Navigation, søg og log ind

d0debb

Gjensidige i Danmark

Gjensidige koncernens ønsker løbende at styrke sin position på det danske marked. Vi har bl.a. øget vores markedsandel med købet af Nykredit Forsikring, Byggeriets Forsikringsservice, Gouda Rejseforsikring og Mølholm Forsikring.

Nykredit Forsikring

Gjensidige købte Nykredit Forsikring i april 2010 og har siden haft et strategisk samarbejde med Nykredit Koncernen på skadeforsikringsområdet.

I 2019 ophørte datterselskabet Nykredit Forsikring A&S som følge af en fusion med Gjensidige Forsikring. Nykredit Forsikring fortsætter som et brand i Gjensidige Koncernen.

I april 2021 ophører samarbejdet med Nykredit koncernen og derfor er tiden nu kommet til at skifte navn til Gjensidige.

Byggeriets Forsikringsservice

I marts 2012 blev Gjensidiges køb af Byggeriets forsikringsservice gennemført sammen med indgåelsen af et strategisk partnerskab med Dansk Byggeri.

Byggeriets Forsikringsservice er et brand i Gjensidige Koncernen, og vi sælger forsikringsprodukter til virksomheder på bygge-, anlæg- og industriområdet i dette brand, som er meget anerkendt i branchen for kvalitet og soliditet.

Gå til Byggeriets Forsikringsservices hjemmeside   

Gouda Rejseforsikring

Den 1. november 2013 blev Gjensidiges køb af Gouda Rejseforsikring gennemført.

Gouda Rejseforsikring er et brand i Gjensidige Koncernen, hvor vi sælger rejseforsikring til både privat og erhverv.

Gå til Gouda Rejseforsikrings hjemmeside

Mondux Gruppen

Den 2. juli 2015 blev Gjensidiges køb af Mondux Gruppen gennemført.

Mondux brandet et blevet lukket ned i foråret 2019, og Mondux porteføljen er konverteret over til Gjensidige brandet.

Mølholm Forsikring

Den 4. maj 2017 blev Gjensidiges køb af Mølholm Forsikring A/S gennemført.

Pr. 2. september 2019 er datterselskabet Mølholm Forsikring A/S ophørt som følge af fusion med Gjensidige Forsikring. 

Mølholm brandet er lukket i sommeren 2020, og sundhedsforsikringer sælges nu i Gjensidige brandet.