Navigation, søg og log ind

d0debb

Experian (RKI) eller andet debitorregister

For kunder, der er noteret i Experian (tidligere RKI) eller andet debitorregister, gælder særlige indtegningsregler.

Særlige regler for kunder i Experian (RKI) eller andet debitorregister

Indtegning af kunder, der er noteret i Experian (tidligere RKI) eller andet debitorregister indebærer en individuel vurdering.

Derfor beder Gjensidige dem, som tilkendegiver, at de er registreret i RKI eller andet debitorregister, om at sende uddybende dokumentation på, hvor meget man skylder i RKI/ debitorregister, og hvor mange sager man har. Ligesom vi beder om, at der fremsendes et budget, som viser ens rådighedsbeløb.

Dokumentationen bruges til en individuel vurdering, hvor vi beslutter enten at tegne ind på normale vilkår, et præmietillæg eller en afvisning af indtegning, idet selskabet naturligvis vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning og regler for god skik omkring indtegning af lovpligtige forsikringer.