Navigation, søg og log ind

d0debb

Ledelse

Gjensidige har hovedkontor i Norge og filialer/datterselskaber i Danmark, Sverige og Baltikum.

Koncernledelsen går forrest og udstikker kursen for koncernen, så ledelsen i Danmark og de øvrige lande er klædt godt på til at forfølge Gjensidiges strategiske og finansielle mål.

Ledelsen i Danmark

Ledelsesgruppen i Danmark består af følgende medlemmer:

Mats_Gottschalk_80x100px_profil_02 

Koncerndirektør Danmark
Mats Gottschalk
+47 930 07 779
Send en mail til Mats

Iason_Halvadakis_80x100px_profil_90_180528

Direktør Økonomi & Strategi 
Iason H. Johannessen
Tlf. +45 50 87 17 19
Send en mail til Iason 
Thomas_Pirmo_80x100px_profil_grå_548    

Direktør, Partner 
Thomas Pirmo
Tlf. + 45 26 25 97 57
Send en mail til Thomas

Henrik_Sagild_80x100px_052     Direktør, Skade 
Henrik Sagild
Tlf. +45 29 45 83 68
Send en mail til Henrik  
Lars-Kronborg-80x100-px-117  

Direktør, Commercial 
Lars Kronborg
Tlf. +45 21 74 82 24
Send en mail til Lars  

Sidsel_Rosendal_Olsen_profil_80x100px_123

Direktør, Privat 
Sidsel Rosendal Olsen
Tlf. + 45 41 77 55 55
Send en mail til Sidsel

Thomas_Berg_80x100px_profil_grå_66    Direktør, Underwriting 
Thomas Berg
Tlf. +45 40 54 42 80
Send en mail til Thomas  
Vivi_Kofoed_80x100px_ny Direktør Digital udvikling, Marketing & CRM 
Vivi Kofoed
Tlf. +45 27 35 13 99
Send en mail til Vivi

Dan-Kjølhede-Laursen_80px

Direktør Gouda Rejseforsikring
Salg og kunderådgivning DK/SE/NO
Dan Kjølhede Laursen
Tlf. +45 40 93 93 96
Send en mail til Dan 
www.gouda.dk

www.gjensidige.dk

Koncernledelsen

Koncernchef Helge Leiro Baastad står i spidsen for koncernen. Koncernledelsen består af yderligere ni personer med forskellig baggrund og lang erhvervserfaring i Gjensidige og andre selskaber.

Du kan se billeder af medlemmerne og læse mere om koncernledelsen på gjensidige.no

Bestyrelsen (Styret)

Bestyrelsen (på norsk Styret) i Gjensidige koncernen har 10 medlemmer, hvoraf tre er medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet efter indstilling fra en nomineringskomité og vedtægternes krav til bestyrelsens sammensætning mht. kompetencer, køn, alder og geografisk tilhørsforhold. Formand for bestyrelsen vælges af repræsentantskabet.

Bestyrelsens arbejde følger en fastlagt årsplan i overensstemmelse med den fastsatte bestyrelsesinstruks. Der er planlagt ni faste møder hvert år, og herudover afholdes ekstraordinære møder, hvis sager eller situationer kræver det. Læs mere om Styret og de 10 medlemmer på gjensidige.no