Opdateret: 9 Sep 2022

Når dit barn kommer til skade i dagsinstitutionen

De allerfleste skader, der sker i vuggestuer og børnehaver, er små og ufarlige, men alligevel kan det være godt at vide, hvad du bør gøre, når ulykken er sket.

Børn er aktive, og i løbet af en dag med leg og sjov i vuggestuen eller børnehaven kan det ske, at de små kommer hjem med småskader som et blåt mærke på armen eller en skramme på knæet.

Sådanne ufarlige småskader, som de ansatte i daginstitutionen nemt kan ordne på stedet, er også de mest almindelige. Men omkring 22 procent af alle 0-5-årige børns ulykker, der fører til skadestuekontakt, sker i daginstitutionen. Det fremgår af tal fra ulykkesregistret fra 2010.

Når der sker mere alvorlige ulykker, er det vigtigt, at daginstitutionen giver besked til forældrene, så de kan yde omsorg for deres barn, men de skal huske at give besked til forsikringsselskabet.

Læs om vores børneulykkesforsikring

Tandskader er de mest almindelige

De fleste skader, der bliver anmeldt, er tandskader. Disse skader er vigtige at få registreret tidligt, da de kan få konsekvenser senere i livet.

– Heldigvis er det kun de færreste tandskader, der udvikler sig til noget mere alvorligt.

Men hvis barnet skader en mælketand, kan der opstå skader på den blivende tand, som først vil vise sig mange år senere. I værste fald må tanden måske trækkes ud og erstattes med implantat, og det kan hurtigt blive dyrt, siger han og fortsætter:

– Men hvis skaden er registreret, og barnet senere får problemer, vil Gjensidige dække behandlingsudgifter, som opstår indtil barnet fylder 25 år. 

Det ikke bare er tandskader, der bør meldes til forsikringsselskabet. 
– Alle skader, der er så alvorlige, at man har opsøgt en læge, bør meldes til forsikringsselskabet.

Ikke tilstrækkeligt med forsikring via børnehaven

Indtil 2012 var det sådan, at de fleste kommuner havde en fælles forsikring for alle børn i daginstitutioner og skoler. Sådan er det ikke længere. I dag er børn i danske daginstitutioner ikke forsikrede, med mindre forældrene har købt en ulykkesforsikring.

– En børneforsikring dækker varigt mén. Får barnet et større varigt mén, vil forældrene, udover erstatningen til barnet, få betalt et beløb til fri rådighed. Det beløb kan fx bruges til ombygning af bolig. Man kan også vælge at købe en dækning for kritiske sygdomme på en børneforsikring. Så får barnet erstatning, hvis barnet rammes af en af disse kritiske sygdomme. 

Relaterede artikler

Stress hos de unge

Hvis du oplever, at din teenager er stresset, er du ikke alene. Ifølge undersøgelser bliver flere og flere unge stressede, men hvordan viser stress sig egentlig?

Børneulykkesforsikring

Uanset hvor dit barns næste eventyr fører jer hen, kan du være sikker på, at trygheden i vores børneulykkesforsikring følger med.