Navigation, søg og log ind

b8dde1

Husk det blå sygesikringskort

En almindelig rejseforsikring i Europa koster kun en brøkdel af regningen, hvis man kommer galt afsted, men uden det Blå EU Sygesikringskort er man ikke sikret behandling i udlandet.

Sådan er du dækket af det blå kort

Det blå sygesikringskort kort giver dig adgang til læge og tandlægehjælp, samt behandling på offentlige sygehuse i alle EU/EØS lande. Du bliver dermed behandlet på lige fod med borgere i det pågældende land.

Med det blå kort vil du være ligestillet med borgerne i det land, du rejser i. Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale for en del af den behandling, du modtager, når du bliver syg, eller kommer til skade.

Kortet dækker dog ikke behandling på privathospitaler, så undersøg inden du rejser, om der er et offentligt hospital i nærheden.

Det er vigtigt, at dit blå kort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet.

43 % tror fejlagtigt, at det blå kort giver hjemtransport fra udlandet til Danmark.

Uden det blå kort kan det blive dyrt

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke dine udgifter til hjemtransport, og i nogle lande heller ikke alle udgifter til sygetransport. Hvis du ønsker at få dækket alle udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du tegne en privat rejseforsikring.

Har du ikke styr på dit eget blå kort, eller din rejseforsikring, så kan det blive en rigtig dyr oplevelse at komme til skade på din rejse.

Skal du hentes af redningshelikopter, behandles på hospital og måske endda med ambulancefly hjem til Danmark, kan prisen nå op omkring et par hundredetusinde.

Vigtigt er det at få lægejournalen med hjem, hvis du bliver behandlet af en læge i udlandet. I tilfælde af en erstatningssag er lægejournalen yderst vigtig dokumentation.

Det blå kort dækker i alle EU lande, inklusiv Norge, Island, Liechtenstein Norge og Schweiz.

Bestil kortet i god tid

Få bestilt kortet i god tid, så du er sikker på at få det med på din rejse. Der kan nemlig være op til 3 ugers leveringstid på at modtage det blå kort.

Har du bestilt det blå kort, men det er ikke nået frem til dig inden afrejse, er du ikke helt galt på den, og vil stadig kunne få refunderet din behandling på samme måde. Dog er der eksempler på at redningsarbejderne og læger ikke vil behandle før de kan se det blå kort.

Det blå kort bestilles her

5 vigtige punkter

  • Bestil kortet i god til. Der er op til 3 ugers ventetid på kortet.
  • Hav det altid på dig når du rejser
  • Få lægejournalen med hjem, som dokumentation
  • Det blå kort gælder i EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.
  • Det blå kort dækker ikke alt, anskaf dig en rejseforsikring for at være helt sikker.