Traktorforsikring

Her kan du se og sammenligne dine tidligere betingelser fra NEM med dine nye betingelser hos os. Du skal ikke gøre noget og dine forsikringer vil automatisk blive flyttet til os i løbet af 2023.

Landmand i traktor

Sammenlign NEM og Gjensidiges betingelser til traktorforsikring

Her kan du sammenligne nuværende betingelser fra NEM, med dine nye betingelser hos os.

NEM betingelser

Gjensidige betingelser

Hvad betyder det for mig?

Afsnit 1 - Personkredsen
1.3
Skifter det forsikrede køretøj ejer, er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang, hvori han ikke gennem en af ham tegnet forsikring har krav på dækning.

Afsnit 1
1.3 Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket i indtil 3 uger efter ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi dækker ny ejer i 3 uger, hvis der ikke er tegnet en ny forsikring.

Afsnit 3 - Præmiebetaling
3.4
Er forsikringen slettet på grund af præmiestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den nye police sker helårsvis forud i mindst 2 år.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, men er en del af Gjensidiges forretningspolitik.

Du er stillet på samme måde, som du altid har været.

Afsnit 9 - Ansvar
9.1.1
Det privatretslige ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af køretøjet. Endvidere dækkes ansvar for sådan skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører køretøjet.

Afsnit 16 - Ansvar
16.1
Skade på førerens person.

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Gjensidige dækker ikke skader på forsikringstagers person, når personen ikke er fører af køretøjet.

 

Afsnit 9 – Ansvar
9.4.2
Endvidere forbeholder selskabet sig regres, hvis køretøjet med forsikringstagerens vidende eller billigelse styres af fører, der i henhold til lovgivningen ikke er berettiget til af føre det.

21.9 - Regres
21.9.2
Ansvar
Selskabet har regres* mod enhver, der efter færdselslovens § 104 (Grønlandsk Færdselslov § 48) er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt*.

Du er stillet på samme måde, som du altid har været.

Afsnit 9 – Ansvar
9.4.3
Forsikringen dækker ikke skade på ting eller dyr der transporteres med køretøjet.

Afsnit 16 - Ansvar
16.2
Skade på ting eller ejendom, der er i varetægt/ tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse.

Du er stillet på samme måde, som du altid har været.

Afsnit 10 – Kasko
10.1
Forsikringen dækker skade på køretøjet, fastmonteret tilbehør til køretøjet, samt værktøj og afmonteret tilbehør, når det alene anvendes til køretøjet.

Afsnit 17 -
17.2 Herudover dækkes fastmonteret tilbehør, forudsat at dette er medtaget i køretøjets nyværdi.
Afsnit 17 -
17.2.1 Afmonteret tilbehør er dækket, når dette udelukkende anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj.

Du er anderledes stillet ned Gjensidiges kaskoforsikring. Vi dækker kun afmonteret tilbehør, hvis dette er medtaget i nyværdien.

Ydermere dækker vi ikke værktøj som alene anvendes til køretøjet.

Afsnit 10 – Kasko
10.5
Skade på køretøjet der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladordningen.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har ikke denne undtagelse.

Afsnit 11 – Retshjælp
11.1
Er forsikringen tegnet som en fuld kombineret forsikring, omfattes denne også af retshjælpsforsikring. Forsikringen kan for erhvervsudøvere kun få betydning i forbindelse med tvister opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj.

Der er ikke retshjælpsdækning på traktorproduktet.

Du er anderledes stillet hos Gjensidige. Vi har ikke retshjælp på traktorproduktet.

Gjensidige betingelser