Publiceret: 23 Mar 2022

Mere naboskab til danskerne

Hver anden dansker ønsker sig mere og bedre naboskab på vejen eller i opgangen. Gør du også?

Fem gode råd til naboskab i sommerferien

En dejlig ferie kan blive ødelagt, hvis du kommer hjem til et plyndret hus. Derfor handler det om at få et tomt hus til at se beboet ud - eller at lade som om man er hjemme, når man er ude. Ofte kan tyven stoppes med enkle midler. Start fx med at lave en konkret aftale med naboen om, at kigge efter hinandens hjem, mens I hver især er væk på sommerferie. I kan fx aftale at

  1. Låne en nøgle til hinanden og sørg for, at der er lys i boligen om aftenen
  2. Har I to biler, så hjælp din nabo og parkér den ene af bilerne i den tomme indkørsel
  3. Sørge for at der ikke stikker post eller aviser ud af din nabos brevsprække
  4. Fylde lidt i naboens skraldespanden på vejen, så huset ser beboet ud
  5. Gå en tur rundt om naboens hus og tjek at alt er, som det bør være

Naboer er sådan nogen, der hjælper

Forholdet til naboen er vigtigt for os danskerne. Og det er lige meget, om man deler trappeafsats, mur eller mark. Men vi danskere synes også godt, at det kan blive endnu bedre. Faktisk håber hver anden af os på, at få et bedre forhold til de omkringboende. For der er nemlig mange fordele ved at have et godt forhold til naboen. Udover det sociale hjælper naboerne også tit hinanden, hvis der opstår uventede situationer fx indbrud, brand eller skybrud: Hver tredje af os danskere har enten selv fået hjælp eller hjulpet en nabo i nød.

Naboer er guld værd både før og efter indbrud

Måske har du også hjulpet en nabo eller fået hjælp af en nabo efter I har haft indbrud? Det har hver 8. dansker nemlig. Men faktisk viser undersøgelser fra Det Kriminalpræventive Råd, at et godt naboskab, hvor man holder øje med hinandens hjem, kan være med til at nedbringe indbrud og hærværk med op til 26%.

Der er altså god grund til, at lave en aftale naboerne imellem om, at I holder lidt ekstra øje med hinandens hjem. Særligt i sommerferien hvor mange hjem ellers står tomme i længere perioder, mens I er væk for at holde ferie. Og den ekstra bevågenhed, som naboer kan bidrage med, er noget, vi danskerne går højt op i. For hver femte er det, at vi holder øje med hinandens boliger, det allervigtigste, hvis man vil være en god nabo. Du kan altså slå to fluer med et smæk: få ekstra tryghed mens du er væk på ferie, og bliv lidt gladere for din nabo. Men husk, at det gerne skal gå begge veje, hvis det gode naboskab skal fungere optimalt.