Hver anden københavner har oplevet nabokonflikt

Støj fra høj musik, husdyr og børn, der leger. Det er blot nogle af de ting, der har ledt til nabokonflikter for mere end hver anden Københavner. Det er flere end i andre dele af landet. Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Høj musik, hunde der gør og børn, der larmer, når de leger. Det er nogle af de hyppigste årsager til nabokonflikt i Hovedstaden. For mere end hver anden i Hovedstaden har nemlig oplevet problemer med sine naboer. Blandt andet har hver tredje oplevet, at høj musik har skabt en konflikt med naboen. Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Og nabokonflikterne er mest udbredt i Hovedstaden. Til sammenligning er det blot hver tredje i Nordjylland og Syddanmark, der har haft problemer med sine naboer.

”Naboskab kan bidrage med rigtig mange gode ting. Derfor er det bekymrende, at så mange har oplevet nabokonflikter. Jeg tror, det er vigtigt, at vi viser hensyn til hinanden. For det kan være med til at forhindre konflikterne i at opstå,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring.

Vis hensyn og snak sammen
Når vi bor tæt på hinanden, skal der nogle gange ikke særligt meget til, at der kan opstå uenigheder. Det kan være om hvordan, den fælles hæk skal klippes, hvor sent man må høre musik eller om børnene, der larmer for meget, når de leger. Det er bare vigtigt at huske, at der ikke skal meget til, for at man kan få løst konflikten med naboen.

”Det er vigtigt, at man tager konflikterne i opløbet, så de ikke får lov til at udvikle sig. Det bedste råd vi kan komme med, er, at man taler sammen om problemerne. Ofte kræver det ikke meget mere end en dialog, hvor man lytter på hinanden, for at få løst uenigheden,” siger Kim Rud-Petersen og uddyber:

”Hvis det udvikler sig, og det er svært at komme til enighed, kan det altid være en god idé at tage kontakt til en professionel konfliktmægler, der kan få naboskabet på ret kurs. For naboskabet er en vigtig ting, der kan bidrage med meget mere positivt.”

Sådan håndterer du nabokonflikten:

  • Sig noget: Snak med hinanden om problemet. Ofte kan problemerne let løses, hvis man bare snakker med hinanden om dem.
  • Se det fra naboens side: Er der en årsag til, at naboen gør, som han gør? Se det fra hans side, og konflikten kan måske blive løst hurtigere.
  • Se indad: Har du selv gjort noget, som kan have været med til at øge konflikten? Tag et kritisk kig på dine egne handlinger, så du bliver så nuanceret som muligt i din tilgang til problemerne.
  • Få professionel hjælp: Er alt håb ude, og kan I ikke blive enige om noget som helst. Så kan man få hjælp af professionelle konfliktmæglere, der kan rette op på udfordringerne med naboen.

Gjensidige Forsikring sætter i uge 21 til 25 fokus på det gode naboskab og kårer i den forbindelse Danmarks bedste nabo. Nominér en nabo, få gode råd til det gode naboskab og tag nabotesten på www.gjensidige.dk/nabo