Hop til indhold

Få svar på dine spørgsmål om Boligpakken

Vores rådgivere har samlet de oftest stillede spørgsmål om Boligpakken nedenfor.

Til dig der overvejer at købe Boligpakken

Nej – du er bedst sikret hvis du accepterer forsikringstilbuddet nu. Hvis du bliver bekendt med forhold/skader, som ikke er nævnt i rapporterne, når du gennemgår huset med en ny byggesagkyndig, så har du ikke mulighed for at bestille forsikringstilbuddet og blive dækket efterfølgende.

Nej det er ikke muligt. Hvis sælger får udbedret evt. fejl/skader så skal sælger bestille allonge til tilstandsrapport eller ny el-eftersynsrapport og der skal herefter bestilles nyt forsikringstilbud. Hvis tilstandsrapporten er udløbet så kan sælger ikke bestille en allonge.

Det samlede erstatningsbeløb kan ikke overstige den kontante købesum på ejendommen, med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi. Erstatningsbeløbet skal dog mindst kunne udgøre den offentlige fastsatte ejendomsværdi fratrukket den offentligt fastsatte grundværdi.

Ja, du kan godt forlænge perioden til 10 år senere. En fordel ved allerede nu at bestille en 10-årig dækning er, at du kender prisen. Hvis forsikringen skal forlænges ved udløb af den 5-årige periode, kan prisen have ændret sig.

Nej, denne selvrisiko ligger fast iht. gældende lovgivning.

Nej – det er en forudsætning at begge rapporter er gyldige.

Nej – ikke hvis den byggesagkyndige ikke har kunnet konstatere fejl/skader på huset ved sin besigtigelse.

Hvis der er bygningsdele som er gjort utilgængelige så dækker forsikringen ikke. Hvis der er bygningsdele der normalt er tilgængelige men den byggesagkyndige i dette tilfælde ikke har kunnet besigtige så er disse bygningsdele omfattet af forsikringen.

En udvidet ejerskifteforsikring dækker udover den normale ejerskifteforsikring også:

  • forurening af grund fx fra olietank
  • ulovlig kloak- og stikledning
  • skimmelafrensning af indbo 

Nej, der er ingen forskel på den 5- og 10-årige dækning – bortset fra dækningsperioden.

Til dig der har købt Boligpakken

Korrekt, men det bliver reguleret via refusionsopgørelsen. Sælger skal betale 50 % af den forsikring vedkommende har valgt at fremlægge.

Nej – kun hvis du sælger dit hus igen i den periode forsikringen dækker.

Hvis du får råderet over huset under 1 måned før det oprindelig var aftalt, behøver du ikke at gøre noget. Her vil vi automatisk dække dig. Flyttes overtagelsen mere end en måned, skal du kontakte os, så skal dine policer ændres.

Ja, inden for den normale fortrydelsesfrist på 14 dage. Så kan du dog ikke tegne ejerskifteforsikringen, da boligpakken er en pakkeløsning.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Hvis du stadig savner svar på dit spørgsmål, eller har brug for at tale med os, er vi klar til at hjælpe dig.

Vores rådgivere med særlig erfaring indenfor forsikringer til boligen er klar ved telefonerne på 88 18 69 49 mandag-fredag kl. 8:30-16.