Danskerne: De andre viser ikke hensyn i trafikken - men det gør jeg

Tre ud af fire synes ikke, at der vises nok hensyn i trafikken, mens blot hver tiende mener, at de er en del af dem, der ikke viser hensyn til andre. Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring og Nykredit Forsikring.

Det er de andre trafikanter, der er hensynsløse. Ikke mig selv. Det er konklusionen på en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring og Nykredit Forsikring. Men når trafikken er tæt, er det vigtigt, at vi giver hinanden plads og kører med omtanke. Alligevel oplever hver fjerde dagligt, at andre trafikanter opfører sig hensynsløst, og blot tre ud af fire mener, at der vises tilstrækkeligt hensyn i trafikken.

Desværre er det ikke blevet bedre siden en tilsvarende undersøgelse sidste år, viste det samme. Og alt imens mange savner omtanke i trafikken, så er det blot 10 %, der erkender, at de ikke selv viser nok hensyn.

”Vi deler alle sammen ansvaret for at få trafikken til at glide og være sikker. Derfor er det rigtig interessant at se, at mens mange efterlyser mere hensyn, så er det de færreste, der mener, at de selv ikke viser nok hensyn. Hvis vi vil have sikker trafik i Danmark, er det afgørende, at alle kører ordentligt,” siger Kim Rud-Petersen, Koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring.

Mere hensyn kan give færre skader
Selvom antallet af personskader i trafikuheld fra 2007 til 2012 er reduceret med 11.286, så sker der stadig for mange skader i trafikken i Danmark. Men vi kan være stolte over, at det går den rigtige vej. For flere andre lande i Europa oplever for tiden flere trafikdrab end tidligere.*

”Det er ikke en selvfølge, at vi bare automatisk får færre trafikuheld i Danmark. Det er takket være en fokuseret præventiv indsats, og fordi vi generelt bliver bedre og bedre til at bevæge os i trafikken. Vi må dog aldrig stille os tilfredse. Jeg er overbevist om, at hvis vi bliver bedre til at vise hensyn, og får hjælp af ny teknologi i bilerne og på vejene, så kan vi også reducere antallet af trafikuheld og tilskadekomne yderligere,” fortsætter Kim Rud-Petersen.

Hovedstadens trafik opfattes mere hensynsløs
På landsplan oplever 24 %, at andre trafikanter opfører sig hensynsløst hver eneste dag. I Hovedstaden er det 36 %, mens det i Nordjylland blot er 17 %, der oplever det hver dag.

”Selvfølgelig er der forskel på, hvordan trafikken er i de forskellige regioner og fra by til landdistrikt. Det overrasker mig ikke, at flere oplever mindre hensyn, når trafikken er tæt. Men vi bør kun kigge på hvordan, vi kan gøre trafikken endnu bedre og mere sikker. Derfor skal vi tage det alvorligt, når så mange oplever hensynsløs kørsel hver eneste dag,” slutter Kim Rud-Petersen.

*Viser tal fra Sikker Trafik og ETSC-rapporten ”Ranking EU progress on road safety” fra juni 2015