Opdateret: 10 Aug 2022

5 gode råd til at forebygge vandskader

Efteråret er ofte den sæson i Danmark hvor det regner mest. Det betyder at de store regnmængder, kan forårsage skader på dit hus. Vandskader som kan være heftige og uoverskuelige.

Der er forskellige former for vandskader, som skyldes forskellige forhold. Ofte kan det opdeles i to kategorier:

 • Kraftigt regnvejr som falder på kort tid – eller almindelige mængder af regnvejr over en længere periode.
 • Oversvømmelser fra søer, havet, vandløb – det opstår f.eks. efter stormvejr.

Det er ikke muligt at bestemme over vejret, så det du selv kan gøre for at sikre dine værdier og ejendomme er ved at forebygge, og sikre dig bedst muligt. Der er heldigvis mange måder at forebygge vandskader på. Her får du 5 gode forebyggelsesråd, så du kan forsøge at undgå vandskader fra de store mængder regn, som kan komme i denne årstid.

5 gode forebyggende råd

 1. Hvis det er muligt, så undgå for mange flisebelagte indkørsler, terrasser eller lignende – for så har vandet i stedet mulighed for at sive direkte ned i jorden.
 2. Monter regnvandstønder og faskiner, som kan opsamle eller bortlede regnvandet fra husets tag og terrasse.
 3. Husk at rense og tjekke tagrender, brønde, afløb- og nedløbsrør, så vandet frit kan løbe igennem.
 4. Sørg for at fliser, græsplæne etc. skråner væk fra huset. For så vil du undgå at vandet samler sig ved fundamentet og kældervægge, og dermed ikke kommer ind i huset.
 5. Reparér utætheder og revner i kældervægge og fundamentet, så vandet ikke kan pible ind. Derfor er det også en god idé at tjekke dit tag for utætheder.

Hvad gør jeg, når vandskaden er sket?

Du må meget gerne gå i gang med at begrænse skaden inden du anmelder den til os.

Begræns skaden, ved at redde så mange ting som muligt. Og hvis du ønsker erstatning for de ødelagte ting, er det vigtigt, at du gemmer dem.

Sørg for at få pumpet vandet væk og fjerne fugten ved hjælp af en affugter. Inden affugtning påbegyndes skal alle ting fjernes fra gulvet og væggene således, at de opfugtede arealer er frilagte og kan tørres.

Er skaden dækket af din forsikring dækker vi rimelige udgifter til for eksempel redning af ting, udpumpning af vand, affugtning m.m.

Når du har reddet dine ting – ring til os! Vi er behjælpelige med at rekvirere skadeservicefirmaer, der kan foretage affugtning, rengøring og meget mere.

Sådan kan du minimere skaden

Er du blevet ramt af en vandskade, hvor du har fået kælderen fuld af vand eller på anden måde har fået vand ind i huset. Så er der en række ting, som du selv kan gøre for at begrænse skaderne. Derfor bør du f.eks.;

 • Forsøge at fjerne så meget vand som muligt selv
 • Tage billeder af skadernes omfang til dokumentation
 • Anmelde din skade. Så kan vi hjælpe dig i din konkrete sag med rådgivning og vejledning til, hvordan du bedst kommer videre.
 • Undgå at smide ting ud, før du har talt med os og en taksator evt. har været forbi.