Mange børn risikerer at stå uden forsikring ved skolestart

Hver tredje forælder tror stadig, at deres børn er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring. En forsikring som ikke har eksisteret siden 2012. Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Ferien er forbi, og et nyt skoleår står for døren. Desværre tror hver tredje forælder, at deres barn er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, når de er i skole eller institution. Men siden 2012 har det på grund af nye lovbestemmelser ikke været muligt for kommunen at tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn. I stedet skal barnet have sin egen forsikring, og meget tyder på, at mange forældre har misforstået, hvordan man sikrer sit barn. Hver tredje tror nemlig, at deres barn er medforsikret på forældrenes ulykkesforsikring, men det er ofte kun muligt de første to år af barnets liv. Det viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

”Det er foruroligende, at så mange forældre fortsat tror, at deres børn er dækket af en forsikring, som ikke eksisterer. Vores erfaringer viser nemlig, at mange børn kommer til skade i skoler og institutioner. Og har man ikke sørget for, at barnet har en forsikring, kan det have konsekvenser både nu og senere i barnets liv,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i Gjensidige.

Skader kan blive dyrere med alderen 
Både besøg hos tandlæge og læge er gratis for børn under 18 år. Men nogle skader – især tandskader – kan ikke altid behandles færdigt, før barnet er fuldt udvokset. Og i nogle tilfælde varer behandlingen hele livet. Hvis man ikke har en ulykkesforsikring, når skaden sker, vil det i mange tilfælde betyde, at behandlingen som voksen bliver for egen regning.

”Hvis skaden ikke bliver anerkendt af et forsikringsselskab på det tidspunkt, barnet kommer til skade, er der desværre ingen hjælp at hente senere i livet. Derfor er det vigtigt, at man sikrer sig, at ens børn kan få den rette hjælp, hvis de kommer til skade. For udover den erstatning, som barnet kan have ret til med en forsikring, får man heller ikke hjælp til at lave specielle ændringer i hjemmet eller skaffe særlige hjælpemidler, som skaden kan kræve,” siger Kim Rud-Petersen.

Forældrenes ulykkesforsikring dækker ikke børn over to år
Ifølge hver tredje forælder er deres børn, i alderen 0-18 år, forsikret gennem en forælders ulykkesforsikring. Men det gælder kun i barnets første leveår. Denne misforståelse vækker bekymring hos Kim Rud-Petersen.

”Børn er normalt dækket via forældrenes forsikring, indtil de fylder to år. Herefter skal de have en separat børneforsikring. Når så mange forældre tror, at deres børn er forsikret via de voksnes forsikring, når de er i skole eller på institution, kan det betyde, at deres børn slet ikke er forsikret. Derfor er det vigtigt, at man tager kontakt til sit forsikringsselskab for at få overblik over, hvordan børnene er dækket,” siger Kim Rud-Petersen.