 43 til søndag i uge 11 dækker forsikringen udelukkende stormskade på entré- og vintertelte. Andre fortelte er ikke dækket ved stormskade.

Afsnit 7 - Kaskodækning
Ekstra udstyr
. Ud over det nævnte standardudstyr dækker forsikringen også det til køretøjet hørende ekstraudstyr, fx mover og fortelte med den sum som fremgår af policen.
Dækningsperiode for fortelt. For fortelte gælder nedenstående dækningsperiode: Skade på vinter- & helårsfortelte er dækket hele året. Skader på sommerfortelte, som følge af storm, orkan, skypumpe eller lignende, er dækket i perioden fra 1. marts til 31. oktober.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 5 – Kaskodækning
i
. Tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt, jf. punkt 1. b.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 7 - Retshjælp

Afsnit 9 - Retshjælp

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 8 - Indboforsikring

Afsnit 7 - Indbodækning

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 9 - Selvrisiko

Afsnit 7 - Kaskodækning
i.
Skade sket i forbindelse med udlejning dækkes ikke.

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Vi dækker ikke udlejning af campingvogne.

Afsnit 12 - Hvordan dækkes skaderne på campingvognen
4. 
Erstatningsopgørelsen ved nyværdierstatning
3. Reparationsudgifterne vil overstige 50 % af camping-vognens nyværdi på skade tidspunktet

Afsnit 9 - Nyværdierstatning
Har forsikringstager købt køretøjet som fabriksnyt, og indtræder skaden inden for de to første år efter dette køb, udbetales nyværdierstatning i tilfælde, hvor vognen bliver stjålet og ikke bliver fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og selskabet, eller når reparationsudgifterne overstiger 70% af en tilsvarende vogns nyværdi på skadetidspunktet. Det er en forudsætning, at vognen ikke har været benyttet til udlejning.

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Vi udbetaler nyværdierstatning hvis reparationsudgifterne overstiger 70%. Førhen har du fået nyværdierstatning, hvis reparationsomkostningerne overstiger 50%.

Afsnit 13 – Hvordan dækkes skader på forteltet

Afsnit 9 - Partiel skade
Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan enten betale en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid erstattes ikke.

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Du har tidligere haft afskrivningstabeller hvor din erstatning blev nedsat efter 3 år. Hos Gjensidige får du udbetalt en erstatning ud fra en vurdering af hvad et nyt fortelt kan genanskaffes til, eller repareres for.

Afsnit 14 – Hvordan dækkes skaderne på indbogenstande

Afsnit 9.1 – Erstatningsopgørelse – Indbodækning
Værdiansættelse.
Erstatningen opgøres på grundlag af den beskadigede genstands værdi umiddelbart før skaden.
Nyere Indbo. Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye indenfor det sidste år før skaden, beregnes på grundlag af genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag.
Værdiforringelse. For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 1 – Hvor dækker vejhjælp
1.1
Forsikringen er gældende i Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland. 

Afsnit 8.1 – Hvor dækker Gjensidige Vejhjælp
Gjensidige Vejhjælp dækker i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Ved behov for assistance på transitruten E 65 mellem Malmö og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse dækker abonnementet, som om det var i Danmark.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Med Gjensidiges vejhjælp er du dækket i Danmark og Europa, hvor du førhen kun var dækket i Danmark.

Afsnit 3 - Udlandsdækning
3.1
Forsikringen dækker i det øvrige Europa for personbil, motorcykel og varevogn under 3.500 kg. totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 5 - Døroplukning
5.1
Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes dørlukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren. Hvis ikke, transporterer vi din bil til nærmeste autoriserede værksted.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.            

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 6 - Bilruder
6.1
Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre dækker abonnementet bugsering til værksted. Ved øvrige ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 11 - Hotelophold
11.1
Kan din bil ikke repareres samme dag i Danmark, og SOS Dansk Autohjælp vurderer det rimeligt, vil du og eventuelle passagerer i køretøjet blive tilbudt én hotelovernatning inkl. standard morgenmad.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 12 - Mulighed for leje-bil
12.1
SOS Dansk Autohjælp tilbyder i nogle situationer mu-ligheden for at du kan leje en bil via dem i tilfælde af uheld (”DinEkstraBil”). Brug af denne ordning er ikke dækket af for-sikringen, og aftales og afreg-nes direkte med SOS Dansk Autohjælp.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 13 - Patient/hjemkørsel
13.1
Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade og derfor ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet.
13.2 Denne service gælder både dig selv, din ægtefælle og dine hjemmeboende børn. SOS Dansk Autohjælp yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. Selskabet og SOS Dansk Auto-hjælp kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst.
13.3 Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet senest dagen efter bestilling.
13.4 Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under kørsel udenfor Danmark, bliver bilen, føreren og eventuelle passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 14 - Trailere og campingvogne
14.1
Forsikringen dækker trailere og campingvogne som er efterspændt det forsikringsdække-de køretøj, samt andre trailere og campingvogne for hvilke der er tegnet selvstændigt abonnement. Der gælder de samme vilkår for dækningen som for øvrige køretøjer, i det omfang det ikke er fraveget i dette afsnit 14.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 15 - Undtagelser
15.1
Selskabet tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force majeure.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.