Retningslinjer for Gjensidiges Facebookside

Tak, fordi du er aktiv i debatten på siden. Vi ønsker, at denne Facebook-side skal være et godt sted at være for alle. Derfor har vi udarbejdet nogle retningslinjer for siden. Retningslinjerne er udformet med udgangspunkt i Facebooks retningslinjer.

Vi reviderer løbende vores retningslinjer, og vi vil meget gerne have feedback til hvordan vi kan videreudvikle dem. Har du input, kan du skrive til os på some@gjensidige.dk

Hvem taler jeg med?

Skriver du til os på sociale medier, varetages kommunikationen af vores SoMe team. Vi samarbejder på tværs af vores afdelinger, så vi er sikker på at give kompetent, faglig og korrekt rådgivning, samt tilbagemelding. Vi gør vores bedste for at svare dig inden for 24 timer. Du kan opleve længere svartid, hvis din henvendelse kræver, at vi indhenter informationer fra flere fagområder.

Hvordan modererer vi?

Som udgangspunkt ønsker vi ikke at slette indlæg og kommentarer på Facebook-siden, ligesom vi ønsker, at det ikke er nødvendigt at fratage nogen skriveadgangen på siden. Men vi forbeholder os retten til at moderere ved at slette indlæg, der ikke overholder retningslinjerne. Og i yderste konsekvens forbeholder vi os retten til at fratage en bruger skriveadgangen på siden.

Vi modererer i følgende tilfælde:

Spam

Gentagelser af identiske kommentarer slettes og enslydende tekster, som optræder på flere steder, slettes.

Reklame eller indlæg, som fungerer som henvisning for at skabe trafik til andre platforme eller andre sider på Facebook, slettes.

Kommentarer til opslag, der ikke har noget med opslagets emne at gøre, slettes. I stedet kan du starte egne tråde som opslag på siden (lægger sig under ”opslag fra andre”).

I yderste konsekvens kan gentagne overtrædelser medføre udelukkelse fra siden.

Kun faktiske personer

Indlæg fra falske profiler eller kampagnesider slettes, ligesom vi ikke accepterer dobbeltprofiler i henhold til Facebooks retningslinjer.

God tone

Indlæg, som er injurierende, hadefulde, racistiske, diskriminerende, krænkende, truende eller på anden måde upassende, slettes, og gentagne overtrædelser medfører udelukkelse fra siden uden varsel.

Vores kunders og andre interessenters holdninger er velkomne, men husk altid at skrive til og om andre med respekt, samt at holde den gode tone i dialogen.

Trusler mod sidens indehaver eller andre debattører vil blive anmeldt til relevante myndigheder. Vi fjerner kommentarer med oplysninger, som vi vurderer, er til gene for andre.

Oplever vi, at du har til hensigt at genere andre på siden eller sabotere debatten, forbeholder vi os retten til efter en enkelt advarsel som svar til dig, at fratage dig skriveadgangen til siden.

Husk, at du selv er ansvarlig for det, du skriver og deler

Vi henviser desuden til Facebooks eget regelsæt og community guidelines, som du kan finde her:

Slettede kommentarer/opslag eller udelukkelse fra siden

Har du efter din egen opfattelse uretmæssigt fået slettet en kommentar/opslag eller er du blevet uretmæssigt frataget din skriveadgang, er du velkommen til at kontakte os i vores private Facebook indbakke og få en begrundelse. Indlæg på Facebook-siden om vores moderation vil blive fjernet. Sletter vi indlæg på siden, er du velkommen til at henvende dig til os og få din slettede tekst tilsendt pr. mail, så du kan rette de ting, der stred imod retningslinjerne og poste den på ny. Vi gemmer den slettede tekst i 14 dage efter sletning.

Personfølsomme oplysninger

Facebook er en åben kanal, hvor du ikke bør dele personlige eller sensitive oplysninger om dig selv eller andre. Du må derfor ikke dele information om følgende på vores side: 

  • oplysninger om indtægt, skat, formue, lån e.l.
  • oplysninger om helbred, sygdom e.l.
  • oplysninger om andre end dig selv (fx familiemedlemmer, kollegaer, naboer, Gjensidiges medarbejdere e.l.)
  • CPR-nummer, telefonnummer, adresse e.l.

Opslag og kommentarer, der indeholder denne type af informationer slettes.

Sagsbehandling

Vi besvarer ikke spørgsmål om konkrete sager på vores Facebook-side. Har du brug for hjælpe til en konkret sag, er du velkommen til at sende os en privat besked på Facebook eller kontakte os på 70 10 90 09.