Skadeforsikring i Norden

Gjensidiges forretning i Norden omfatter det danske privat-, erhvervs- og kommunale marked, og det svenske privatmarked. 

Produkter

  • Personforsikringer
  • Ejendomsforsikringer
  • Køretøjsforsikringer
  • Landbrugsforsikringer
  • Ansvarsforsikringer 

Distribution

Danmark

I samarbejde med Nykredit koncernen distribueres skadeforsikringsprodukter til privatmarkedet i Danmark. Salget foregår via telefoncentre hos Gjensidige og Nykredit og via egne assurandører. Det strategiske distributionssamarbejde udgør et betydeligt potentiale for Gjensidige. 

Herudover sælges privatprodukter via en række samarbejdspartnere særligt inden for rejseagenter, bil- og boligdistribution. Privatmarkedet betjenes også direkte via telefoncentre og internet. 

Salget til erhvervskunder foregår i samarbejde med mæglere samt telefoncentre og egne assurandører for store og mellemstore kunder og landbrugskunder.

Salg til kommuner og regioner foregår enten direkte eller via mæglere. Markedet er i stor grad baseret på udbudskonkurrencer.

Sverige 

På det svenske marked distribueres skadeforsikringsprodukter til privatpersoner både direkte via telefon og internet og gennem forsikringsformidlere (partnere og agenter). For erhvervsmarkedet foregår distribution hovedsagelig via forsikringsmæglere og partnere.

Udsigter og prioriteringer

Den nordiske virksomhed skal bidrage til stordriftsfordele, risikospredning og øget konkurrencekraft.

De nordiske skadeforsikringsmarkeder er relativt konsolideret, men Gjensidige forventer, at det vil være muligt at vokse selektivt gennem en tålmodig og rationel tilnærmelse til nye vækstmuligheder. med en normalisering af det danske ejendomsmarked, forventes organisk vækst at ligge noget over markedsvæksten.

Implementering af nye tariffer og tilrettelægning af en øget grad af selvbetjening vil også blive prioriteret i 2014. Arbejdet med at integrere og kapitalisere på de forretningsmæssige synergier, der er knyttet til de to nævnte porteføljekøb, og distributionssamarbejdet med Nykredit, bliver prioriteret højt.