Publiceret: 23 Mar 2022

Undgå vand- og vejrskader i og udenfor hjemmet

Vejr- og rørskader kan give store vandskader på både dit hjem og dine værdier. Derfor er det en rigtig god idé at være forberedt, når skyerne samler sig eller hvis vandrøret pludselig sprænger. Her får du vores bedste råd til, hvordan du undgår vandskader. Så kan du fokusere på det, det virkelig handler om. At nyde dit liv, dit hjem og dine værdier.

Gode råd til at undgå typiske vandskader i hjemmet

 1. Installér en vandskadealarm. Så bliver du advaret hvis toilettet begynder at løbe, vandhanen drypper eller dine rør begynder at lække.
 2. Installer en vandafbryder. På den måde lukkes der af for vandet, hvis den registrerer en lækage.
 3. Tjek rør og sammenfatninger. Hvis du bor i et ældre hus med gamle rør, så vær ekstra opmærksom på porøse rør.
 4. Utæthed er dyrt. Hold godt øje med dit vandforbrug. Et stigende vandforbrug kan være tegn på en utæthed.
 5. Luk for vandet. Er du væk fra dit hus over længere tid er det en god idé at lukke for andet. Så undgår du et pludseligt brud giver en vandskade.
 6. Hårde hvidevarer på fugt-sikkert underlag. Sørg for, at opvaskemaskinen, køleskabet og fryseren står på et fugt-sikkert underlag.
 7. Vandtætte materialer. Indret med vandtætte og skridsikre materialer på badeværelset, så du undgår vandskader.

Undgå vandskader i kælderen

 1. Opbevar dine ting højt. Hvis du har en lav kælder med risiko for oversvømmelse, så stil dine opbevarede ting op på stålreoler eller paller, så de er sikret mod forhøjet vandstand.
 2. Brug vandsikringstape. Vinduer og døre i for eksempel kældre eller som er tæt på terræn, kan sikres med vandsikringstape, for at gøre dem mere modstandsdygtige overfor større mængder vand.
 3. Hold øje med revner. Gå husets fundament og kælderydervægge igennem for revner, og sørg for at få dem lappet.

Gode råd til at undgå typiske vejrskader

 1. Få et årligt tjek. Gennemgå årligt bygningens naturlige samlinger (tagplader, tagsten, ventilationshuller, inddækninger, mm.).
 2. Vedligehold kloaksystemet og rens tagrender. Så du er sikker på, at vandet kan komme væk fra bygningen.
 3. Installér et højvandslukke. Du undgår at kloakvandet løber tilbage i dit toilet- og kloakafløb ved kraftig regn.
 4. Forebyg med græsarealer. Har du problemer med at vandet samler sig ved huset, så overvej om du skal anlægge græs op til huset, i stedet for fliser. Græsarealer er gode til at samle vand op.

Undgå skader på dine ting når det er uvejr

 1. Fjern møbler fra ydermure. Så der ikke kommer fugt og skimmelsvamp, hvor de står.
 2. Gulvtæpper i kælderen. På den måde undgår du svamp, hvis der skulle være en smule fugtigt eller koldt under tæpperne.
 3. Hæv indbo i kældre fra terræn. Undgå fugt, hvis der skulle løbe vand ind i kælderen.

Læs mere i vores aktuelle artikler

Følg strømmen - tjek dit el

Hver tiende boligejer oplever skader på husets elinstallationer. Se hvorfor det er en god idé at følge strømmen og tjekke dit el.

Rørskaderne indtager Danmark

Rørskaden er en af boligejernes største hovedpiner, og op mod 20% rammes af skader på hjemmets rør og VVS-installationer. Se fire råd til at forebygge dem.