Det gode naboskab starter med et hej

Ni ud af 10 danskerne mener, at naboskabet er vigtigt. Og ofte er et hej nok til, at vi ser hinanden som gode naboer. Det viser en ny undersøgelse lavet af TNS Gallup for Gjensidige Forsikring.

Næsten ni ud af 10 danskere mener, at naboskabet er vigtigt. Vi låner hinanden en kop sukker, hjælper med at passe katten, tømme postkassen, holder vejfest eller noget helt femte. Men faktisk kan mindre også gøre det. Et simpelt hej, når man ser hinanden, er nemlig det vigtigste for at være en god nabo, mener næsten hver anden dansker. Det viser en ny undersøgelse lavet af TNS Gallup for Gjensidige Forsikring.

”Det glæder mig, at så mange danskere sætter pris på naboskabet, og at der samtidig ikke skal ret meget til, før vi synes, at nogen er en god nabo. Udover den oplagte mulighed for at skabe sociale relationer, kan godt naboskab også give os tryghed, fordi der er nogen, man kender i nærheden af hjemmet,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring.

Naboen er din ven i nøden
Mange danskere får hjælp af naboen, når hjemmet står tomt. Det gode naboskab kan nemlig være med til at forebygge kriminalitet og skader. Og den ekstra bevågenhed er noget, danskerne går højt op i. Hver femte mener faktisk, at det vigtigste for at være en god nabo, er, at vi holder øje med hinandens boliger.

”Naboer kan spotte tyven, alarmere om brand og vandskader, og skovle sneen fra fortovet for hinanden. Det kan spare os for mange bekymringer og besvær at have nogen nær vores hjem, når vi ikke selv er der. Men for at det skal fungere optimalt, skal vi huske på, at godt naboskab går begge veje,” siger Kim Rud-Petersen.

En undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd har vist, at naboskab kan være med til at nedbringe indbrud og hærværk med op til 26 procent*.

Naboskabet stortrives
Naboer mødes tit på vej ind eller ud af døren. Men alligevel giver langt de fleste sig tid til at pleje og investere i naboskabet. Og tendensen er den samme over hele landet, hvor seks ud af 10 hilser på eller stopper op og sludrer. I den modsatte grøft er det færre end hver tiende, som ikke kender naboen eller ikke vil hilse. Kim Rud-Petersen er glad for, at naboskabet trives, men kommer alligevel med en sidste opfordring:

”Jeg sikker på, at alle kan finde nytte i naboen. Om det blot er de praktiske fordele, eller det sociale bånd, står frit for. Hvis man ikke allerede har en relation til naboen, men gerne vil ændre det, er det ikke for sent. Man kan altid starte med et hej.”