Trailerforsikring

Her kan du se og sammenligne dine tidligere betingelser fra NEM med dine nye betingelser hos os. Du skal ikke gøre noget og dine forsikringer vil automatisk blive flyttet til os i løbet af 2023.

Ældre par drikker kaffe og sidder foran deres hus

Sammenlign NEM og Gjensidiges betingelser til trailorforsikring

Her kan du sammenligne nuværende betingelser fra NEM, med dine nye betingelser hos os.

NEM betingelser

Gjensidige betingelser

Hvad betyder det for mig?

Kasko
5.1
Bearbejdning eller behandling
5.1.1 Skader på køretøjet, som sker under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af køretøjet.

Afsnit 7 - Kasko
Forsikringen dækker ikke pkt. c. Skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er sket i vaskehal, skyldes brand eller nedstyrtning af køretøjet fra lift.

Du er stillet på samme måde som du hele tiden har været.

Afsnit 5 – Fører uden kørekort
5.7
Fører uden kørekort Skader der sker, mens det trækkende køretøj bliver ført af en person, der ikke har kørekort.

Afsnit 7 - Kasko Forsikringen dækker ikke pkt. e. Skade sket, mens det trækkende køretøj blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed.

Du er stillet på samme måde som du hele tiden har været.

Kasko
5.8
Skader for hvilken der kan kræves erstatning i henhold til anden forsikring.

Afsnit 14 – dækning i andet selskab
I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

Du er stillet på samme måde som du hele tiden har været.

Afsnit 7 - Kontanterstatning
7.5.1
Du får kontant erstatning hvis: skaden er så stor, at reparation efter selskabets skøn ikke kan betale sig.
7.5.2 Hvis du får udbetalt kontant erstatning, tilhører det skaderamte køretøj selskabet.

Afsnit 9 når skaden sker - Nyværdierstatning
Har forsikringstager købt køretøjet som fabriksnyt, og indtræder skaden inden for de to første år efter dette køb, udbetales nyværdierstatning i tilfælde, hvor vognen bliver stjålet og ikke bliver fundet inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet og selskabet, eller når reparationsudgifterne overstiger 70% af en tilsvarende vogns nyværdi på skadetidspunktet. Det er en forudsætning, at vognen ikke har været benyttet til udlejning.

Det vil afhænge af den konkrete skadessituation om du vil opnå nyværdierstatning for din påhængsvogn.

Afsnit 11 – Hvis du kommer ud for en skade
11.1
Afværgelse af skader.
Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden.  Selskabet har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, men er en del af Forsikringsaftaleloven.

Du er stillet på samme måde som du hele tiden har været.

Vejhjælp
5.1
Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren. Hvis ikke, transporterer vi din bil til nærmeste autoriserede værksted.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Dette punkt er ikke relevant for din påhængsvogn.

6.1 Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre dækker abonnementet bugsering til værksted. Ved øvrige ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning.

 

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Dette punkt er ikke relevant for din påhængsvogn.

8.2 Hvis transport af køretøjet nødvendiggør en bugsering over længere distancer, herunder over Storebælt, forbeholder SOS Dansk Autohjælp sig ret til at samle flere køretøjer til en samlet transport, hvorved der kan gå op til 3 dage, inden køretøjet er fremme ved bestemmelsesstedet.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har ikke et lignende punkt om at der kan gå op til 3 dage, før køretøjet kommer frem til bestemmelsesstedet. 

12.1 SOS Dansk Autohjælp tilbyder i nogle situationer muligheden for at du kan leje en bil via dem i tilfælde af uheld (”DinEkstraBil”). Brug af denne ordning er ikke dækket af forsikringen, og aftales og afregnes direkte med SOS Dansk Autohjælp.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Dette punkt er ikke relevant for din påhængsvogn.

13.1 Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade og derfor ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Dette punkt er ikke relevant for din påhængsvogn.

Trailere og campingvogne

Dette står ikke nævnt i betingelserne

Dette punkt er ikke relevant for din påhængsvogn.

Vejhjælp
15.1 Selskabet tager forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force majeure.

 

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde som du hele tiden har været.

15.2 Forsikringen dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt ved kørsel til skrotning. 

Afsnit 3
Øvelseskørsel, orienterings-, præcisions- og økonomiløb

Du er stillet på samme måde som du hele tiden har været.

15.3 Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder selskabet og SOS Dansk Autohjælp sig ret til at afvise assistance.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde som du hele tiden har været. Det vil dog være en konkret vurdering af om det skyldes dårlig vedligeholdelse.

15.4 Assistancebehov, der kendes på tidspunktet for første abonnementsbetaling, omfattes ikke af dækningen.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde som du hele tiden har været.