Navigation, søg og log ind

d0debb

Restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling

For kunder, der er i restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling, gælder særlige indtegningsregler.

Hvilke regler gælder?

Indtegning af kunder, der er restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandlingindebærer en individuel vurdering.

Derfor beder Gjensidige dem, som tilkendegiver, at de er restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling, om at sende uddybende dokumentation på dette. Ligesom vi beder om, at der fremsendes et budget, som viser ens rådighedsbeløb.

Dokumentationen bruges til en individuel vurdering, hvor vi beslutter enten at tegne ind på normale vilkår, et præmietillæg eller en afvisning af indtegning, idet selskabet naturligvis vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning og regler for god skik omkring indtegning af lovpligtige forsikringer.