Skadeforsikring i Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhed sælger skadeforsikringsprodukter til privat- og erhvervsmarkedet i Letland, Litauen og Estland. Baltikum er fortsat et umodent forsikringsmarked, og Gjensidige har en spændende position for fremtidig vækst.

Hovedprodukter

  • Køretøjsforsikringer
  • Ejendomsforsikringer
  • Personforsikringer 

Distribution

I Baltikum er de vigtigste distributionskanaler direkte salg og salg via forsikringsagenter og -mæglere. Betydningen af salg via internettet vokser i det baltiske marked. For at effektivisere driften, prioriteres at øge salget via internet og telefoncentre. 

Udsigter og prioriteringer

Gjensidige har som mål at være et af de ledende forsikringsselskaber i Baltikum. Markedet er relativt umodent, og en væsentlig andel af både privat- og erhvervssegmenterne er fortsat ikke forsikret. Vi forventer solid vækst i takt med, at den generelle økonomiske situation forbedres og velstanden øges. Arbejdet med effektivisering og strømlining af distributionen samt effektiviseringen af skadebehandlingen vil fortsætte i 2014.