Experian (RKI)

For privatkunder, der er noteret i Experian (tidligere RKI), gælder særlige indtegningsregler.

Særlige regler for privatkunder i Experian (RKI)

Indtegning af privatkunder, der er noteret i Experian (tidligere RKI) indebærer en individuel vurdering, der kan medføre et præmietillæg eller en afvisning af indtegning, idet selskabet naturligvis vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning og regler for god skik omkring indtegning af lovpligtige forsikringer.