Knallertforsikring

Her kan du se og sammenligne dine tidligere betingelser fra NEM med dine nye betingelser hos os. Du skal ikke gøre noget og dine forsikringer vil automatisk blive flyttet til os i løbet af 2023.

Knallert på række med forhjul

Sammenlign NEM og Gjensidiges betingelser til knallertforsikring

Her kan du sammenligne nuværende betingelser fra NEM, med dine nye betingelser hos os.

NEM betingelser

Gjensidige betingelser

Hvad betyder det for mig?

Afsnit 1 – Hvem er dækket?
1.2.1
Skader,der sker under arbejde på knallerten, er ikke dækkede.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, da det er en kaskoskade.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 5 – Hvis du kommer ud for en skade

5.1 Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Selskabet har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, da det er en del af Forsikringsaftaleloven.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 9 - Betaling af præmien m.m.

9.6 En ansvarsforsikring, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er betalt. Derudover skal præmien de næste 2 år betales forud for 1 år ad gangen.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, det er dog en del af Gjensidiges forretningspolitik.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 15 - Selvrisiko

15.1.5 Beløbet er forfaldent til betaling straks og betalingsformen er den samme som er gældende for din præmie.

Afsnit 23. Når skaden sker

Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskodækningen med 14 dages varsel.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 1 - Ansvar

1.2 Udgifter til erstatningssag

Dækningen omfatter desuden udgifter i forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag. Sådanne udgifter skal dog altid aftales med selskabet på forhånd.

1.2.1 Dækningen omfatter også renter af erstatningsbeløb. Disse beløb betales af selskabet, selv om forsikringens dækningssummer derved overskrides.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.