Forretningsområder i Norge

I Norge tilbyder Gjensidige koncernen skadeforsikring, bank samt pension og sparing.

Skadeforsikring

Hovedprodukter:

 • Personforsikringer 
 • Boligforsikringer 
 • Køretøjsforsikringer
 • Rejse- og fritidsforsikringer 

Distribution

Gjensidige har en multikanalmodel, hvor produkterne og tjenester distribueres via telefon, netbaserede løsninger og lokale kontorer. Kunderne får en ensartet betjening, uafhængig af kanalen.

De 36 lokalkontorer tilbyder rådgivningstjenester inden for forsikring og bank og videreformidler forespørgsler vedrørende pension og opsparing. Kunderne tilbydes produkter og tjenester via ét kontaktpunkt, som gør det enklere for kunden og samtidig styrker muligheden for øget salg af et bredere produktsortiment.

Den brede satsning er et af segmentets vigtigste fokusområder.

Forsikringskontorerne og de samarbejdende brandforsikringsselskaber varetager funktioner, hvor lokal kendskab og personlig kontakt er hensigtsmæssig. Alle forsikringskontorerne tilbyder hele koncernens produktsortiment.

Gjensidiges kundecentre er indgående telefoncentre, som betjener kunder, der kontakter os vedrørende køb, ændringer eller rådgivning. Kundecentrene er også åbne i aftentimerne og har årligt ca. 1,1 mio. indgående telefonsamtaler. Gjensidige har også to salgscentre, som fokuserer på nysalg.

Hjemmesiden gjensidige.no bliver stadig mere og mere vigtig for Gjensidiges kontakt med privatkunderne, og kunderådgiverne bidrager til øget selvbetjeningsgrad gennem aktivt at vejlede kunden i brugen af gjensidige.no

Argenturer og partnere

Som et supplement til Gjensidiges egne kanaler, distribueres produkter også gennem agenter, bl.a. banker og et stort antal bilforhandlere. 

Udsigter og prioriteringer

Privatsegmentet præges specielt af arbejdet med kundebevaring og forbedring af kvalitet i alle kundeprocesser. Bedre tilgængelighed, forenkling af produkter og processer og øget grad af selvbetjening prioriteres for at understøtte koncernens finansielle mål og forbedre kundeorienteringen.

Konkurrencen fra de etablerede aktørerer er fortsat stærk, og mindre nicheaktører er meget aktive. Gjensidiges konkurrencekraft i det norske privatmarked opleves som god.

Pension og sparing

Hovedprodukter

Pension

 • Indskudsbaseret arbejdspension med tilhørende risikodækninger ved invaliditet og død
 • Privat pensionsopsparing
 • Individuel invaliditetspension 

Sparing

 • Aktiv forvaltning - skræddersyede investeringsløsninger for institutionelle kunder
 • "Vekterfonde" - tilpasset kombinationsfonde (aktie- og obligationsfonde)
 • Kundernes investeringshorisont, opsparingsevne og risikovilje
 • En række fonde fra velrenommerede forvaltere (aktiefonde, obligationsfonde, rentefonde og alternative investeringer)

Distribution

Pensions- og sparingsprodukter distribueres af Gjensidige Forsikring, hvor investerings- og pensionsrådgivere systematisk arbejder med breddesalg til eksisterende kunder. Herudover sælges produkterne gennem udvalgte samarbejdspartnere, bl.a. banker og andre finansvirksomheder.

Udsigter og prioriteringer

Pension og sparing er et vækstområde, som bidrager til, at Gjensidige er en komplet leverandør af forsikrings- og pensionsprodukter. Satsningen bidrager til at styrke kunderelationer og loyaliteten hos skadeforsikringskunderne.

Bank

Hovedprodukter 

 • Gjensidige bank tilbyder følgende produkter til privatpersoner og landbrug:
 • Bankprodukter som bankkort og opsparingskonti
 • Pantsikrede lån (boliglån og billån)
 • Usikrede lån (forbrugslån, kreditkort og kontokredit)
 • Netbank, mobilbank og bank på tablet

Distribution

Banken er netbaseret og markedsføres på gjensidige.no, og Gjensidiges øvrige distributionsplatform, herunder 20 finanskontorer, som dækker alle de større byområder i Norge. Forbrugslån markedsføres på hjemmesiden oppfinans.no

Banken har aftale med Tekna, YS og NITO og tilbyder produkter og tjenester til disse organisationers medlemmer.

Udsigter og prioriteringer

Gjensidige Bank skal understøtte den norske skadeforsikringsvirksomhed ved at bidrage til øget broduktbredde for eksisterende skadeforsikringskunder i Norge. Banken vil videreføre arbejdet med at udvikle kundevenlige tjenester på netbank og øge produktbredden gennem Gjensidiges distribution.