Navigation, søg og log ind

d0debb

Koncernen

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskab.

På det danske marked tilbyder vi en vifte af forsikringsprodukter til fire segmenter: Privat, Erhverv, Landbrug samt Kommuner og Regioner.

Vision
Vi skal kende kunden bedst og involvere os mest.

Ansatte

Der er ca. 3.834 ansatte i koncernen (årsrapport 2017):

  • 2.103 i skadeforsikringsvirksomheden i Norge 
  •    760 i Danmark
  •    351 i Sverige
  •    620 i Baltikum (agenter ikke medregnet)
  •    169 i Gjensidige Bank, Norge
  •      61 i Gjensidige Pension og sparing, Norge 

Vægteren - firmasymbol siden 1932

Gjensidiges vægter-symbol har været blandt Norges stærkeste mærkesymboler i mere end 80 år. Vækteren blev tegnet som selskabssymbol for Gjensidige Liv i 1932 og lanceret sammen med slagordet ”Tiden går, Gjensidige består”. Bogtrykker Emil Moestue havde ideen, og tegneren Karl Dahl stod for den kunstneriske udforming på grundlag af billeder og historie fra vægtertiden.

Gennem årene har Vægteren gennemgået flere forandringer. I 2005 blev vægterens ansigte vendt mod os og tegnet i en mere figurativ form – i blåt. Ændringen skete i forbindelse med, at samarbejdet mellem DnB NOR og Gjensidige Nor ophørte. Undersøgelser inden logoændringen viste, at Gjensidiges vægter var et af Norges stærkeste mærkesymboler.

Vægteren benyttes også af Gjensidiges virksomheder udenfor Norge samt af Gjensidige Bank, Gjensidige Pensjon og Sparing. Også Gjensidigestiftelsen, Gjensidiges største aktionær, benytter vægteren i forbindelse med stiftelsens arbejde som bidragsyder til forskellige samfundsnyttige formål i Norge.