Min familie

Livet sker – heldigvis og uheldigvis. Derfor gælder det om at være godt forberedt. Vi hjælper dig med dine forsikringer uanset hvor i livet du er, og hvordan din hverdag ser ud.

I flytter sammen

Når i skal dele hjem, skal i også dele indboforsikring. Forsikringssummen skal svare til værdien af alle jeres private ejendele, og i skal begge to være tilmeldt samme adresse i Folkeregistret.

Indboforsikring

Typisk har vi hver vores indboforsikring, når vi flytter sammen med kæresten. Men én indboforsikring er nok. Den dækker alle personer i husstanden, som er tilmeldt Folkeregistret på adressen.

Når I slår jer sammen, bliver værdien af jeres indbo højere end den var tidligere. Derfor er der grund til at tilpasse summen på indboforsikringen.

Læs mere om Indboforsikringen

Ulykkesforsikring

Forsikrer det du har kært med en Ulykkesforsikring. Har din kæreste og du børn, skal I huske også at forsikre dem en Børneulykkesforsikring. Hjemmeboende børn er automatisk dækket af indboforsikringen - men ikke af jeres ulykkesforsikring!

Læs mere om Ulykkesforsikring

I får barn

Der er nok at tænke på, når en lille ny kommer til verden. Derfor er dit barn gratis medforsikret på din Ulykkesforsikring indtil barnet fylder to år, hvis du er Samlekunde i Gjensidige.

Børneulykkesforsikring

Børn over to år er ikke dækket via forældrenes ulykkesforsikring. Husk derfor at købe en selvstændig børneulykkesforsikring, så familiens yngste medlemmer også er sikret.

Læs mere om Børneulykkesforsikring

Indboforsikring

Hjemmeboende børn er automatisk dækket af indboforsikringen. Udeboende børn under 21 år er også dækket, hvis de bor alene.

Læs mere om Indboforsikring

Børnesikring af hjemmet

Der er mange spændende ting for nysgerrige børn i hjemmet. Vi anbefaler at du tager nogle få simple forhåndsregler, som sikrer familiens mindste

 • Sæt børnesikring på vaskemaskine og ovn
 • Spær trapper af med børnelåger, indtil barnet har lært at gå på trapper
 • Flyt medicin og rengøringsmidler udenfor barnets rækkevidde
 • Sæt børnesikring på vinduer og døre
 • Gå aldrig fra dit barn i badet
 • Vend ikke ryggen til, når barnet ligger på puslebordet
 • Undgå dug på bordet og pas på varme drikke
 • Sørg for, at håndtag fra gryder ikke rager ud over kanten på komfuret 
 • Legetøj skal passe til barnets alder. Smådele kan være livsfarlige, hvis dit barn putter legetøjet i munden

Forsikringer til barnet

Pas på dit barn med de rigtige forsikringer. Med en Børneulykkesforsikring , Rejseforsikring og Indboforsikring sikrer vi dit barn den nødvendige tryghed.

 • Børneulykkesforsikring sikrer familien økonomisk hjælp, hvis dit barn bliver sygt eller kommer til skade
 • Din Rejseforsikring dækker dit barn, så længe barnet er hjemmeboende
 • Indboforsikringen gælder alle faste medlemmer af husstanden og dækker dermed dit barn, indtil han eller hun flyver fra reden

Hjemmeboende børn kan optjene bonus

Har du hjemmeboende børn, kan de optjene bonus i din bil, hvis bilen er forsikret hos Gjensidige.

Det kræver blot, at

 • Barnet er fyldt 18 år
 • Barnet bor hjemme
 • Barnet har kørekort
 • Der ikke er anmeldt belastende skader

Vi overfører maks. 2 års skadefri kørsel til dit barn.

I skal skilles

Hvis I bliver skilt, separeret eller skal flytte fra hinanden, er her nogle råd til, hvordan I bringer jeres forsikringer videre.

Indboforsikring

Få hver jeres indboforsikring senest tre måneder efter, I er flyttet fra hinanden. Husk at justere indbosummen så den passer til den nye situation.

Læs mere om Indboforsikringen

Bilforsikring

Husk at give os besked, hvis bilen skifter ejer. Du får samme bonustrin som den ægtefælle eller samlever, du er blevet skilt eller separeret fra.

Læs mere om Bilforsikring

Ulykkesforsikring

Overvej ændring af begunstigede på forsikringerne. Begunstigede er dem, der får pengene ved eventuel død. Er der tale om familieulykkesforsikring, må den, der ikke står som forsikringstager, tegne ny forsikring. Der skal også tages stilling til, hvilken forsikring evt. børn skal være forsikret på.

Læs mere om Ulykkesforsikring

Dødsfald

Det tager tid, før familien får fast grund under fødderne igen – både følelsesmæssigt og økonomisk efter et dødsfald. Vi vil gerne hjælpe med de nødvendige råd.

Med en dødsfaldsdækning på din Ulykkesforsikring dækker vi dig ved dødsfald og invaliditet, som skyldes ulykke. Forsikringssummen udbetales skattefrit til ægtefælle og børn.

Det er vigtigt, at du har en forsikring, som sikrer din families økonomi, hvis det utænkelige pludselig sker og du dør. Derfor anbefaler vi dækning ved dødsfald, hvis du har familie, en ægtefælle eller samlever, som er afhængig af din indtægt.

Det er en god idé at stå som begunstiget i ulykkesforsikringen, hvis I ikke er gift. Du er derved sikret, at erstatningen udbetales til dig. Den nye arvelov sikrer dog også samboende, hvis man har haft samme folkeregisteradresse i mindst to år eller har et fælles barn.