Mor holder om sin lille datter i sofaen

Opdateret: 9 Aug 2022

Er du bekymret for at sende dit barn tilbage i institution?

Mange forældre er bekymrede over, at deres børn skal tilbage til hverdagen efter ferien – og efter, at de selv har arbejdet hjemmefra. Psykolog Neela Maria Sris fortæller, hvordan du bedst håndterer dine bekymringer og skaber en mere glidende overgang for børnene.

Ferien er så småt ved at være ovre, og skolegårde og daginstitutioner summer igen af liv og leg. Nogle børn har savnet deres kammerater og pædagoger under ferien og vil springe ud i institutionslivet med stor lettelse og glæde. Andre børn vil have langt sværere ved det. Måske fordi de i forvejen havde det svært i institutionen, fordi de har nydt sygdoms- og isolationsperioder med tættere kontakt til den nære familie, eller fordi de nye rammer og regler føles svære at håndtere. Uanset dine børns tilgang vil du med meget stor sandsynlighed kunne mærke, at dine børn reagerer på ændringerne i hverdagen, fortæller psykolog og leder af psykologhuset Encounter Neela Maria Sris.

”Det er vigtigt at understrege, at der kan komme mange forskellige reaktioner, som både kan afhænge af, at vi kommer fra forskellige familier og grundlag, og at børn er meget forskellige både hvad angår personligheder og temperament. Nogle børn har nemt ved at omstille sig, mens andre børn er mere ængstelige og har brug for ekstra støtte. Uanset hvad er det vigtigt som forælder at acceptere og rumme børnenes reaktioner og møde dem åbent,” understreger Neela Maria Sris.

Svære overgange

For mange børn er overgange og skift svære at håndtere, og som forældre er det vigtigt at være opmærksomme på, hvad der sker, når I går fra en situation til en anden.

”For at hjælpe børnene bedst muligt er det rigtig vigtigt at være tydelig overfor børnene om, hvad der kommer til at ske. Du kan hjælpe dit barn ved at sætte ord på, hvad de kan forvente, og ved at tydeliggøre det med praktiske eksempler,” forklarer Neela Maria Sris.

Fra corona-tid til hverdagsrutiner

Mange familier har under corona-hjemmearbejdet haft bedre tid til at hygge ved morgenbordet, men nu skal der igen tempo på, og det er ifølge Neela Maria Sris meget vigtigt at italesætte, så det ikke kommer som et chok for børnene. Desuden er det helt afgørende at genskabe rutiner så tidligt som muligt, så børnene kan nå at vende sig til dem – gerne inden de starter op igen. 

”Mange familier er jo kommet godt ud af vanerne og har fået sig en anden struktur – nogle corona-rutiner, der kan være ret anderledes end hverdagsrutinerne. Det er derfor en god ide at genintroducere de faste sengetider, spisevaner, aftenritualer osv. Jo hurtigere I kan få rutinerne ind, des mere skånsomt bliver det, for børnene vil altid reagere på forandringerne,” forklarer hun.

Det kan lyde så banalt med rutiner, men når samtlige eksperter peger på væsentligheden heraf, er der en grund til det. Neela Maria Sris forklarer:

”Rutiner skaber tryghed – genkendelighed. Og i en foranderlig tid, er det mere vigtigt end nogensinde. Mange børn kommer tilbage til en hverdag, der er meget anderledes end den, de var vant til, og børnene kommer også til at opleve en hverdag, der ændrer sig i den nærmeste tid, fordi restriktionerne løbende vil blive ændret.”

Søg information – og bevar roen

Neela Maria Sris taler dagligt med bekymrede forældre, som er bange for at sende deres børn tilbage i institution. Forældre, som er nervøse for, at børnene og de selv skal blive smittet, og hvordan institutionen vil håndtere, at restriktionerne efterhånden bliver lempet. Psykologens primære råd er at søge information ved pålidelige kilder for at få ro i maven, for jo mere rolig du er, jo lettere bliver overgangen for dit barn.

”Som forælder er du jo rollemodel, og mange forældre er, som barnet, ængstelige når en overgang er forestående. Det er vigtigt ikke at overføre den ængstelighed til dit barn. Del den i stedet med dine venner, din partner eller de professionelle (pædagoger, lærere) eller eventuelt med en psykolog, hvis du er meget tynget af katastrofetanker – så du ikke overfører dem til dine børn.”

Hvis du og din partner er uenige

I nogle familier giver genåbningen af samfundet store udfordringer. Det er således ikke alle forældre, der er enige om, hvorvidt deres børn skal tilbage til institutionen, sådan som myndighederne anbefaler. Hvordan kan man tackle den svære diskussion? Neela Maria Sris påpeger, at det ikke er anderledes end andre konflikter i familierne, men at det selvfølgelig altid er følsomt, når det drejer sig om børnenes ve og vel. Hun siger:

”Først og fremmest er det vigtigt at tale det grundigt igennem. For nogen kan det være en god ide at lave lister – hvad taler for og imod, og hvad er bekymringerne. Og sørg så for at indhente svar på jeres bekymringer. Tal for eksempel med pædagogerne og lærerne, som måske kan mane det hele i jorden. Desuden er det vigtigt, at I begge er indstillet på, at I skal nå frem til en fælles løsning – et kompromis. Prøv at være åbne overfor, at der ikke er en rigtig løsning, men at der kan være forskellige modeller.”

En model kan være, at barnet starter mere stilfærdigt op, så det eksempelvis kun er af sted halve dage eller blot et par dage i løbet af den første uge.

Neela Maria Sris fremhæver som afslutning, at det er vigtigt ikke at have den slags diskussioner foran børnene:

”Find frem til en løsning, som I kan blive enige om, og tal derefter med børnene om den. Det er nemmest for børnene, hvis I som forældre er enige om retningslinjerne – og de skal selvfølgelig også gerne stemme overens med, hvad de gør i institutionen. Det allervigtigste signal, I kan sende til jeres børn, er, at de kan være helt trygge, fordi de voksne har styr på situationen.”