Sælgeransvarsforsikring - når du sælger dit hus

Derfor skal du tegne en sælgeransvarsforsikring når du sælger dit hus

Som sælger kan du sikre dig yderligere mod eventuelle krav fra køber, efter at køber har overtaget boligen. Finder køber f.eks. ulovlige EL-installationer, risikerer du som sælger, at blive dømt til at betale erstatning eller give afslag i købesummen - du er nemlig ansvarlig i 10 år efter salget. Det kan hurtigt løbe op i større beløb, som du ikke lige kan finde plads til i din økonomi - så er det trygt at have en sælgeransvarsforsikring.

Sælgeransvarsforsikringen dækker dit ansvar i 10 år, hvis du som sælger dømmes eller der indgås et indenretsligt forlig i tilfælde af:

  • Jordforurening som sælger ikke har haft kendskab til eller er skyld i
  • Ulovlig bygningsindretning
  • Ulovlig kloak og stikledning udenfor huset
  • Andre forhold i grunden, som giver skader på bygningerne

Forsikringspræmien betales kun én gang.

Forsikringssum
• Det samlede erstatningsbeløb er op til 500.000 kr.

Forudsætninger

  • Der skal foreligge en tilstands- og el-eftersynsrapport
  • Gjensidige vil afgive tilbud på ejerskifteforsikringen
  • Der må ikke være tale om et fredet hus eller et hus som sælger har erhvervet med henblik på renovering og videresalg for øje.

Sælgeransvarsforsikring

Selvom salget af din bolig er afsluttet, kan du risikere at blive dømt til at betale erstatning, eller give afslag i købesummen. Det kan hurtigt løbe op i større beløb, som kan påvirke din økonomi, hvis køber fx finder ulovlige bygningsindretninger. Derfor er det trygt at have en Sælgeransvarsforsikring, som sikrer dig i 10 år, og kan dække dit ansvar for visse mangler på boligen.

Se din pris

Her kan du se din pris

Sådan får du en sælgeransvarsforsikring

Det eneste du skal gøre er at:
 - Udfylde blanketten
 - Sende en mail til partner@gjensidige.dk inkl.

  • Tilstandssrapport
  • El-eftersynsrapport
  • Udfyldt blanket

Det skal du gøre, når du har solgt din bolig, men inden den nye ejer overtager:

Se det nyeste produktark og de nyeste betingelser.