Navigation, søg og log ind

d0debb

Mission, vision, strategi og mål

Gjensidige skal være et ledende skadeforsikringsselskab med virksomhed i Norden og Baltikum. Høj grad af kundeorientering skal kombineres med omkostningseffektiv drift. Bæredygtige valg og løsninger er en forudsætning for langsigtet værdiskabning.

Fusioner, opkøb og strategiske alliancer skal komplementere organisk vækst og bidrage til, at koncernen leverer på de strategiske mål. Lønsomhed skal fortsat prioriteres frem for vækst.

Vores mission

Gennem mere end 200 år har Gjensidige sørget for at skabe tryghed for vores kunder ved at sikre liv, helbred og værdier på en bæredygtig måde. Det er vores mission. Vi har hele tiden bidraget med skadeforebyggende tiltag og hjælp, når skaden er sket. Vores erfaring og kompetencer kommer hele samfundet tilgode.

Vores vision

Gjensidiges vision er, at vi skal kende kunden bedst og involvere os mest. Vi skal være det mest kundeorienterede skadeforsikringsselskab i Norden og Baltikum. Dette skal præge selskabets løsninger og udviklingsagenda, og kendetegne Gjensidiges mærkevare.

Strategi

Styret har fastsat Gjensidiges koncernstrategi for de kommende år. Koncernstrategien sætter rammer for forretningsstrategier i de forskellige segmenter.

Styret har også fastsat mål for at sikre, at Gjensidige lever op til sine forpligtelser overfor forskellige interessenter. Styret har fastsat mål både for bæredygtighed og finansielle forhold. For at støtte disse mål er der også fastsat operationelle mål.

Strategisk platform

For at sikre konkurrencekraft og lykkes med langsigtet værdiskabning, skal vi evne at balancere kundeorientering med effektiv drift. Begge dele skal baseres på en analytisk tilgang i hele værdikæden, og centrale bærende fundamenter for at lykkes, er en stærk mærkevare og teknologi/infrastruktur, som understøtter fleksibilitet, relevante kompetencer og kultur. En grundlæggende forudsætning for langsigtet værdiskabning er bæredygtige valg og løsninger.

Centrale elementer i vores strategiplatform, som du kan læse mere om i årsrapporten, er:

 • Kundeorientering
 • Effektiv drift
 • Analysedrevne forretningsprocesser
 • Mærkevareplatform
 • Teknologiplatform
 • Ledelse, kompetence og kultur
 • Samfundsansvar/bæredygtighed

Strategi frem mod 2025

I perioden frem mod 2025 forventer vi, at forretningsmodellen og markedsaktørerne omkring os overordnet vil være de samme. Gjensidige har forskellige positioner og forudsætninger for videre vækst og udvikling i segmenterne. Vi vil udnytte "best practise" på tværs af segmenter, hvor dette er naturligt og hensigtsmæssigt. Lønsomhed prioriteres fremfor vækst.

Centrale elementer i vores strategi frem mod 2025, som du kan læse mere om i årsrapporten, er:

Kundens problemløser

Forbedrings- og udviklingsagenda

Segmentstrategier

Kapitalstrategi

Strukturel vækst

Læs mere om vores mål og strategi i årsrapporten for 2020 på gjensidige.no.

Bæredygtighed

Vores mål for bæredygtighed:

Tryggere samfundReducere CO2-intensitetAnsvarlige investeringer

Skadeforebyggelse

 • Sikkerhedsrabat på del af portefølje (skadeforebyggende tiltag)
 • Medvirke til mindst 1000 medieopslag om skadeforebyggende tiltag om året.

Bæredygtige erstatninger

 • Årlig reducering i CO2-intensitet i skadeprocesser
 • Årligt øge brugen af genbrugsmaterialer
Øge andelen af opfølgning af forvaltere med investeringer i selskaber på vores eksklusionsliste.

Bæredygtige produkter

 • Andel af præmieindtægt kvalificeres som bæredygtig (EU-taksonomi)

Udnytte digitaliseringsmuligheder

 • Digitale skadeanmeldelser (Norge)
 • Papirløse kunder: 95%
Reducere karbonaftryk i aktie- og ejendomsinvesteringer.

Socialt ansvar

 • Give arbejdserfaring og bidrage til god integegration for mindst 4 årsværk/personer
 • Bidrage til at børn og unge får lige muligheder

Reducere eget fodaftryk

 • Årlig reduktion i klimaudslip fra egen virksomhed, og klimaneutral fra og med 2020 ved køb af klimakvoter
-
Engagerede ansatte: Gjensidiges ansatte skal være blandt de 25% mest engagerede i finansbranchen.

Finansielle mål

 

AmbitionerMål
Combined ratio (1) 86 - 89% (2)
Omkostningsandel (1)< 15%
Solvensmargin150 - 200% 
Egenkapitalafkast efter skat> 20% (3)
Forsikringsresultat uden for Norge750 mio. NOK (i 2022) (4)
UdbytteNominelt højt og stabilt. 
Uddelingsgrad > 80% over tid 

  (1) Defineret som alternativt resultatmål (APM). APM'er er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering  i dokumentet kaldet "APMs Gjensidige Forsikring Group 2020".

 2 Forudsat årlige afviklingsgevinster omkring 1 milliard NOK frem til 2022. Svarende til 90-93% givet nul afviklingsgevinster efter 2022.

 3 Svarende til >16% til nulafviklingsgevinster efter 2022.

 4 Afviklingsgevinster ikke medregnet.

 

Operationelle mål

Følgende operationelle mål skal understøtte koncernens finansielle mål:

TemaMål 2022
Kundetilfredshed>78, i koncernen
Kundefastholdelse

>90%, i Norge
>85%, udenfor Norge

Salgseffektivitet+10%, i koncernen
Automatiserede tariffer100%, i koncernen
Digitale skadeanmeldelser80%, i Norge
Automatiseret skadebehandling64%, i Norge
ErstatningsomkostningerReduceres med 500 mio. NOK, i koncernen