Tre ud af fire oplever farlige situationer med lastbiler

Tre ud af fire danskere oplever farlige situationer med lastbiler på motorvejen. Men faktisk er lastbilernes trafiksikkerhed i fremgang, og Danmarks mest sikre lastbil viser vejen for trafiksikkerhed. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring. 

Lastbiler bliver ofte kædet sammen med alvorlige ulykker i trafikken. Og tre ud af fire danske bilister har da også oplevet farlige situationer, når en lastbil overhaler eller slingrer på motorvejen. Det er en stigning fra sidste år, hvor hver anden havde oplevet en farlig situation. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Ifølge Danmarks Statistik er der sket et fald i antallet af tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld, hvor lastbiler er involveret. I 2001 var der 592 personskader, hvorimod der i 2015 var 152 personskader.*

”Ulykker med lastbiler på motorveje, hvor farten er høj, er typisk meget alvorlige. Derfor er det bekymrende, at så mange har oplevet farlige situationer. Hvis man fornemmer, at der er optakt til en farlig situation, er det vigtigt at holde afstand, udvise agtpågivenhed og ikke presse de andre trafikanter. Samtidig må vi også appellere til, at lastbiler kun overhaler på de tilladte strækninger og ikke på tidspunkter, hvor det kan skabe farlige situationer,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic i Gjensidige Forsikring.

Danmarks mest sikre lastbil øger trafiksikkerheden
Ingen lastbilchauffører synes, det er sjovt at være til fare for andre eller være indblandet i uheld. Nogle af dem, der gør noget ekstra, er vognmand Kim Ancker og lastbilschauffør Henning Baloo Olsen. Sammen med Gjensidige har de nemlig investeret i det, der sandsynligvis er Danmarks mest sikre lastbil.

Med sensorer på siden og fronten af vognen samt kameraer, der dækker alle vinkler, er der sikkerhedsudstyr på lastbilen, der mere end overgår det, der er lovpligtigt. Og Henning Baloo Olsen er sikker på, at sikkerhedsudstyret er med til at forhindre uheld.  

”Det overrasker mig, at så mange har oplevet farlige situationer med lastbiler. Jeg oplever desværre ofte, at bilister fortsætter med eksempelvis overhalinger, selvom de er usikre på, om jeg er ved at skifte vejbane,” siger Henning Baloo Olsen og fortæller om Danmarks mest sikre lastbil:

”Jeg har fået et meget bedre udsyn fra kabinen og kan se mine medtrafikanter fra alle vinkler, nu hvor jeg har fået sikkerhedsudstyr på lastbilen. Men selvom vi som lastbilchauffører gør meget for at undgå ulykker, er der ikke nogen garanti for, at alle uheld kan undgås. Derfor hviler der også et ansvar på vores medtrafikanter, som skal være opmærksomme på, at udsynet tit er dårligere i en lastbil, og at vi skal køre efter andre fartgrænser, som gør, at vi er lidt langsommere til at overhale.”

Udover at være lastbilschauffør er Henning Baloo Olsen også en ildsjæl, der tager sin lastbil med ud til blandt andet skoler og institutioner for at undervise om trafiksikkerhed.

For Gjensidige er det spændende at være en del af projektet:

”Vi er rigtig glade for, at vi kan støtte Kim og Henning i deres arbejde for at øge trafiksikkerheden. Det er vores håb, at Danmarks mest sikre lastbil kan være med til at inspirere andre vognmænd til også at gøre noget ekstra, for at gøre lastbilerne endnu mere sikre. For selvom de sjældent er involveret i uheld, så har ulykker med lastbiler ofte tragiske konsekvenser pga. deres størrelse og vægt,” siger Kim Rud-Petersen.

Motorvejen er farligst
Det har stor betydning, om danskerne møder lastbilen på motorvej, landevej eller i byen. På motorvejen svarer flest danskere, at de har oplevet farlige situationer. På veje med en hastighedsgrænse på 80 km/t har seks ud af 10 trafikanterne oplevet noget, de betragter som en farlig situation. Til sammenligning har kun fem ud 10 oplevet en farlig situation med en lastbil i byzoner.