Strategi

En stærk kundeorientering er selve kernen i Gjensidiges strategi. Støttet af en sober forretningskultur og analysedrevet kernevirksomhed, skal dette give Gjensidige konkurrencefortrin.

Finansielle mål

 

OmrådeMål Målopnåelse 2017
Koncern  
Egenkapitalafkast >15 procent  21,3 procent 
Rating Opretholde A-rating fra S&P A-rating bekræftet i august 2017
Udbytte*Nominelt højt og stabilt.
Uddelingsgrad >70 procent
Uddelingsgrad 79 procent*
Solvensmargin standardformel120-150 procent137 procent**
Solvensmargin internmodel125-175 procent169 procent***
Skadeforsikring  
Combined ratio86-89 procent****85,4 procent
Omkostningsandel~15 procent15,3 procent

  *Udbytte baseret på årets resultat. 

  ** Justeret for foreslået udbytte for 2017 

 *** Justeret for foreslået udbytte for 2017. Gjensidige modtog tilbagemelding fra Finanstilsynet vedrørende den partielle interne model efter balancedagen (se note 23 i årsrapport 2017).

 ****Combined ratio på ikke diskonteret basis, forudsat ~4 procentpoint af afviklingsgevinster de næste 3-5 år og normaliseret niveau af storskader. Efter 3-5 år er målbilledet 90-93 givet 0 procentpoint afvikling.

 

Strategi og mål

En stærk kundeorientering er selve kernen i Gjensidiges strategi. Støttet af en sober forretningskultur og analysedrevet kernevirksomhed, skal dette give Gjensidige konkurrencefortrin.

Gjensidiges position skal styrkes yderligere gennem videreudvikling af Gjensidige som en pan-nordisk skadeforsikringsaktør, som også tager sin del af et voksende person og sundhedsrisikomarked. Opkøb skal komplementere organisk vækst og bidrage til, at koncernen leverer på strategiske mål og følgende koncernmål efter 2-3 år:

  • egenkapitalafkast over 15 procent
  • combined ratio i intervallet 90-93

Tre strategiske satsningsområder er i fokus: Digitale kundeoplevelser, analysedrevet virksomhed og dynamisk organisationsudvikling.

Højt tempo og smidighed i udvikling af produkter, tjenester og betjeningsmodeller er nødvendig for at være den foretrukne leverandør af forsikring. Automatisering af interne processer skal sikre omkostningseffektivitet og lægge grunden for flere selvbetjeningsmuligheder til kunderne.

Analytisk brug af data for at tilbyde attraktive produkter og tjenester samt sikre lønsom drift er kritisk for at realisere vores ambition om at være det mest kundeorienterede skadeforsikringsselskab i Norden. Ændringer i teknologi og kundeadfærd kræver et tættere samspil mellem vores forskellige distributionskanaler.

Ændringer i teknologi og kundeadfærd kræver et stadig tættere samspil mellem vores forskellige distributionskanaler. En god forståelse af, hvad kunden er optaget af i hverdagen, er en grundlæggende forudsætning for at kunne udvikle nye og relevante tjenester. Kundernes behov og adfærd ændrer sig i stadig hurtigere tempo. Det er derfor afgørende at reducere tiden, det tager at udvikle og lancere nye kundeorienterede tjenester.

For Gjensidige er information en strategisk ressource. Arbejdet med at sikre god kvalitet i data, effektive processer for dataindsamling, tilgængelighed, rapportering og analyse skal derfor prioriteres endnu højere.

Uden motiverede og engagerede ledere og medarbejdere, med de rigtige kompetencer og holdninger, kan de strategiske ambitioner ikke realiseres. Øget forandringskraft - ikke mindst hvad angår teknologi og kundeadfærd - nødvendiggør en overgang fra en traditionel oplæringsbaseret kompetenceudvikling til udvikling af en dynamisk læringskultur, der drives af den enkelte leder og medarbejder. Kompetencer skal i større grad deles gennem datadrevne arbejdsprocesser. Intern rotation af ledere og medarbejdere skal skabe en stærkere helhedsforståelse.

Den strategiske rolle for Gjensidige Bank og Gjensidige Pensionsforsikring er vigtig for Gjensidiges position i det norske marked. Helkundeløsninger og koncepter, både i privat- og erhvervsmarkedet, er fortsat vigtige.

Som et led i vores strategiarbejde udfordrer vi hele tiden vores strategiske platform. Hovedkonklusionen er, at strategien er holdbar, også i forhold til de ændringer vi ser i markedet, herunder videreudvikling af Gjensidiges partnerstrategi ved hjælp af nye teknologier.