Varsling og whistleblower

Der opfordres til at varsle om kritiske forhold. Hvis du kender til ansatte, samarbejdspartnere eller andre af Gjensidiges forbindelser, som ikke følger love, regler eller vores etiske retningslinjer, beder vi om, at rette instans varsles. 

Varsling er at gå videre med kritikværdige forhold til nogen, som kan gøre noget ved det. Nogle kalder det også whistleblower ordning. Kritikværdige forhold er brud på lovregler, brud på interne regler eller brud på etiske normer.  

Anonymitet og fortrolighed
Varsling kan gøres anonymt, men normalt vil åbenhed sikre bedre sagsgang og et bedre resultat for alle involverede parter. Hvem varsleren er, er ligeledes fortrolig information.

Relateret indhold

Varsling er at gå videre med kritikværdige forhold til nogen, som kan gøre noget ved det. Nogle kalder det også whistleblower ordning. Kritikværdige forhold er brud på lovregler, brud på interne regler eller brud på etiske normer.  

Anonymitet og fortrolighed
Varsling kan gøres anonymt, men normalt vil åbenhed sikre bedre sagsgang og et bedre resultat for alle involverede parter. Hvem varsleren er, er ligeledes fortrolig information.