Tre ud af fire forældre kender ikke deres børns forsikringer

Kun hver fjerde forælder ved, at deres børn ikke er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, når de er i skole eller institution. Tre ud af fire forældre sender altså børnene af sted uden at være sikre på, hvordan de er dækket, hvis de kommer til at skade. Det viser undersøgelse fra TNS Gallup for Gjensidige Forsikring og Nykredit Forsikring

I disse uger er danske børn på vinterferie. Men snart vender de tilbage i skole. Her er det tæt på hverdagskost, at børn falder ned fra stole, træer og gyngestativer. Siden 1. januar 2012 har en lovændring forhindret kommunerne i at tegne kollektive ulykkesforsikringer, der dækker børnene, mens de er i skole eller institution. Men det ved kun hver fjerde forælder.

Hver femte forælder tror, at den kollektive ulykkesforsikring stadig findes, og seks ud af ti indrømmer, at de ganske enkelt ikke ved, om deres børn er dækket af eksempelvis skolens forsikring. Det viser undersøgelse, som TNS Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring og Nykredit Forsikring.

”Vores erfaringer viser, at det netop er i skoler og institutioner, at børn oftest kommer til skade. Derfor er det meget foruroligende, at så mange forældre ikke ved, hvordan deres børn er forsikret. Det er mere end tre år siden, at lovændringen trådte i kraft, og det bekymrer mig meget, at så mange stadig ikke kender til den,” forklarer Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring.

Udgifter senere i livet
Det er gratis at gå til læge og tandlæge, når man er barn i Danmark. Men nogle skader – især tandskader – kan ikke færdigbehandles, før barnet er fuldt udvokset og i nogle tilfælde varer behandlingen hele livet. Det vil i mange tilfælde betyde efter, barnet er fyldt 18 år og skal betale for at gå til tandlægen. Og det kan give voldsomme økonomiske konsekvenser, hvis barnet ikke var dækket af en forsikring, da skaden skete.

”Der er flere skader, hvor konsekvenserne ikke viser sig, mens barnet endnu er barn. Nogle mén og økonomiske udgifter kommer først senere i livet, men hvis skaden ikke blev anerkendt af et forsikringsselskab på skadestidspunktet, er der ingen hjælp at hente senere,” siger Kim Rud-Petersen og tilføjer:

”Næsten hver anden forælder svarer, at deres private ulykkesforsikring også dækker deres børn. Men det er kun sandt så længe, barnet endnu er under to år. Herefter skal barnet have sin egen børneulykkesforsikring. Dette er med til at understrege, at der er akut behov for mere viden om ulykkesforsikring til børn.”

Ikke mere viden siden 2013
Både i 2013 og 2014 spurgte vi en repræsentativ gruppe forældre, om de kendte til lovændringen for den kollektive ulykkesforsikring. Da svarede godt hver anden forælder ja. Det var også for få. Men da vi i år spurgte, hvordan børnene var dækkede – altså uden at gøre opmærksom på lovændringen – kendte endnu færre til det.

”Jeg ved, at mange synes, forsikring er svært og uinteressant. Det er en udfordring, vi i Gjensidige hele tiden arbejder med. Mit håb er, at vi næste år kan se, at flere forældre kender til reglerne, for vores børns liv og sundhed er noget af det allervigtigste,” afslutter Kim Rud-Petersen.