Publiceret: 23 Mar 2022

Har boligen nogle år på bagen?

Især ældre parcelhuse og muremestervillaer døjer med løsninger, der kan få skaderne til at komme snigende, og de er ikke nødvendigvis nævnt i tilstandsrapporten. Her stiller vi skarpt på to ting, du skal være særligt opmærksom på, hvis boligen har nogle år på bagen.

Det kan lyde som nogle ret flyvske størrelser, men kuldebroer og krybekældre er vigtige at forholde sig til. Kuldebroer kan koste dig tusindvis af kroner om året i tabt varme, afhængigt af hvor mangelfuld isoleringen er, og krybekælderen kan gemme på grimme overraskelser, hvis ikke den er ordentligt ventileret. Måske er skaderne ikke aktuelle lige nu, og måske er de potentielle problemer heller ikke anmærket i tilstandsrapporten, fordi det er ’normalt’ for et hus af ældre dato. Alligevel er det højst relevant at få en uvildig ekspert til at se nærmere på de to drilske størrelser kuldebroer og krybekældre, inden du sætter din underskrift på købsaftalen.

Kuldebroer

En kuldebro er kort fortalt et område på huset, hvor det enten trækker, eller hvor isoleringen er mangelfuld, hvorved kulde og fugt kan slippe ind – og den dyrt betalte varme suse ud. Selvom utætheder ofte er noget, der opstår over tid, kan nyere huse også have kuldebroer, som det er vigtigt at få gjort noget ved. En udbedring af kuldebroer i et 120 kvadratmeter stort hus uden isolering i hulmuren kan spare boligejere for ca. 4000 kroner årligt ved en efterisolering af hulmuren, ifølge en opgørelse fra energiuniverset energivenlig.dk, der er en del af rådgivningsvirksomheden EBAS. En hurtig måde, du selv kan undersøge dit hjem for kuldebroer på, er ved at holde en tændt lighter over forskellige overflader i hjemmet og se, om flammen blafrer. Hvis det er tilfældet, er det en god idé at få en byggesagkyndig til at foretage en såkaldt termografering, der systematisk kortlægger boligens energimæssige utætheder.

Vidste du, at næsten hver 2. husejer melder en skade det første år i deres nye bolig?

Krybekældre

En krybekælder er en lav kælder, som ikke kan bruges, men nærmere er et hulrum mellem fundamentets betondæk og gulvplankerne i huset – deraf navnet. Hvis du skal ned i krybekælderen, skal du ned på alle fire og krybe. Ifølge byggesagkyndig fra EBAS, Bo Halm Andersen, vil der altid stige noget fugt op fra betondækket, og det skal ventileres bort – ellers fører det til fugt i krybekælderen, som kan give råd i den overliggende trækonstruktion. Det er derfor altid ekstremt vigtigt, at du som boligkøber og -ejer får undersøgt, hvorvidt boligen har en krybekælder, og om ventilationen er effektiv nok. Det kan du få hjælp til af en uvildig byggesagkyndig, som kan vurdere, om netop din krybekælder er tilstrækkeligt udluftet.

Husk at få udbedret årsagen til skader

Kuldebroer og krybekældre er typiske udfordringer, du skal være opmærksom på ved huskøb – især af ældre huse. Hvis boligen har mange kuldebroer eller har en krybekælder, hvor ventilationen er mangelfuld, skal man måske forhandle sig frem til en prisreduktion ved købet. Det er nemlig ikke områder, som er omfattet af ejerskifteforsikringen, da de ikke er deciderede skader, men kan føre til skader på sigt. Råd forårsaget af manglende ventilation er dækket af husforsikringen, men årsagen til at råddet opstår – f.eks. manglende ventilation – skal man selv stå for at udbedre.

Husk derfor altid at få en uvildig byggesagkyndig med ud og vurdere, om boligens byggetekniske løsninger kan føre til skader på sigt, inden du skriver under

Rørskaderne indtager Danmark

Rørskaden er en af boligejernes største hovedpiner, og op mod 20% rammes af skader på hjemmets rør og VVS-installationer. Se fire råd til at forebygge dem.