Site menu, search and login

b8dde1

Kørekort til 17 årige – få hele overblikket her

Den 1. januar 2017 fik 17-årige danskere grønt lys til at tage kørekort. Som led i en ny forsøgsordning har Folketinget dermed åbnet op for at unge trafikanter kan få mere erfaring på vejene, inden de for alvor slippes løs i trafikken.

0 skader med 17-årige bag rattet!

Selvom forventningerne fra mange danskere var, at der med forsøgsordningen ville ske flere uheld, og at trafikken ville blive mere usikker med 17-årige bag rattet, er virkeligheden heldigvis en anden. Vores skadetal for årets første fem måneder viser, at der ikke er anmeldt én eneste skade forårsaget af 17-årige bilister.

”Noget af det vigtigste i trafikken er erfaring. Derfor synes jeg, at det er en rigtig god idé, at vi nu giver unge under 18 mulighed for at få kørekortet tidligere, så de under ordnede forhold kan få mere erfaring bag rattet. Det kræver nemlig øvelse, at kunne begå sig sikkert i trafikken. Derfor er det positivt, at de danske forældre nu har mulighed for hjælpe de unge til at få mere erfaring, inden de sendes alene afsted i bilen,” siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Klæd dit store barn godt på til fremtiden

For mange forældre er dét at klæde sine børn på til fremtiden en af forældreskabets fornemmeste opgaver. En måde at gøre det på, er at hjælpe dit store barn med at få gode vaner i trafikken. Som med så meget andet kræver det øvelse og vedligeholdelse, så jo før I kommer i gang des bedre.

Hvordan er de nye regler?

  1. Unge kan begynde at tage kørekort når de er 16 år og 9 måneder
  2. 17-årige bilister skal ledsages af en voksen på min. 30 år, med gyldigt kørekort og mindst ti års erfaring som bilist
  3. Ledsageren må ikke have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode
  4. Ledsageren skal være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset
  5. 17-årige skal lige som 18-årige bestå både teori og praksis, inden de får deres kørekort udleveret

Træn ofte

For at få det optimale ud af timerne på vejen, bør kørselstræningen ske ofte og være varieret. Sørg derfor gerne for, at i får kørt i både dagslys og mørke, i godt og dårligt vejr, på motorvej, landevej og i byen. Altafgørende er det, at der bliver kørt mange kilometer og så mange forskellige situationer som muligt bliver øvet.

Mor, far eller en helt anden ledsager?

Hvem der skal være ledsager i bilen er op til jer, så længe de officielle krav om fx 10 års erfaring som billist og et gyldigt kørekort overholdes. Om det er mor, far, bedsteforældre eller andre, der sidder i passagersædet er altså ikke afgørende. Det vigtigste er at det er en, som er god til at lære fra sig, og som den unge føler sig tryg ved. I kan med fordel også være flere om ledsagerrollen, så den unge har endnu større mulighed for at få rutine bag rattet og bliver en endnu mere sikker bilist inden han eller hun fylder 18 år og må køre alene.

Før I sætter jer ind i bilen

Allerede inden i sætter jer ind i bilen er det en god idé at afstemme forventningerne til hinanden og de indbyrdes roller i bilen. Husk at den unge jo har bestået både teori- og køreprøve og derfor godt kan køre bil.

Inden I kører ud på vejene, bør I

  • Afklare hvordan du som ledsager bedst hjælper på turen
  • Tale om, hvilke bestemte ting, der skal øves
  • Aftale hvad I gør, hvis der opstår en uventet eller farlig situation 

Husk, at du ikke er kørelærer. Du skal ikke give køretimer og må heller ikke gribe ind i kørslen ved fx at hive i rattet eller lignende

Giv hinanden feedback efter turen: Hvad gik godt? Hvad kan gøres bedre næste gang?

Hvordan dækker forsikringen?

I Gjensidige vil vi gerne hjælpe til at gøre vejene mere sikre ved at klæde de danske unge godt på. Derfor dækker vi selvfølgelig også, hvis uheldet skulle være ude med en 17-årig bag rattet.

Undgå dobbelt selvrisiko og få billigere førstegangsforsikring til unge
Vi har udviklet en særlig dækning, Ung fører, som forældre og bedsteforældre kan tilkøbe til deres bilforsikring. Med Ung fører kan den unge optjene anciennitet på (bedste)forældrenes forsikring, som senere kan overføres til den unges egen forsikring. På den måde kan dit barn eller barnebarn hurtigere selv få adgang til en billigere forsikring. Hvis Ung fører er tilkøbt undgår I også at skulle betale dobbelt selvrisiko, hvis den unge kommer til at lave en skade i modsætning til, hvis den unge bare er registreret som bruger af bilen.

Hør hvor billigt du kan få Ung Fører på tlf. 70 10 90 09

Baggrund for forsøgsordningen

Med den nye forsøgsordning kan unge allerede som 17-årige stå med et kørekort i hånden og lovligt køre i trafikken med en ledsager i passagersædet. Inspirationen til den 3-årige forsøgsordning kommer fra udlandet bl.a. Tyskland og Norge, hvor det er lykkedes at nedbringe antallet af ulykker blandt de yngste bilister, som ellers fylder i statistikkerne over trafikulykker og -dræbte. Erfaringer fra udlandet viser nemlig, at de unge, der har taget kørekort som 17-årige og efterfølgende har øvet bilkørsel i selskab med en erfaren bilist, bliver mere sikre bilister end de, der tager kørekort som 18-årige og primært kører alene.