Privat personbil

Her kan du se og sammenligne dine tidligere betingelser fra NEM med dine nye betingelser hos os. Du skal ikke gøre noget og dine forsikringer vil automatisk blive flyttet til os i løbet af 2023.

Ungt par kører bil

Væsentligste ændringer for dig med privat personbil forsikring

Vi har fremhævet de væsentligste ændringer for dig, som har en privat personbil forsikring. Nedenfor ser du eksempler på hvordan du er dækket med Gjensidiges bilforsikring

Ny selvrisiko, hvis føreren af bilen er under 25 år

 • Hvis du tidligere havde en selvrisiko på 4.000 kr. ville din selvrisiko i forbindelse med en skade hvor fører var under 25 være 9.000 kr. I Gjensidige ville din selvrisiko være 8.000 kr. hvilket gør at du er stillet bedre.
 • Hvis du derimod havde en lavere selvrisiko end 4.000 kr. på din gamle police i NEM Forsikring, vil du være stillet anderledes, da du nu vil have en højere selvrisiko ved kaskoskader hvor føreren af bilen er under 25.

Sammenlign NEM og Gjensidiges betingelser til privat personbil forsikring

Her kan du sammenligne nuværende betingelser fra NEM, med dine nye betingelser hos os.

NEM betingelser

Gjensidige betingelser

Hvad betyder det for mig?

Afsnit 3 – Ansvarsdækning
Forsikringen dækker:
2.  Personskader på:
a) Passagerer.

Afsnit 11 – Ansvarsdækning
11.1
Forsikringen dækker
11.1.1 Erstatningsansvar Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, når køretøjet er i brug som motorkøretøj.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

Kaskodækning
2
. Ekstraudstyr og tilbehør
Fastmonteret ekstraudstyr og tilbehør ud over det, der er omfattet som standard for bilen, jf. punkt 4.1, uanset om det er monteret før eller efter levering fra fabrikken, er dækket med op til 30.000 kr. Beløbet indeksreguleres ikke.
Ekstraudstyr og tilbehør er f.eks.:

 • Aluminiums- og letmetalfælge
 • Musikanlæg, kommunikationsudstyr, tv- og AV-udstyr
 • Dekoration og speciallakering
 • Karosseri- og motorombygning herunder spoiler, skørter, turboer og kompressorer
 • Læderinteriør
 • Sol-, panorama- og skydetag

Anhængertræk betragtes ikke som ekstraudstyr eller tilbehør, uanset om det er aftageligt eller fast.  Anhængertræk er omfattet af punkt 4.1.

Kaskodækning
12.2
Tilbehør
Ud over selve køretøjet dækkes:
a. fastmonteret tilbehør. Ved fastmonteret tilbehør forstås tilbehør, ekskl. det under pkt. b nævnte, der er sat fast med bolt, skrue, svejsning eller lignende i køretøjets karosseri eller interiør, sådan at der kræves værktøj for at fjerne det.
b. fastmonteret audio- og teleudstyr, fx musikanlæg, dvd-anlæg og navigationsudstyr, internet og andet sende- og modtageudstyr, der er leveret fra fabrikken og monteret inden køretøjets første registrering.
c. eftermonteret audio- og teleudstyr, fx musikanlæg, dvd-anlæg og navigationsudstyr, internet og andet sende- og modtageudstyr, med maks. det beløb der fremgår af policen. Udstyret skal være fastmonteret.
d. standardværktøj, hvis det alene anvendes til køretøjet.
e. Afmonteret tilbehør (se pkt. 12.2.a) er kun dækket ved tyveri, når det opbevares i aflåst rum. Udstyr nævnt under pkt. 12.2. b og c dækkes ikke, når det er afmonteret
f. Reservedele er ikke dækket
g. Brændstof og andre væsker er ikke dækket.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring.

 

3. Sikkerhedsudstyr
Sikkerhedsudstyr er altid dækket af forsikringen, uanset om det er monteret før eller efter levering fra fabrikken.
Sikkerhedsudstyr er f.eks.

 • Tyverialarm/GPS-overvågning
 • Fartpilot
 • Laneassistent
 • Parkeringssensor
 • Dæktrykskontrolsy-stem
 • Emergency city break
 • Låsebolte til fælge

Dette står ikke beskrevet i betingelserne.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

 

4. Afmonteret og ikke fastmonteret udstyr og tilbehør
Afmonteret og ikke fastmonteret udstyr og tilbehør, vinter-/sommerdæk, reservedele samt værktøj er dækket, når det kun kan anvendes i forbindelse med den forsikrede bil. Erstatningsbeløbet kan maksimalt udgøre 20.000 kr. pr. skade. Beløbet indeksreguleres ikke.

e. Afmonteret tilbehør (se pkt. 12.2.a) er kun dækket ved tyveri, når det opbevares i aflåst rum. Udstyr nævnt under pkt. 12.2. b og c dækkes ikke, når det er afmonteret

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har ikke en beløbsgrænse.

7. Bearbejdning eller behandling
Skader på bilen, som sker under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af bilen hos virksom- heder, der har fået bilen overladt til reparation, service og lign., når:

 • Skaden er sket ved kørsel i din interesse.
 • Skaden er en følge af brand.
 • Bilen ulæsset styrter ned fra en lift.

Forsikringen dækker ikke:
12.3
d.
skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er sket i vaskehal, skyldes brand eller nedstyrtning af køretøjet fra lift.

Du er stillet anderledes, da Gjensidige undtager alle skader sket under behandling og bearbejdning af køretøjet.

10. Fører uden kørekort
Skader der sker, hvor hverken du, den faste bruger eller et medlem af din husstand er fører af bilen eller er vidende om, at føreren førte bilen uden kørekort.  Denne uvidenhed må dog ikke skyldes grov uagtsomhed. Vi forbeholder os ret til regres overfor føreren af bilen.

12.3
h.
Skade sket, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket, medmindre denne, den faste bruger, forsikringstagerens ægtefælle/ samlever eller et medlem af husstanden var fører af køretøjet eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

 

Udvidet glas
Forsikringen dækker:
1. Skader, der udelukkende sker på bilens ruder, lygte- glas og spejlglas. Der opkræves en selvrisiko på 1.500 kr. af skadeudgiften (beløbet indeksreguleres ikke). Vi opkræver ingen selvrisiko, hvis det beskadigede glas kan repareres i stedet for at blive udskiftet.

Glas Plus
Forsikringen dækker:
a. skader alene på køretøjets spejlglas samt spejlhuse, hvis glasset alene ikke kan udskiftes.
b. skader alene på køretøjets lygteglas samt lygtehuse, hvis glasset alene ikke kan udskiftes.
c. skader alene på køretøjets ruder. Ved udskiftning af forruden gælder dog en selvrisiko som fremgår af policen.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Gjensidige har kun en selvrisiko på 1.000 kr. Ved udskiftning af forruden.

Afsnit 6 – Friskadedækning
1.
Ved følgende skader, der er omfattet af kaskoforsikringen, skal du ikke betale selvrisiko:

 • Skader efter mår, mus og rotter i bilens motorrum eller interiør.

Dette står ikke beskrevet i betingelserne

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Dette er ikke dækket hos Gjensidige.

P-skadedæknin
Reparationsudgiften er mindre end 15.000 kr. (beløbet indeksreguleres ikke)

Afsnit 16 - Parkering Plus
Forsikringen dækker:
Parkering Plus sikrer at skaden ikke får indflydelse på præmietrinnet. Desuden opkræves ikke selvrisiko. Dækningen omfatter følgende skadetyper anmeldt og dækket på kaskodækningen:
a. hærværk
b. skader som følge af, at bilen er blevet påkørt af ukendt skadevolder, mens den holdt lovligt parkeret

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har ikke begrænsning på 15.000 kr. pr. skade.

8. Plusdækning
1.
Betaling af selvrisiko ved ung fører.

 

Afsnit 18 - Ung fører

 

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring, da hjemmeboende børn optjener anciennitet og ikke bliver opkrævet dobbelt selvrisiko hvis der skulle ske en kørselsskade.

Plusdækning
2.
Dækning af skader ved fejltankning uden opkrævning af selvrisiko.

Dette står ikke beskrevet i betingelserne

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

 

Plusdækning
3.
Dækning af skader, der er sket i vaskehal, uden opkrævning af selvrisiko

12.3 forsikringen dækker ikke
d. skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er sket i vaskehal, skyldes brand eller nedstyrtning af køretøjet fra lift

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

 

Afsnit 4 – Værdiforringelse

Dette står ikke beskrevet i betingelserne

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

Leasingdækning
2
. Førsteydelsesforsikring
Med førsteydelses-forsikring får du helt eller delvist refunderet den førstegangsydelse, du betalte, da leasingaftalen blev indgået, hvis der betales en kontanterstatning efter en dækket kaskoskade som beskrevet i punkt 4. Du får refunderet førstegangsydelsen, dog max.

 • 25.000 kr. inden for det første år
 • 15.000 kr. inden for det andet år
 • 10.000 kr. inden for det tredje år
 • 7.000 kr. inden for det fjerde år.

Leasing basis
21.2
Førstegangsydelse
21.2.1 Refusion af leasingaftalens betalte førstegangsydelse ved en dækningsberettiget skade som opgøres som en totalskade eller tyveri/røveri.
21.2.2 Erstatningens størrelse afhænger af bilens alder på skadetidspunktet og udgør:

 • op til 1 år efter bilens første registreringsdato: 100 %, dog maksimalt 9.995 kr.
 • op til 2 år efter bilens første registreringsdato: 60 %, dog maksimalt 5.995 kr.
 • op til 3 år efter bilens første registreringsdato: 40 %, dog maksimalt 3.995 kr.
 • op til 4 år efter bilens første registreringsdato: 28 %, dog maksimalt 2.795 kr.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været, da du beholder dine tidligere beløbsgrænser.

 

Hvordan erstatter vi din skade?
Nyværdierstatning
d. Bilen har ikke kørt mere end 25.000 km.

Afsnit 23 - Når skaden sker
Nyværdierstatning

For person- og varebiler og Motorcykler, der alene anvendes til privat personkørsel betaler selskabet en erstatning, der svarer til prisen for et fabriksnyt køretøj af samme fabrikat, model, type, årgang og anvendelse som det skaderamte under forudsætning af, at:
a. skaden er sket inden for det første år efter første indregistrering
b. det skaderamte køretøj var fabriksnyt ved tegningen eller ændringen af forsikringen
c. reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50% af et tilsvarende køretøjs nyværdi på skadetidspunktet

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring, Vi har ikke en kilometerbegrænsning.

7. Erstatning af musikanlæg/kommunikationsanlæg og lign.: Ved skade på musik- og/eller kommunikationsanlæg, opgøres skaden til, hvad det koster at få det beskadigede anlæg repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte anlæg beregnet efter nedennævnte regler for genanskaffelse.

Afsnit 23 - Når skaden sker
Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan enten betale en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid erstattes ikke. Er skaden sket efter, at køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

Førerpladsdækning
2.
Forsikringen dækker, når der ikke kan søges og/eller opnås erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker dog differencebeløb i de tilfælde, hvor:
a) Skaden sker i udlandet, og erstatning efter dette lands erstatningsregler opgøres til lavere erstatningsbeløb end efter førerpladsdækningen.
b) Erstatning fra anden ansvarlig skadevolder ned- sættes, fordi denne ikke hæfter fuldt ud på grund af skyldsfordeling.

17.3 Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra arbejdsskadeforsikringen eller efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. bliver erstatningen herfra trukket fra i det erstatningsbeløb, som førerpladsdækningen giver.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

 

Erstatning ved tandskade
22. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling.

Dette står ikke beskrevet i betingelserne.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

 

Vejhjælp
17.
Udlandsdækning
1. Forsikringen dækker i det øvrige Europa for personbil, motorcykel og varevogn under 3.500 kg totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er også dækket.

Vejhjælp
Dette står ikke beskrevet i betingelserne.

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Gjensidige dækker kun hvis der er tegnet særskilt forsikring for campingvognen eller traileren.

22. transport
Begrænsninger i dækningen. Hvis transporten nødvendiggør en bro- eller færgeudgift (f.eks. ved passage af Storebælt), vil du blive opkrævet et gebyr på 200 kr. herfor, som skal betales direkte til SOS Dansk Autohjælp i forbindelse med transporten.

Dette står ikke beskrevet i betingelserne.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. GJ har ikke denne begrænsning/tillæg på 200 kr.

 

26. Mulighed for lejebil
1. SOS Dansk Auto-hjælp tilbyder i nogle situationer mulighed for, at du kan leje en bil via dem i tilfælde af uheld (”DinEkstra-Bil”)

19.13 Hvilke køretøjer er omfattet. Forsikringen dækker køretøjer med en maks. totalvægt for 3.500 kg. Efterspændt campingvogn eller trailer er kun dækket, hvis der er tegnet selvstændig forsikring for denne.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været da dette er en ydelse som tilbydes af Gjensidige Vejhjælp.

28. Campingvogn/trailer
Forsikringen dækker:
Trailere og campingvogne, som er efterspændt det forsikringsdækkede køretøj, samt trailere og campingvogne for hvilke, der er tegnet selvstændigt abonnement.

19.13 Hvilke køretøjer er omfattet. Forsikringen dækker køretøjer med en maks. totalvægt for 3.500 kg. Efterspændt campingvogn eller trailer er kun dækket, hvis der er tegnet selvstændig forsikring for denne.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

 

Campingvogn/trailer
Begrænsninger i dækningen:
Hvis SOS Dansk Autohjælp ikke udfører assistancen på det trækkende køretøj, bugseres traileren/ campingvognen til en ønsket adresse indenfor 50 km fra nedbrudsstedet.

Dette står ikke beskrevet i betingelserne.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har ikke nogen begrænsning på 50 km. fra nedbrudssted.

29. Generelle undtagelser for vejhjælpsdækningen
1. Vi tager forbehold for offentlige rejse-restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force majeure.

Dette står ikke beskrevet i betingelserne.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

32. Konsekvens ved skade
4. Selvrisiko, hvis føreren er under 25 år
a) For skader der sker, mens bilen bli-ver ført af en person under 25 år, skal der betales 5.000 kr. mere end den selv- risiko, du har valgt.

Afsnit 23 - Når skaden sker
Er føreren af køretøjet ikke fyldt 25 år på skadetidspunktet, gælder der dobbelt selvrisiko. Dobbelt selvrisiko gælder ikke, hvis føreren er forsikringstager, dennes ægtefælle/ samlever eller registreret bruger af køretøjet.

Du kan være anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Vi opkræver dobbelt selvrisiko. Det afhænger dog af din selvrisiko. Du kan se eksempler længere oppe på denne side.

36. Præmieregulering
1. Forsikringen er tegnet uden præmieregulering. Prisen fastsættes efter din alder og bliver således ikke dyrere på grund af skader eller billigere ved skadefri kørsel.

Dette står ikke beskrevet i betingelserne.

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring.

Ændringer i risikoen
4. Årligt kilometerforbrug
c) Hvis det ved en kørselsskade, hvor føreren af bilen er helt eller delvist ansvarlig, viser sig, at det gennemsnitlige årlige kilometerfor-brug overstiger det aftalte, erstattes kaskoskaden forholdsmæssigt svarende til forholdet mellem den betalte præmie og den præmie, der skulle have været betalt. Det maksimale fradrag kan dog højst udgøre 50.000 kr. (beløbet indeksreguleres ikke).

Afsnit 5 - Flytning og risikoændring
5.2
Der sker ændring af den risiko, der er beskrevet i policen, herunder vognskifte, køretøjets art og anvendelse, tilbehør, vægt, antal HK, chiptuning af motor og nyværdi ved første registrering.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.

41. Besigtigelse
1. Så længe forsikringen er i kraft, har vi ret til at besigtige dit køretøj. Hvis der ved besigtigelsen konstateres risiko-forøgelse, uforsvarlige eller ulovlige forhold, herunder forhold omfattet af punkt 40.2., kan vi fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden. Vi kan også med 14 dages varsel:

 • Opsige forsikringen
 • Forhøje prisen
 • Ændre forsikringens betingelser, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko eller kræve bedre sikring.

Hvis vi ikke kan få adgang til at besigtige dit køretøj, kan vi vælge at opsige forsikringen, jf. punkt 39.1.d.

Dette står ikke beskrevet i betingelserne.

Du er dækket på samme måde, som du hele tiden har været.