Opdateret: 10 Aug 2022

Elbilopladning

Forestil dig at du er på tur i din elbil og er taget i sommerhus, på besøg hos familien eller venner. Elbilens batteri er tæt på at være fladt og det skal oplades. Uheldigvis er der ikke en ladestander til rådighed, og det er derfor fristende at sætte elbilens nødlader i den nærmeste stikkontakt.

 

Risiko ved nødlader

Det er desværre ikke altid en god ide at, tilslutte en nødlader til en almindelig stikkontakt, da el-installationen højst sandsynligt ikke er beregnet til dette. Der vil være øget risiko for beskadigelse af elinstallationen og i værste fald kan en brand opstå.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser at opladning af en elbil (eller plugin-hybrid) på en almindelig stikkontakt med en nødlader, ikke må foregå længere end 2 timer hvis der lades med en strømstyrke på over 6 ampere. Hvis der er tale om en ældre installation, dårlige samlinger, tynde kabler, eller der er tilsluttet andre ting på elinstallationen, når man hurtigt op på en kritisk belastning der nemt kan udløse en brand. Med det stigende antal elbiler vil denne problemstilling blive mere og mere udbredt. Specielt udlejningssommerhuse vil være udfordret, da flere feriegæster vil ankomme i en eller flere elbiler.

Gode råd

 • Der opsættes en egnet ladeboks.
 • Der kun oplades på en stikkontakt der er godkendt til formålet og har sin egen sikringsgruppe.
 • Der altid tages en elinstallatør med på råd, så du er sikker på at din elinstallation er korrekt udført.
 • Der oplades med maksimalt 6 ampere.
 • Hvis ikke andet er muligt, at opladning på almindelig stikkontakt sker så kort tid som muligt.
 • Plugin-hybridbiler ikke oplades på almindelig stikkontakt, da det ikke er streng nødvendigt.
 • Udlejningsejendomme forsynes med ladeboks eller stikkontakt på egen sikringsgruppe.
 • At lejer orienteres om at opladning af elbil ikke er tilladt, hvis der ikke er ladeboks eller stik-kontakt på egen gruppe, til rådighed.

 

Generelt om opladning af EL-biler

I forbindelse med opladning af Lithium-ion batterier risikerer man at komme ud for uregelmæssigheder med batterierne – og i værste fald kan der opstå brand.

Lithium-ion-batterier kan ikke slukkes på konventionel måde, men vil blive ved med at brænde indtil batteriet er brændt op. Dette tager typisk op til 24 timer. Hvis biler står parkeret for tæt vil en brand kunne udvikle sig og løbe løbsk.

 

Belastninger udefra

Batterierne må ikke udsættes for permanent høje temperaturer eller varmekilder. Dette omfatter også direkte sollys. Længerevarende kulde bør også undgås fordi det kan føre til dybafladning. Bliver dybafladede lithium-ion-batterier sat til opladning kan det medføre brand. Det anbefales at vente en time, før batteriet oplades efter længerevarende kuldepåvirkning.

 

Forebyg skaderne

 •  Vær opmærksom på den passive brandsikring mellem ladepladser og tilstødende brandceller.
 •  Ladepladser til el-biler placeres bedst udenfor i det fri.
 •  Ladepladser i bygninger placeres i umiddelbar nærhed af udkørsel, så brandvæsenet har mulighed for at bugsere en brændende bil bort.
 • Ladepladser til el-biler indrettes med god afstand (mindst 2 meter) til andre biler og brandbart oplag.
 • Ladepladser forsynes med sikkerhedsafbryder eller skiltning omkring hvor der kan afbrydes for elforsyningen.
 •  Ladestationer og kabler termograferes hvert 3. år af en autoriseret termografør certificeret af DBI.
 •  Påkørsel af ladestandere kan afværges med pullerter.
 •  Ladepladser til elbiler bør sikres med ekstra sprinkling.
 • Ladepladser til elbiler bør sikres med termisk kameraovervågning med alarm ved kritisk høje temperaturer