Hver anden oplever farlige situationer med lastbiler på motorvejen

Næsten hver anden bilist har oplevet farlige situationer i forbindelse med, at en lastbil skulle overhale på motorvejen. Og for hver femte er de overhalende lastbiler det mest irriterende på motorvejen. Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring og Nykredit Forsikring.

Ulykker med lastbiler har desværre alt for ofte alvorlige konsekvenser, for især mindre biler og bløde trafikanter. Næsten hver anden danske bilist har oplevet farlige situationer, når en lastbil overhaler eller slingrer på motorvejene. Og netop de overhalende lastbiler er for hver femte bilist det mest irriterende, når de kører på motorvejen. Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring og Nykredit Forsikring.

”Ulykker, hvor lastbiler er involveret, er ofte alvorlige på grund af lastbilernes størrelse. Derfor er det også et stort problem, når så mange danske bilister har oplevet farlige situationer på motorvejene, hvor farten også er høj. Men det gælder om, som med al anden trafik, at holde afstand, udvise agtpågivenhed og ikke presse andre trafikanter,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring.

Tålmodighed over for lastbiler
Hver femte dansker angiver, at det mest irriterende på motorvejen, er overhalende lastbiler. Men selv om det kan være frustrerende pludselig at blive nødt til at sænke farten, er den bedste løsning tålmodighed.

”Når en lastbil tænder sit blinklys for at lave et vejbaneskift, så bør man være tålmodig og lade lastbilen færdiggøre sin handling. Selvom det kan være frustrerende, at man må sætte farten ned til de 80 km/t, som en lastbil må køre på motorvejen, så skal der være plads til, at lastbilerne kan overhale. Men selvfølgelig må vi også appellere til, at lastbiler kun overhaler på tilladte strækninger og ikke på tidspunkter, hvor det kan skabe farlige situationer,” siger Kim Rud-Petersen.

Ramt af kampesten fra ladet af en lastbil
En typisk skade, som Gjensidige ser, er stenslag og andre mindre skader på biler efter nedfaldne sten og grus fra ladet af en lastbil. Et eksempel fra Autoskade i Gjensidige viser, at en bilist var mere end heldig, da en kampesten faldt ned fra en lastbil lige foran ham på motorvejen. Han nåede at bremse, så han undgik stenen. Samtidig nåede de bagvedkørende bilister heldigvis at afvige og bremse, så der ikke kom nogen skade. Men det kunne let have været endt anderledes, hvis ikke bilisten havde holdt afstand til lastbilen.