Publiceret: 23 Mar 2022

Mere om mit hjem

Din bolig er din base. Der er mange ting, du selv kan gøre for at passe på dit hjem. Her på siden finder du gode råd, til hvad du skal huske, når du køber og sælger bolig.

Når du skal købe

Inden du skriver under på købet af din drømmebolig, er det vigtigt, at du gennemgår energiplanen, tilstandsrapporten og el-eftersynsrapporten grundigt. Har du ikke allerede rapporterne, kan du kontakte ejendomsmægleren.

Gennemgå energiplanen og vurder om du ønsker at foretage nogle af de foreslåede ændringer. Det vil nedbringe energiforbruget i din fremtidige bolig og spare dig for dyre varmeregninger i fremtiden.

Se på eventuelle fejl og mangler, der er nævnt i tilstands- og el-eftersynsrapporten. En byggesagkyndig laver boligens tilstandsrapport. I rapporten finder du oplysninger om boligens fejl og mangler, sælgers oplysninger om boligen samt tagets restlevetid.

Er der fejl eller mangler, som du ønsker udbedret inden overtagelse, skal du gøre sælger opmærksom på det. Ønsker du selv at udbedre fejl eller mangler, kan du bede om afslag i købsprisen. 

Du må gerne gennemgå huset med fx en håndværker, men husk at det kun er en visuel gennemgang af huset, der er tilladt.

Med en tilvalgsforsikring til Hjemforsikring er dine ejendele forsikret under hele flytningen, hvis du udfører flytningen privat og ikke benytter dig af et flyttefirma. Bliver noget ødelagt eller beskadiget under selve transporten dækker vi dette.

Hvis du selv står for flytningen anbefaler vi, at du bruger solide kasser til glas, stentøj og andre genstande, som kan gå i stykker. Det er klogt at placere de største og tungeste ting inderst i flyttevognen.

Skal et flyttefirma hjælpe dig med flytningen, skal du undersøge om flyttefirmaet har egen forsikring. Har de ikke det, tilbyder vi en specialtilpasset flytteforsikring præcis til de dage, du flytter i.

Husk at melde flytningen til både folkeregisteret og til os, når du er flyttet.

Gode råd til fremvisning

Fremvisningen er din mulighed for at se nærmere på det, der kan blive dit næste hjem. Der er meget at vinde, ved at være godt forberedt og have undersøgt de vigtigste ting. Lav gerne en tjekliste. Her er nogle punker, som du kan tjekke op på

 • Tjek at taget er tæt og kælderen tør
 • Undersøg kvaliteten af det elektriske anlæg
 • Se efter lækager, råd og fugtskader i vådrum
 • Lugter vådrum muggent eller fugtigt kan det være tegn på råd og svamp
 • Flytter du i lejlighed? - Få en oversigt over eventuel fællesgæld og kommende omkostninger til vedligeholdelse

Når du skal sælge

Inden du går i gang, er det en god ide at gennemgå dit hjem med et kritisk øje og færdiggøre hængepartier, så dit hjem ser fint ud, når det pludselig vælter ind med potentielle købere.

Du vælger selv, om du vil stå for salget eller en ejendomsmægler skal sælge din bolig for dig. Langt de fleste bruger en ejendomsmægler, da der er mange ting at holde styr på i forbindelse med et salg.

Når du sælger dit hus har du 10 års ansvar for fejl og mangler ved huset over for køberen. Du fraskriver dig selv en stor del af ansvaret ved at fremlægge en tilstandsrapport, el-eftersynsrapport og et ejerskifteforsikringstilbud. Du kan tilbyde køber at betale 50 % af forsikringstilbuddet.

Disse rapporter og forsikringstilbuddet skal fremlægges, inden køber afgiver et tilbud. Det kaldes huseftersynsordningen, fordi køber har mulighed for at se huset efter for de fejl og mangler, som er nævnt i rapporten. Det er sælger, der betaler for at få rapporter og tilbud udarbejdet.

Energimærke

Din bolig skal energimærkes, inden den kan sættes til salg. Energimærkningen sker på sælgers regning. Skalaen for Energimærket går fra A – G, og beskriver boligens forbrug af energi. Energimærket indeholder en oversigt over husets beregnede forbrug af el, vand og varme. Med Energimærket følger også en energiplan, som indeholder forslag til forbedring, et prisoverslag samt den beregnede besparelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er et af boligens vigtigste dokumenter. Den beskriver boligens tekniske tilstand, hvilken slags vedligeholdelse, der allerede er udført samt hvilken vedligeholdelse, der forventes i fremtiden.

En byggesagkyndig gennemgår hele ejendommen og noterer alle synlige fejl, mangler og skader. Manglerne beskrives og får en karakter (K1,K2 eller K3) afhængig af, hvor alvorlige manglerne er. Skal du sælge dit hus, vurderer den byggesagkyndige også restlevetiden på taget, ligesom der med tilstandsrapporten følger en hustypebeskrivelse. En tilstandsrapport er gældende i et ½ år. Vi anbefaler, at du gennemgår tilstandsrapporten grundigt, når du modtager den. Er der noget du ikke forstår, så kontakt den byggesagkyndige.

El-eftersynsrapport

En autoriseret el-installatør gennemgår hele din ejendom. El-installatøren undersøger installationers funktion og lovlighed og der bliver taget stikprøver i samtlige rum. Manglerne beskrives på samme måde som i tilstandsrapporten med en K markering. El-eftersynsrapporten er gældende i 1 år.

Udbedring af fejl og mangler

En interesseret køber får udleveret rapporterne på boligen. Vurder sammen med mægleren eller en håndværker, om der er fejl og mangler, du kan forbedre for at sælge boligen hurtigere eller for at forhindre afslag i salgsprisen.

Ejerskifteforsikring

Boliger kan have skjulte skader og mangler. Derfor er det vigtigt med en god ejerskifteforsikring. Den dækker udgifter til reparation af fejl, som sælger ikke kendte til, og som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Den forrige ejer kan holdes ansvarlig for fejl og mangler i op til 10 år efter salget.

Sørg for at få ejerskifteforsikringen på plads så hurtigt som muligt, så du ikke behøver at bekymre dig om det senere hen. Bemærk at ejerskifteforsikringen skal købes før du overtager boligen. Har du først overtaget huset kan du ikke efterfølgende tegne ejerskifteforsikring

Planer om at flytte?

Køb hus uden økonomiske overraskelser med en ejerskifteforsikring. Vi dækker hvor andre ikke gør.

Planer om at flytte?

Køb hus uden økonomiske overraskelser med en ejerskifteforsikring. Vi dækker hvor andre ikke gør.

Sådan undgår du brand i dit hjem

De fleste brande kan undgås, hvis man er opmærksom, bruger sin sunde fornuft og følger et par gode råd.

Gode råd om tændte lys

 • Forlad ikke et lokale med tændte stearinlys
 • Stil ikke lys på tv, radio eller andre ”lune” steder
 • Placer aldrig lys i nærheden af brandbart materiale, som fx gardiner, reoler eller under hylder og skabe
 • Stil ikke lysene i en højde, hvor børn kan nå dem
 • Fyrfadslys bliver meget varme i bunden og skal derfor altid sættes i en ubrændbar, åben holder
 • Brug selvslukkende lys og lysmanchetter.
 • Husk at slukke lyset i god tid, før det brænder ned til lysmanchetten

Undgå brand i dit hjem

 • Installer godkendte røgalarmer, test dem jævnligt og udskift batteriet årligt
 • Tjek om du har et brandtæppe, slukningsapparat og eventuelt en brandstige
 • Gennemfør el-kontrol for at tjekke, om det elektriske anlæg er i orden
 • Lav en plan for, hvad den enkelte skal gøre ved brand og hold gerne brandøvelser for familien hvert halve år.

Storm over Danmark

Har du akut brug for hjælp?

Hvis du har akut brug for hjælp til at begrænse en skade, kan du kontakte vores skadeservicefirma på deres døgnåbne telefon på +45 70 22 52 32. Du kan også kontakte Falck eller en lokal håndværker.

Husk at gemme alle kvitteringer for udgifter til nødreparationer. Det er også en god idé at tage billeder af skaderne.

Anmeld din skade på telefon eller online

Har du fået overblik over skadens omfang, kan du kontakte os på +45 70 10 90 09. Vi er klar til at hjælpe dig mandag - fredag fra 8.30 til 16.00.

Er din skade ikke akut? Anbefaler vi, at du springer telefonkøen over og anmelder din skade online på Min side.  Der sker ikke noget ved, at du venter et par dage med anmeldelsen.

Vi behandler alle skader

Alle skader bliver behandlet, så der sker ikke noget ved, at du venter et par dage med anmeldelsen. 

Vi prioriterer de mest alvorlige og akutte stormskader, og der kan derfor være ekstra ventetid i sagsbehandlingen. Du hører fra os, så snart vi har behandlet din anmeldelse.

Når skaden er sket

Langt de fleste skader kan begrænses med enkelte tiltag

 • Dæk ødelagte vinduer til fx med træplader eller plastik
 • Sørg for at lukke huller i taget, så der ikke kommer regn ind i dit hjem
 • Flyt dit indbo, hvis det står ved et ødelagt vindue eller er udsat for regn og vind.
 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har talt med os
 • Tag gerne billeder af skaden, så du har dokumentation på skadens omfang

Forebyg stormskader i fremtiden

Mange stormskader på bygninger kan undgås ved at gå boligen efter i god tid før en storm. Du skal blandt andet sørge for at

 • Fastsikre løse ting på fx terrasser og i gårdhaver
 • Tjekke taget for løse tagplader/tegl
 • Antenner og paraboler sidder ordentligt fast
 • Døre til udhuse og skure er ordentligt lukkede og låste
 • Rense kloaker for blade og skidt
 • Fælde eller beskære rådne/syge træer

Når stormen varsles

Når stormen varsles, kan du følge udsigten for dit lokalområde på  DMIs hjemmeside. Du bør følge de vejledninger, som medierne udsender.

Parker ikke din bil i nærheden af huse eller store træer, da tagsten kan flyve af i stormvejret og træer kan vælte. Kan du ikke undgå parkering ved huse eller træer, så placer så vidt muligt bilen i læsiden.

Når stormen raser

Når først stormen rammer, bør du holde dig indendørs. Sker der skader udenfor, skal du vente til vinden har lagt sig, før du tilser og reparerer eventuelle skader. Det er en god idé at have en lommelygte og en batteridrevet radio klar, hvis strømmen skulle forsvinde.  Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt.

Gode råd til at undgå vandskader

De seneste års skybrud har haft store konsekvenser for især mange husejere. Se hvad du kan gøre for at forberede dig på det næste store regnskyl

 • Løft tingene fra kældergulvet op på fx hylder eller paller og opbevar ikke værdifulde ting i kælderen
 • Sluk opvaskemaskinen, vaskemaskinen og tørretumbleren, når du sover eller er væk hjemmefra
 • Skift vandslangerne til dine maskiner ca. hvert tiende år, og kontroller koblinger og samlinger jævnligt, så du sikrer, at de ikke lækker vand
 • Luk hovedhanen, hvis du skal være væk i flere dage
 • Rens vandlåse, gulvafløb og dræn jævnligt
 • Rens tagrender, afløbsriste og brønde for fx blade, så vandet kan strømme uhindret væk
 • Det er en god idé, at have en opsamlingstønde til regnvand. Den reducerer mængden af vand, der løber mod kloakken, og du får glæde af vandet på et senere tidspunkt fx til vanding.

Vandskade? Vi er klar til at hjælpe!

Har du akut brug for assistance?

Kontakt Gjensidiges skadeservicehjælp på telefon 70 22 52 32 – de hjælper dig med at fjerne vandet, sætte affugtning i gang og redde dine ting.

Anmeld din skade, når du har fået overblik

Når du har fået overblik over skaden, så kontakt os. Du kan fx anmelde skaden online.

Hvad kan du selv gøre?

Har du fået kælderen fuld af vand, eller er du på anden vis ramt af vandskade, bør du

 • Begrænse vandindtrængningen bedst muligt  
 • Redde så mange af dine ting som muligt væk fra vandet
 • Fjerne det vand, du selv kan
 • Kontakte os, så du kan få hjælp til at komme videre. Er vandskaden meget stor, er det fx vigtigt, at du ikke smider ødelagte møbler væk, før der har været en taksator forbi

Stop indbrudstyven

En dejlig dag kan blive ødelagt, hvis du kommer hjem til et plyndret hus. Derfor handler det om at få et tomt hus til at se beboet ud - eller at lade som om man er hjemme, når man er ude. Sæt dig i indbrudstyvens sted og forestil dig, hvad han/hun ville kigge efter. Husk også at godt naboskab er en af de bedste værn mod indbrud.

Lad som om du er hjemme

 • Få installeret lys, der tænder, når en person nærmer sig din bolig
 • Du kan også investere i automatiske tænd og slukure til regulering af lyset indendørs
 • Få nogen til at tømme postkassen, fylde din skraldespand og tænde lys i dit hjem, hvis du er væk i flere dage
 • Sæt værdifulde ting væk, så de ikke er synlige gennem vinduerne
 • Fjern ikke planter og blomster fra vindueskarmen, men få fx naboen til at vande dem ofte i stedet
 • Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke bruger det til indbrud
 • Har du en stige udenfor, bør du låse den fast
 • Sørg for at din hæk eller plankeværk ikke er så høj, at indbrudstyven kan få for meget fred til at arbejde

Pas på indbrud via de sociale medier

 • Skal du på ferie, så undlad at fortælle om det på Facebook eller Instagram
 • Mind dine store børn om, at de ikke skal fortælle på de sociale medier, når I rejser væk
 • Skift dine indstillinger på Facebook og gør din profil privat, så uvedkommende ikke kan følge med i dit liv og din færden

Hjælp din nabo

 • Lån en nøgle og sørg for at der er lys i boligen om aftenen
 • Har i to biler, så hjælp din nabo og parkér den ene af bilerne i hans tomme indkørsel
 • Sørg for at der ikke stikker post eller aviser ud af din nabos brevsprække
 • Fjern lokalaviser eller reklamer smidt på måtten
 • Læg altid dørmåtten på plads efter trappevask og rengøring

Hvis uheldet er ude

Du skal anmelde tyveri og indbrud på telefon 114

Har du haft besøg af en indbrudstyv, er det vigtigt, at du kan dokumentere dit indbo. 
Vi anbefaler, at du tager fotos af dit indbo, så vi kan erstatte dine ting til deres egentlige værdi

Gem altid kvitteringer på de ting, du køber til dit hjem. Du kan med fordel gemme dem i en mappe eller scanne dem ind på din computer. Så har du dem altid ved hånden, hvis du får brug for dem.

Gem gerne dine dokumenter ’i skyen’, så det ikke kun ligger lokalt på din computer. Så mister du ikke din dokumentation, hvis computeren bliver stjålet

Mange undervurderer hvor meget værdi de egentlig ligger inde med, og at ændrede livsforhold, f.eks. familieforøgelse, kan have en stor betydning for ens samlede værdier. Derfor er det en god ide løbende at revurdere sin dækning på indboforsikringen.