leg

Giv slip på dit barn når det er i institution og skole

Kirsten Magelund  |  Offentliggjort: 15.12.2017  |  Sidst opdateret: 22.8.2019

Fuldtidsarbejdende forældre, der har børn i institution hele dagen, er normalen blandt børnefamilier i dag – og det kræver tillid mellem voksne fremfor kontrol, siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Børn har deres eget liv i institutionen. Hav tillid til, at de har det godt i stedet for at overvåge

Moderne fædre og mødre har ofte begge fuldtidsarbejde – og det kan være svært, når man samtidig gerne vil det bedste for sine børn. Det siger Margrethe Brun Hansen, som er uddannet børnehavepædagog og cand.psych. og forfatter til bøgerne Rød stue kalder og De kompetente forældre.

- Børnene har fået deres eget liv i det daglige. De går rundt i egne private rum og grupper, mens forældrene er på arbejde. Samtidig er der i dag et helt andet fokus på børn, end der var tidligere – og voksne skal finde ud af at håndtere forældreskabet på en ny måde og give slip på børnene, mens de er i institution, understreger hun.

LÆS OGSÅ: Vi har fjernet os fra vores børn

Voksne skal have tillid til andre voksne

Margrethe Brun Hansen oplever, at forældrene både ønsker, at børnene har gode legekammerater, og at der bliver draget omsorg for dem af kompetente voksne i vuggestue, børnehave og skole. Derfor mener hun, at det er forståeligt, at forældre ud fra en omsorgsmæssig synsvinkel overvåger deres børn via gps-trackere og kameraer, der live-streamer fra barnets institution.

- Vi gør det i kærlighed. Vi søger kontrol, når vi nu ikke selv kan være fysisk til stede hos børnene i hverdagen. Men børnene skal også have lov til at indgå indbyrdes relationer og danne venskaber, uden at der er nogen, der overvåger og blander sig i deres privatliv. De skal nok selv fortælle, hvem de har leget med og hvad de har lavet – hvis de vil, siger hun. Ifølge Margrethe Brun Hansen kan kontrol og overbeskyttelse både begrænse børnene i at udfolde sig – og være indgribende i pædagoger, lærere og andre fagfolks arbejde med børnene.

- Vi må have tillid til børnene og tro på, at vi kan opbygge nære, dybe relationer til dem og indgå aftaler, som de overholder. Samtidig må vi også have tillid til andre voksne og til, at fagfolkene er kompetente, nærværende og drager omsorg for børnenes tryghed. At pædagoger og lærere underviser, holder opsyn med og passer på vores børn, mens de er i institution, råder børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

LÆS OGSÅDer findes ikke perfekte forældre

Børn lærer intet af at blive fjernstyret, men bør have lov til at gå igennem udfordringer og tage beslutninger selv, mener Margrethe Brun Hansen

Udfordringer udvikler ungerne

Børn har brug for at kunne afvige fra den slagne vej og selv klare sig igennem uforudsete forhindringer. Det udvikler dem til kreative og glade mennesker, som tror på egne evner til at træffe gode valg, siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Ifølge hende er livet fyldt med spænding og fare – og at børn skal have mulighed for at løbe en risiko. På den måde oplever de at være i stand til at klare uforudsete forhindringer.

- I gamle dage kunne børn gå løse omkring, mens børn af i dag lever et helt utroligt kontrolleret og styret liv. Det lærer man intet af, derimod kan spændende og farlige oplevelser sætte barnet i stand til selv at tænke over, hvad det skal stille op i situationen. Når det har truffet et valg, som eksempelvis at gå en ny vej hjem fra skole og er nået frem i god behold, kan det være blevet styrket i sin tro på egne evner – og det udvikler livsglade og kreative børn med selvværd, siger børnepsykologen.

LÆS OGSÅ: Etikprofessor mener, overvågning påvirker vores evne til at være i nuet

I stedet for at overbeskytte og begrænse børns liv ved at kontrollere dem, bør forældrene løfte blikket fra det elektroniske, digitale grej og se børnene i øjnene.

- Børn lærer intet ved at blive fjernstyret, men vænner sig til, at andre løser deres problemer for dem. Derimod kan vi som forældre vise nærvær ved at tage børnene ved hånden, vise dem vejen, lytte til dem og gennem samtaler ansigt til ansigt træne dem i at begå sig i verden – og vi må have tillid til, at de er i stand til selv at klare sig, anbefaler børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Pas godt på din familie

Vi kan hjælpe dig med at passe bedst muligt på din familie og de ting, der danner rammerne om jeres liv.