Undgå skader i dit hjem

Hvis du kunne løfte dit hjem, vende det på hovedet og ryste alt ud, så ville alt det der faldt ud være dit indbo. Det er de ting du bruger hver dag. En blanding af simple redskaber, værdifulde ting og ting med høj sentimental værdi; familiebilleder, arvestykker og lign.

Her får du vores allerbedste råd til hvordan du undgår skader på dit indbo. Så kan du fokusere på det, det virkelig handler om. At bruge redskaberne, nyde værdierne og erindre minderne.

Tyveri i og udenfor hjemmet

Tyve er yderst opmærksom på at være lydløse og foretage deres handlinger helt lydløst. Derfor opfordrer vi til, at du foretager nogle tiltag, som gør det sværere at begå indbrud i dit hjem.

 • Overvej at få installeret en lokal-alarm eller en tilkalde-alarm – især hvis du bor i hus. Sørg også for at bruge alarm-klistermærkerne, der ofte følger med alarmer (på døre, vinduer, låger osv.). Og husk at du kan spare penge på din indboforsikring, hvis du har en alarm.
 • Tænd lys udenfor om aftenen og overvej evt. lys-sensorer, der tænder lyset udenfor automatisk ved bevægelse. Lys er et godt virkemiddel til at forebygge indbrud. Køb evt. et tænd-/sluk-ur til dine lys, så der kan være lys om aftenen, når du er på ferie.
 • Overvej tyverimærkning af dine værdigenstande. Mærkningen sikrer at tyvene har langt sværere ved at omsætte tyvekosterne. Du kan også klistre sikringsmærker på dine døre og vinduer, så det er tydeligt for tyven, at der ikke er noget at komme efter.
 • Du bør sikre dig, at alle yderdøre er i god og solid stand. En god yderdør er solid og slutter tæt til karmen.
 • Sørg for indbrudssikre nøgler, låse og slutblik. Få undersøgt din lås og skift den ud, hvis der er tegn på slid. Sørg for at du har et sikkerhedsslutblik eller en stålkarm – ellers kan tyve let åbne døren.
 • Det er en god idé med indvendig nøglelås på hoved- og terrassedør, så tyven har svært ved at komme væk.
 • Sæt en lås på redskabsskuret, så en tyv ikke har adgang til stiger og værktøj.
 • Et sikringsskab er godt at have værdifulde genstande – fx smykker, dyre ure, guld og sølv osv.
 • Vær varsom med at skrive på sociale medier, at du er på ferie eller at poste billeder, når du er væk. Tyve kan følge med.
 • Skab dig et overblik over, hvad du ejer. Tag billeder af dit hjem, dine rum og ting med et kamera eller din smartphone, og upload billederne i skyen eller gem dem på en ekstern harddisk, så er det let at bruge som dokumentation, hvis tingene bliver stjålet. Du kan med fordel også registrere de enkelte genstande; hvor de er købt, serienummer, indkøbspris, antal mv.
 • Ryd ikke helt op, når du tager væk hjemmefra. Legetøj, ugeblade og en kop der står fremme, får huset til at virke beboet.
 • Brug din dørtelefon med omtanke, hvis du bor i lejlighed. Vær kritisk omkring hvem du lukker ind i opgangen, og luk ikke op for nogen, der siger at de skal til andre lejligheder.
 • Arranger en nabohjælpsordning, så kan du aftale med dine naboer at holde ekstra godt øje med dit hjem, når du er væk, og at du omvendt kan holde øje med din nabos hjem, når de er væk.
 • Hæng vasketøj frem på tørresnoren så virker det som om, du er hjemme. Du kan også lave en aftale med naboen om, at han/hun bruger din tørresnor, når du er på ferie – og omvendt.
 • Få din nabo til at parkere sin bil i din indkørsel, og fylde noget skrald i din skraldespand, så tyven tror, at der er nogen hjemme.
 • Bind hanken på din taske fast til stolen eller bordet, hvis du for eksempel er på cafe eller restaurant, så nogen ikke let kan løbe med den.
 • Put dine værdigenstande i inderlommer i stedet for baglommen.
 • Sæt gummielastikker rundt om tegnebogen eller telefonen, hvis du har dem i lommen, det øger friktionen, hvis nogen prøver at liste den op.
 • Brug gerne en taske med lynlås og inderlommer når du skal ud.
 • Dæk altid for din pinkode med hånden, når du skal skrive den.
 • Vær varsom når du har særligt værdifulde smykker og ure på – især overfor fremmede, der kommer tæt på.
 • Vær ekstra opmærksom på din taske og lommer, når du går rundt steder, hvor der er mange mennesker samlet.
 • Husk at være ekstra opmærksom på dine værdigenstande, når du er i situationer hvor du koncentrerer dig om noget andet. Fx når du stiger af og på tog, på stationer eller ved et optrin.
 • Anskaf dig eventuelt en overfaldsalarm, så du kan få hjælp, hvis uheldet er ude. Det er vigtigt, du ikke udfordrer gerningsmanden, eller på anden måde risikerer at skabe unødvendig fare.

Brandskade

Med brandalarmer og brandslukkere kan du mindske ulykken, men med din egen indsats kan vi i høj grad minimere risikoen for brand. Du kan i mange tilfælde undgå brand i hverdagene, når du ved hvordan du brandsikrer dit hjem.

 • Gå aldrig fra et tændt komfur. Går du fra komfuret under madlavning, er det meget vigtigt at slukke for det.
 • Hvis der går ild i en gryde, så husk at dække den til med et grydelåg. Det er vigtigt ikke at hælde vand på, da det kan forværre situationen.
 • Lav en årlig aftale med en skorstensfejer, der kan tjekke din skorsten. Så mindsker du risikoen for, at der pludselig sker en skorstensbrand.
 • Undgå at ryge indendørs når du er træt, og ryg aldrig i sengen.
 • Det er en god idé at have en brandslukker eller et brandtæppe i hjemmet.
 • Sluk altid stearinlys når du går fra et rum – man kan nemt glemme de levende lys.
 • Det er vigtigt at altid at sætte fyrfadslys i en fyrfadsstage eller på et brandsikkert underlag. 
 • Vær ekstra opmærksom hvis du sætter stearinlys sammen i klynger.
 • Undgå at lægge puder og tæpper for tæt på en halogenlampe, den kan blive meget varm.
 • Det er en god idé at bruge led-stearinlys i stedet for de almindelige stearinlys, så sikrer du også et bedre indeklima i hjemmet.
 • Opbevar ikke mobiltelefoner, tablets eller computere under dyner og tæpper. De kan blive meget varme og kan derfor være en brandfare, det er specielt farligt når de oplades.
 • Få lavet et el-tjek, så du er sikker på, at din el er installeret korrekt.
 • Test din HFI-/HPFI-afbryder én gang om året. Det gør du ved at trykke på afbryderens testknap (ofte markeret med et T).
 • Rens tørretumblerens fnugfilter efter brug, da fnug er letantændelige ved høj varme.
 • Tænd ikke din tørretumbler, vaskemaskine eller opvaskemaskine, mens du sover eller ikke er hjemme. Maskinerne kan blive meget varme, føre til kortslutning og der kan opstå brand.
 • Tjek dine stikkontakter og ledninger. De må ikke være i stykker eller møre.
 • Undgå at koble for mange apparater til samme stikkontakt, det øger risikoen for at der sker en kortslutning, og dermed brand.
 • Sørg altid for at din elektronik kan få afløb for varmen, når de oplader, så de ikke bliver for overophedet.

Vandskade

Med simple tiltag er du med til at forhindre skader på dine egendele, i tilfælde af, at der bliver varslet skybrud eller stormflod i dit lokalområde.

 • Bor du i hus, så overvej at installere en vandalarm, så du bliver advaret, hvis toilettet begynder at løbe, vandhanen drypper eller dine rør begynder at lække. Det er også en god idé med en vandafbryder, der lukker for vandet, hvis der registreres lækage.
 • Hvis du bor i et ældre hus med gamle rør, så vær ekstra opmærksom. Rør og sammenfatninger kan med årene blive porøse og til sidst give efter for vandet.
 • Hold godt øje med dit vandforbrug. Et stigende vandforbrug kan være tegn på en utæthed.
 • Luk for vandet hvis du er væk fra dit hus over længere tid. Så undgår du at et pludseligt brud giver en vandskade.
 • Det er vigtigt, at du altid får en autoriseret VVS-installatør til at reparere eller udskifte rør i dit hjem.
 • Sluk altid din opvaskemaskine eller vaskemaskine, når du sover eller er væk hjemmefra.
 • Sørg for, at opvaskemaskinen, køleskabet og fryseren står på et fugt-sikkert underlag.
 • Indret badeværelset med vandtætte og skridsikre materialer, så du undgår vandskader.
 • Gennemgå årligt bygningens naturlige samlinger (tagplader, tagsten, ventilationshuller, inddækninger mv.), så du er sikker på, at de er konstrueret byggeteknisk korrekt.
 • Sørg for at terrasser, græsbelægning og indgange til huset er lavet, så vandet altid ledes væk fra huset.
 • Vedligehold kloaksystemet og rens især tagrenderne årligt, så du er sikker på, at vandet kan komme væk fra bygningen.
 • Bliv hjemme, hvis der bliver varslet storm eller skybrud, så kan du reagere hurtigt, hvis der uheldigvis skulle opstå en akut vandskade.
 • Overvej at installere et højvandslukke, så du undgår at kloakvandet løber tilbage i dit toilet- og kloakafløb ved kraftig regn.
 • Ved varsel om skybrud, sørg for at lukke eventuelle ventilationshuller og riste i ydermurene, fx ved at skrue en træplade for.
 • Hvis du har problemer med at vandet samler sig ved huset, så overvej om du skal anlægge græs op til huset, i stedet for fliser. Græsarealer er gode til at samle vand op.
 • Hvis du har en lav kælder med risiko for oversvømmelse, så stil dine opbevarede ting op på stålreoler eller paller, så de er sikret mod forhøjet vandstand.
 • Vinduer og døre i fx kældre eller som er tæt på terræn, kan sikres med vandsikringstape, for at gøre dem mere modstandsdygtige overfor større mængder vand.
 • Gå husets fundament og kælderydervægge igennem for revner, og sørg for at få dem lappet.
 • Ved varsel om skybrud, sørg for at lukke alle døre og vinduer – det er specielt vigtigt at huske at lukke tagvinduer og kælderdøre.
 • Støb en kant rundt om lyskasser, så de holder tæt og der ikke løber vand ind.
 • Undgå gulvtæpper i kælderen, så der ikke kommer svamp, hvis der skulle være en smule fugtigt eller koldt under tæpperne.
 • Fjern møbler fra ydermure, så der ikke kommer fugt og skimmelsvamp, hvor de står.
 • Fjern eventuelt værdifuldt indbo fra kælder- eller loftrum, så de ikke bliver beskadiget, hvis der skulle komme fugt ind.

Identitetstyveri

Vi ønsker ikke for nogle, at de skal opleve identitetstyveri. CPR-nummer, kontooplysninger og generel chikanering af privatlivet er meget grænseoverskridende. 

 • Undgå at opbevare alle personlige kort i samme pung, men spred dem i stedet lidt ud. Så undgår du, at alle dine oplysninger lander i forkerte hænder på én gang.
 • Lyt til din mavefornemmelse når du modtager underlige mails, eller hvis der bliver stillet underlige krav til oplysninger om dig, når du indgår en aftale på nettet.
 • Tøm postkassen hver dag, så andre ikke gør det for dig.
 • Del aldrig personfølsomme data på sociale medier. Det gælder både telefonnummer, CPR-nr., bankoplysninger og andet.
 • Del aldrig dit MitID/NemID eller dine MitID-oplysninger med andre – det gælder både fremmede, men også dem du kender.
 • Brug stærke og lange kodeord. Et stærkt kodeord eller password består af 12 eller flere tegn, bruges kun ét sted og deles ikke med andre.
 • Bruger du din computer i et offentligt rum med mange mennesker omkring dig, skal du være opmærksom på, hvem der kan følge med, når du har personlige oplysninger på skærmen.
 • Hold dine enheder opdateret, og brug antivirusprogram og firewall.
 • Gør dit wifi derhjemme sikkert med et stærkt kodeord, så det er svært for svindlere at logge på dit internet.
 • Brug ikke samme kodeord flere steder. Hvis du kun benytter kodeordet det ene sted, er skaden for dig begrænset.
 • Brug to-faktor-login, hvor det er muligt.
 • Send aldrig fortrolige oplysninger i e-mails, medmindre du kan kryptere e-mailen, og læg aldrig fortrolige og personlige oplysninger på sociale medier.
 • Husk at logge helt af de sider, du har været logget på, når du er færdig - det er specielt vigtigt, når du bruger en enhed som ikke er din.

Cykel

Gennem slud, regn og sol er din cykel en tro følgesvend. Det er derfor vigtigt, at du placerer din cykel forsvarligt, så du er sikker på, at den er der igen, når du vender retur.

 • Sørg for at du bruger en forsikringsgodkendt lås. En godkendt cykellås skal kun kunne låses op ved hjælp af en nøgle, og så skal den være brudsikker, og må ikke kunne lirkes op eller klippes over. Er du i tvivl om, din lås er godkendt, så tag en snak med din cykelmekaniker.
 • Gem låsebeviset sammen med en kopi af cyklens stelnummer.
 • Lås cyklen hver gang, du går fra den – også selvom du kun er væk i 5 minutter.
 • Husk at købe en ekstra lås til dit forhjul, hvis det er let at tage af.
 • Lås din cykel fast til noget – fx til selve cykelstativet. Har du en dyr specialcykel, så efterlad den ikke udendørs.
 • Parkér ikke din cykel på forladte steder.
 • Lås gerne cyklen med både en cykellås og en kædelås, og vikl kædelåsen om både hjul, stel og cykelstativ - det besværliggør tyveriet for cykeltyven.
 • Sørg for altid at parkere din cykel et sikkert sted, helst låst inde i en bygning eller et lokale, fx i eget kælderrum.
 • Undgå at have cyklen stående flere nætter på tog-stationer, hvis du skal på weekendture.
 • Overvej at bruge en ældre cykel, der ikke er så interessant at stjæle, når du cykler til bus- eller togstationer i hverdagen.
 • Efterlad aldrig cykelhjelm eller cykellygter på cyklen.
 • Undgå opdateringer på sociale medier, der viser, at du ikke er hjemme, eller at du har en meget flot og dyr cykel hængende i stuen.

Hvis du bliver udsat for cykeltyveri, skal du altid anmelde cykeltyveriet til politiet for at få erstatning fra din indboforsikring. Det er en god ide at have styr på købsdato, mærke, model, pris og låsetype/-kode.

 • Det er vigtigt at gemme cyklens købskvittering, låsebevis og cyklens stelnummer, der skal oplyses til os i Gjensidige ved cykeltyveri.
 • Tjek at din cykel har et stelnummer påført – det er lovpligtigt i Danmark.
 • Bed sælgeren om en kvittering, så du har dokumentation for, at du ejer cyklen. På den måde sikrer du dig også mod at købe en stjålet cykel.
 • Når du køber en brugt cykel, så bed sælgeren om det originale købsbevis, så er du sikker på, at du ikke køber en stjålet cykel, og at du har mulighed for erstatning i tilfælde af at cyklen bliver stjålet.

Elektronik

Vi har samlet en række gode råd til hvordan du undgår skader på dine elektroniske genstande i hjemmet. 
Dækker skader på dine max 4 år gamle elektroniske genstande, som skyldes funktionsfejl, pixelfejl eller ødelagt skærme

 • Beskyt tablets og smartphones med cover og panserglas. Så går de ikke så let i stykker, hvis du skulle tabe dem.
 • Mærk din elektronik, så er det svært for tyven at sælge det videre.
 • Lær dine børn hvordan det er bedst at de behandler deres tablets/computere (etc.) så de ikke går i stykker eller bliver tabt
 • Beskyt din elektronik, fx ved at have et cover rundt om rammen og en skærmbeskytter på selve skærmen.
 • Brug stødabsorberende elektroniktasker.
 • Undgå at lægge din elektronik på køkkenborde, håndvaske og kanten af badekarret, og læg ikke dit elektroniske udstyr sammen med våde håndklæder og fugtigt sportstøj.
 • Især om sommeren er tablets og smartphones udsat for sand og vand fra skov- og strandture, hvilket nemt kan føre til skader.
 • Registrer din elektronik, gem kvitteringer med både købspris, modeltype og serienummer. Så er det meget lettere at anmelde elektroniktyveriet til politiet og til din elektronikforsikring
 • Hav ikke din telefon i baglommen. Det er ikke så godt at glemme den, og sætte sig på den.