Navigation, søg og log ind

b8dde1

Særlige indtegningsregler

Der gælder særlige indtegningsregler for enkelte potentielle kunder.

Indtegning af kunder, der er noteret i Experian (tidligere RKI) samt andre debitorregistre, eller er i restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling, indebærer en individuel vurdering.

Er noget af ovenstående gældende for dig, beder vi derfor om uddybende dokumentation, ligesom vi beder om, at der fremsendes et budget, som viser dit rådighedsbeløb.

Dokumentationen bruges til en individuel vurdering, på baggrund af hvilken vi beslutter enten at tegne ind på normale vilkår, et præmietillæg eller afviser at indtegne dig - naturligvis i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og regler for god skik omkring indtegning af lovpligtige forsikringer.