Navigation, søg og log ind

d0debb

Koncernen

Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskab, som er noteret på Oslo børs og med hovedkontor i Oslo. Vi sikrer liv, helbred og værdier i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyder vi også pensionsordninger og opsparingsløsninger til privatkunder

På det danske marked tilbyder vi en vifte af forsikringsprodukter til fire segmenter: Privat, Erhverv, Landbrug samt Kommuner og Regioner.

Information opdateret 31.12.2020

Ansatte

Vi har virksomhed i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Pr. 31. december 2020 var der ca. 3.676 ansatte i koncernen:

  • 1.917 i skadeforsikringsvirksomheden i Norge 
  •    742 i Danmark
  •    248 i Sverige
  •    682 i Baltikum (agenter ikke medregnet)
  •      87 i Gjensidige Pension og sparing, Norge 

Vores ejere

Gjensidige er noteret på Oslo Børs. Ved udgangen af 2019 havde Gjensidige cirka 32.000 aktieejere. De 20 største ejere repræsenterede til sammen 88,8 procent af aktierne i selskabet.

Gjensidigestiftelsen er vores største ejer med en ejerandel på 62,2 procent. Gjensidige stiftelsen har et vedtægtsbestemt ejerskab i Gjensidige på minimum 60 procent og skal bidrage til ejermæssig stabilitet og forudsigelighed.

Her kan du se de 20 største aktieejere, som er registreret i VPS og efter analyse af aktieejerregistret (du videresendes til vores norske hjemmeside).

Gjensidigestiftelsens rolle

I et gensidigt forsikringsselskab ejes selskabet af kunderne. Da Gjensidige blev omdannet til et norsk "allmennaksjeselskap" (ASA) i juni 2010, blev kundernes ejerskab videreført gennem Gjensidigestiftelsen. Kunderne vælger, og kan vælges til, stiftelsens generalforsamling og bestyrelse.

Formål og virksomhed (fra Gjensidigestiftelsens vedtægter):

  1. Stiftelsen er en finansstiftelse og skal udføre de opgaver, lovgivningen og vedtægterne til en hver tid pålægger stiftelsen
  2. Stiftelse skal, som største aktieejer i Gjensidige Forsikring ASA (herefter Gjensidige), udøve et langsigtet ejerskab og videreføre kunderepræsentationen i selskabet. Ejerskab udøves i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for selskabsledelse og inden for de rammer og retningslinjer, der er fastlagt af generalforsamlingen. Ejerskabet skal mindst udgøre 60 procent af de udstedte aktier i Gjensidige.
  3. Stiftelsen skal gennem gavetildelinger fremme tryghed, sundhed og andre almennyttige formål i overensstemmelse med stiftelsens grundværdier, som er "Forebyggende - Udviklende - Aktivitetsskabende - Samfundsopbyggende".
  4. Stiftelsen skal videreformidle ordinært udbytte som modtages som ejer af aktier i Gjensidige til skadeforsikringsselskabets kunder med bosted eller virksomhed i Norge (herefter kaldt kunder), for forsikringer som er tegnet under Gjensidiges brand. Udbyttet fordeles mellem kunderne efter regler fastsat af stiftelsens generalforsamling.
  5. Stiftelsen skal søge at opnå markedsmæssig afkast på sin egenkapital.