En yngre kvinde har lagt sig til at sove

Opdateret: 20 Maj 2022

Corona-ensomhed: Bevar fokus på ensomhed

Ensomhed er langt fra et fænomen, der kan isoleres til corona-tiden – den har eksisteret og været et kæmpe problem altid.

Skal man sige noget positivt om corona-krisen, er det, at der er kommet meget mere fokus på ensomhed generelt, siger psykolog og leder af psykologhuset Encounter Neela Maria Sris:

”Fordi der har været så stort fokus på ensomhed under krisen, er vi jo alle blevet mindet om, at vi skal kigge os om i netværket og se, om der er nogen, der har brug for, at vi rækker ud efter dem.”

Selv-isolationer og hjemmearbejde under epidemien, gav mange af os en forståelse for hvor svært det var at opretholde de relationer, vi plejede at indgå i og omgive os med. Og for nogen fik isolationen følelsen af ensomhed til at vokse.

”Allerførst er det vigtigt at skelne mellem ensomhed og følelsen af ensomhed. Ensomhed betyder jo egentlig bare at være alene, og forstået på den måde, er der jo rigtig mange, der lever i ensomhed. Og også mange, der nyder at leve alene. Men følelsen af ensomhed er en ufrivillig tilstand, som kan være enormt invaliderende og meget vanskelig at være i, fortæller Neela Maria Sris og fortsætter:

”Ensomhed er et komplekst begreb. Du kan jo også føle dig ensom, selvom du er sammen med andre mennesker. Fordi du kan føle, at du ikke ligner de andre, eller du føler, du ikke bliver hørt. Det kan også være, du oplever, at I ikke har samme værdier, eller at du føler dig malplaceret.”

Dygtige til at isolere sig er mest ensomme

Det giver god mening, at følelsen af ensomhed eksploderede i corona-tiden, fordi den er en direkte konsekvens af isolationen.

Ikke mindst folk, der bor alene, har mærket ensomheden vokse, men der er også folk, der bor sammen med deres familie, som har været påvirket og følt sig ensomme. Neela Maria Sris understreger, at det er helt naturligt, fordi vi er sociale væsner af natur, men også på grund af den måde, vi har indrettet os på i samfundet, hvor det ikke mindst indenfor de sidste 10 år er blevet så normalt at gå på cafe, i biografen og til fredagsbar – alt muligt socialt. Det er simpelthen blevet en del af vores identitet, at vi indgår i mange sociale sammenhænge.

”Jeg har talt med rigtig mange under corona-epidemien, som har følt og reageret på en følelse af ufrivillig ensomhed,” siger Neela Maria Sris. 

Hun peger på, at der var én væsentlig ting, der gik igen hos dem alle, nemlig at de har været rigtig gode til at tage statsministeren på ordet og isolere sig.

Neela Maria Sris forklarer, at der på den anden side også var en gruppe, der har haft svært ved at holde afstand, og det er ikke nødvendigvis fordi, de er ligeglade med myndighedernes retningslinjer, men simpelthen fordi, vi har svært ved det. Som hun siger: ”Det gør ondt, at vi ikke kan stå sammen og være en flok.”

Hvad fremtiden bringer

Hvad fremtiden bringer af selv-isolationer som følge af corona, eller generelle vintersnuer og influenzaer er svært at spå om, men den forståelse for og fokus på ensomhed som corona-tiden har givet os, skal vi huske på siger Neela Maria Sris til slut:

”Er der nogen, som har svært ved at række ud, så ræk ud til dem. Og så kan man jo håbe på, at den omsorg, folk har vist under corona-krisen, varer ved. For vi ved, at ensomheden kommer til at vare ved.”