Hop til indhold

Etiske rammer i Gjensidige (Code of Conduct)

I Gjensidige er vi helt afhængig af tillid fra vores omgivelser for at kunne udføre vores samfundsopgaver, som er at sikre helbred og værdier. Her er etik helt essentielt. 

Grundlaget for etik i vores selskab

Koncernchefen har ordet
Vores etiske regler (Code of Conduct) er en vigtig rettesnor for, hvordan vi arbejder med vores holdninger og beskriver, hvad der forventes af vores ansatte eller andre, som repræsenterer Gjensidige. For mig er det derfor vigtigt, at alle sætter sig ind i vores Code of Conduct og optræder i henhold til disse i det daglige.

Som et stort, børsnoteret selskab møder vi stadig flere krav fra kunder, myndigheder, investorer, analysebureauer og frivillige organisationer. De er optaget af, hvordan vi optræder som leverandør af forsikringstjenester, som kapital forvalter og indkøber - og hvilke holdninger vi formidler. Vi skal i stadig stigende grad dokumentere og synliggøre dette for eksterne interessenter, så disse kan vurdere os på grundlag af offentlig tilgængelig information.

Vores kerneværdier
Kerneværdierne skal bidrage til at forme en fælles identitet og er bærende for virksomhedskulturen i Gjensidige. De skal styre os i den rigtige retning, hvad enten vi løser store eller små opgaver, og ved både større og mindre beslutninger. 

Disse tre kerneværdier skal give os energi til at levere gode kundeoplevelser:

 • Skab tryghed
  Tryghed skabes gennem at give rum til at fejle, vise tillid, åbenhed, og at vi lytter, ser og støtter hinanden. Tryghed giver rum til at udfordre og bringer os videre. I trygge rammer mobiliserer vi mod.
   
 • Tænk nyt
  Nytænkning starter med nysgerrighed og vilje til at gøre os bedre - i stort og småt. Del egne tanker og ideer og tag aktivt del i andres. Nye tanker giver læring, skaber dynamik, udfordrer os og fører os videre.
   
 • Sats
  At satse handler om at turde. Vis handlekraft og gennemfør med stil. Vi skal satse, for sådan møder vi fremtiden offensivt. 

Etiske rammer (Code of Conduct)

Gjensidiges samfundsansvar er at sikre liv, helbred og værdier og at løse dette på en måde, der varetager hensynet til koncernens interessenter.

En god forretningskultur, bæredygtige valg og et positivt omdømme er grundlæggende forudsætninger for Gjensidiges virksomhed. Vi er afhængige af, at vores kunder og aktieejere, myndigheder og samfundet har tillid til os. For at opnå det, skal alt det vi gør være præget af professionalisme, dygtighed og høj etisk standard. Det gælder både koncernens forretningsdrift og de ansattes handlemåde. Alle skal handle med omhu, ærlighed og objektivitet og handle på en måde, der ikke svækker tilliden til koncernen. Ledere har et særligt ansvar og skal fremstå som gode forbilleder. 

Alle aktiviteter i Gjensidige skal kunne tåle dagens lys. Koncernen forventer derfor, at ansatte optræder i tråd med koncernens etiske regler. Ansatte, som er i tvivl om, hvad dette indebærer, skal kontakte nærmeste leder.

Du kan se Gjensidiges etiske regler her