Hop til indhold

Information om coronavirus og forsikring

En del virksomheder kontakter os med spørgsmål om forsikring mod økonomiske tab som følge af udbruddet af coronavirussen (COVID-19). Vi har derfor samlet svarene og hjælp til at håndtere nogle af de økonomiske følger af coronavirus.

Har i brug for at ændre jeres forsikringer?

Vi ved, at flere af vores erhvervskunder har ændringer i driften og omsætningen som følge af Coronavirus. Hvis I ønsker en vurdering af jeres forsikringsbehov efter ændringerne, er vi klar til at hjælpe jer med at finde den bedste løsning, og sikre at i er rigtig forsikret.

Samtidig opfordrer vi vores kunder til at orientere sig om de økonomiske hjælpepakker og tiltag fra bl.a. Erhvervsstyrelsen. 

Har i brug for at tale med os? 

Vi er klar til at hjælpe jer, præcis som vi plejer. Kontakt din normale kontaktperson eller find telefonnummeret på den rette afdeling nedenfor. 

Hvordan dækker forsikringen?

Selvom din virksomhed er nødt til at lukke helt eller delvist for at efterleve myndighedernes seneste krav, giver forsikringen desværre ikke økonomisk dækning mod tabt indtjening. Driftstabsforsikringen dækker økonomiske tab, hvis en skade rammer virksomhedens bygninger eller ting, og virksomheden som følge heraf er nødt til at stoppe driften helt eller delvist – og altså ikke fordi de offentlige myndigheder stiller krav om at virksomheden lukker.  

Vi opfordrer i stedet vores kunder til at orientere sig om de økonomiske hjælpepakker og tiltag som myndighederne løbende tilbyder. Se de danske myndigheders anbefaling til virksomhedsejere i forbindelse med udbredelsen af coronavirus.

Ja, arbejdsforsikringen dækker de af jeres medarbejdere som nu arbejder hjemmefra inden for samme jobfunktioner som tidligere.

Så længe de er ansat og udfører arbejde for virksomheden, så er de stadig omfattet af Arbejdsskadesikringsloven.

Ja, hvis du har været nød til at opsige nogle medarbejdere, så kan vi tilrette din forsikring efter det nye antal ansatte. Husk dog at medarbejderne skal være dækket af forsikringen i hele opsigelses perioden.

Hvis medarbejderne har taget udstyr med hjem, for at kunne arbejde hjemmefra, har forsikringen automatisk en dækning, som dækker udenfor forsikringsstedet. Denne har en sumbegrænsning. Gjensidige vil i forbindelse med Coronavirus, se bort fra denne sumbegrænsning. Forsikringen dækker udstyret på samme måde, som hvis det befandt sig i virksomheden.

Hvis I har lukket Jeres virksomhed ned pga. Corona og virksomhedens bygninger derved ikke benyttes, vil Gjensidige dække på uændrede vilkår under den forudsætning, at I holder øje med virksomheden med jævne mellemrum.

Dette er for at sikre at forholdene er ok, og at der ikke opstår en uventet situation i virksomheden, der kunne have været opdaget. Det kunne eksempelvis være et sprængt vandrør, ødelagte vinduer, indbrud eller lignende. Vi ændre ikke præmien i denne forbindelse, selvom risikoen selvfølgelig er ændret. For eksempel er risikoen for tyveri- og vandskader bliver højere, mens brandrisikoen er lavere pga. mindre brug af bygningen samt mindre belastning af elnettet.

At personalet må i karantæne eller arbejde hjemmefra på grund af Coronavirus, dækker forsikringen ikke. Driftstabsforsikringen dækker økonomiske tab ved afbrud af produktion eller drift på grund af skade på fx ting eller bygning. 

Vi kan hjælpe dig med en tilretning af dine forsikringer, så de passer til jeres ændrede situation. Ring til os, så finder vi en løsning. 

Vi har desværre ikke en forsikring, som dækker driftstab, hvis virksomheden må standse driften helt eller delvist på grund af Coronavirus. Driftstabsforsikringen dækker i udgangspunktet økonomiske tab, hvis en skade rammer virksomhedens bygninger eller ting, og virksomheden som følge heraf er nødt til at stoppe driften helt eller delvist – og altså ikke grundet tomme ordrebøger, eller at medarbejdere må hjemsendes.

Jf. betingelserne dækker forsikringen ikke sygdom, som er forårsaget af epidemier eller pandemier. Sygedriftsforsikringen dækker derimod driftstab som følge af nedgang i omsætning, hvis tabet skyldes, at en eller flere af medarbejderne ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. 

Gouda opdaterer løbende sin hjemmeside med information. Læs hvordan rejseforsikringen dækker i forbindelse med coronavirus.

Vi har desværre ingen forsikringer, som kan dække eventuelle aflysninger af arrangementer som følge af Coronavirus. 

Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til dine samarbejdspartnere for at høre, om det er muligt at flytte arrangementet til en senere dato, eller finde en alternativ løsning.

Entrepriseforsikringen dækker i udgangspunktet de udgifter og økonomiske tab, der sker som følge af en fysisk skade. Sygdom, herunder en pandemi som Coronavirus, betragtes ikke som en fysisk skade.

Entrepriseforsikringen dækker derfor ikke de økonomiske følger, hvis et byggeri bliver forsinket når den egentlige årsag til forsinkelsen er Coronavirus. Forsikringen dækker således ikke potentielle forsinkelseskrav, huslejetab eller tab relateret til forøgede byggelånsrenter. 

Forsikringen dækker desværre ikke huslejetab som følge af tidlige opsigelser af lejemål i forbindelse med Coronavirus.

Forsikringen dækker heller ikke huslejetab som følge af aflyste bookinger af fritidsboliger, som skyldes Coronavirus. Jf. betingelserne er en undtagelse for dækning ved epidemier eller pandemier.