Strategi

En stærk kundeorientering er selve kernen i Gjensidiges strategi. Støttet af en sober forretningskultur og analysedrevet kernevirksomhed, skal dette give Gjensidige konkurrencefortrin.

Finansielle mål

 

OmrådeMål Målopnåelse 2016
Koncern  
Egenkapitalafkast >15 procent  21,4 procent 
Rating Opretholde A-rating fra S&P A-rating bekræftet i juni 2016
Udbytte*Nominelt højt og stabilt.
Uddelingsgrad >70 procent
Nominelt +6,3 procent
Uddelingsgrad ~73 procent 
Solvensmargin standardformel115-140 procent147 procent**
Solvensmargin internmodel120-175 procent180 procent***
Skadeforsikring  
Combined ratio86-89 procent***83,4 procent
84,6 procent justeret****
Omkostningsandel~15 procent14,2 procent
15,5 procent justeret****

  *Udbytte baseret på årets resultat. 

  ** Justeret for foreslået udbytte for 2016

 ***Combined ratio på ikke diskonteret basis, forudsat ~4 procentpoint af afviklingsgevinster de næste 3-5 år og normaliseret niveau af storskader. Efter 3-5 år er målbilledet 90/93 givet 0 procentpoint afvikling.

 **** Justeret for engangseffekt.

Strategi og mål

En stærk kundeorientering er selve kernen i Gjensidiges strategi. Støttet af en sober forretningskultur og analysedrevet kernevirksomhed, skal dette give Gjensidige konkurrencefortrin.

Gjensidiges position skal styrkes yderligere gennem videreudvikling af Gjensidige som en pan-nordisk skadeforsikringsaktør, som også tager sin del af et voksende person og helserisikomarked. Opkøb skal komplementere organisk vækst og bidrage til, at koncernen leverer på strategiske mål og følgende koncernmål efter 2-3 år:

  • egenkapitalafkast over 15 procent
  • combined ratio i intervallet 90-93

Højt tempo og smidighed i udvikling af produkter, tjenester og betjeningsmodeller er nødvendig for at være den foretrukne leverandør af forsikring. Automatisering af interne processer skal sikre omkostningseffektivitet og lægge grunden for flere selvbetjeningsmuligheder til kunderne.

Analytisk brug af data for at tilbyde attraktive produkter og tjenester samt sikre lønsom drift er kritisk for at realisere vores ambition om at være det mest kundeorienterede skadeforsikringsselskab i Norden. Ændringer i teknologi og kundeadfærd kræver et tættere samspil mellem vores forskellige distributionskanaler.

En god forståelse af, hvad kunden er optaget af i hverdagen, er en grundlæggende forudsætning for at kunne udvikle nye og relevante tjenester. Kundernes behov og adfærd ændrer sig i stadig hurtigere tempo. Det er derfor afgørende at reducere tiden, det tager at udvikle og lancere nye kundeorienterede tjenester.

For Gjensidige er information en strategisk ressource. Arbejdet med at sikre god kvalitet i data, effektive processer for dataindsamling, tilgængelighed, rapportering og analyse skal derfor prioriteres højt.

Uden motiverede og engagerede ledere og medarbejdere, med de rigtige kompetencer og holdninger, kan de strategiske ambitioner ikke realiseres. Øget forandringskraft - ikke mindst hvad angår teknologi og kundeadfærd - nødvenddiggør en overgang fra en traditionel oplæringsbaseret kompetenceudvikling til udvikling af en dynamisk læringskultur, der drives af den enkelte leder og medarbejder. Kompetencer skal i større grad deles gennem datadrevne arbejdsprocesser. Intern rotation af ledere og medarbejdere skal skabe en stærkere helhedsforståelse.

Den strategiske rolle for Gjensidige Bank og Gjensidige Pensionsforsikring er vigtig for Gjensidiges position i det norske marked. Helkundeløsninger og koncepter, både i privat- og erhvervsmarkedet, er fortsat vigtige.