Navigation, søg og log ind

d0debb

Bestyrelser

Bestyrelsen (på norsk Styret) i Gjensidige koncernen har 10 medlemmer, hvoraf tre er medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet efter indstilling fra en nomineringskomité og vedtægternes krav til bestyrelsens sammensætning mht. kompetencer, køn, alder og geografisk tilhørsforhold. Formand for bestyrelsen vælges af repræsentantskabet.

På denne side finder du også oplysninger om bestyrelsen i Nykredit Forsikring A/S.

Bestyrelse Gjensidige Forsikring ASA

Bestyrelsens arbejde følger en fastlagt årsplan i overensstemmelse med den fastsatte bestyrelsesinstruks. Der er planlagt ni faste møder hvert år, og herudover afholdes ekstraordinære møder, hvis sager eller situationer kræver det. Læs mere om Styret og de 10 medlemmer på gjensidige.no  

Bestyrelse Nykredit Forsikring A/S

Nykredit Forsikring er en del af Gjensidige gruppen og tegner forsikringer til privatkunder i Nykredit Forsikring brandet via Nykredit koncernen.

Bestyrelse

Tommy Pedersen, formand
Jens Eghøj Nielsen, næstformand 
Camilla Kisling
Carl J. Brandt
Jørgen Ringdal

Revisionsudvalget er nedlagt

Bestyrelsen for Nykredit Forsikring A/S har på bestyrelsesmøde den 26. april 2016 besluttet at nedlægge revisionsudvalget, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncernen, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Direktion

Mats Gottschalk, koncerndirektør 
Erik Ranberg, finans- og investeringsdirektør

Ekstern Revision

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Intern revisor

Gaute Brynildsen