Oversigt over betingelser

Her kan du se alle gældende betingelser for Virksomheder og Offentlige kunder. Betingelserne er inddelt efter produkter. Fold de enkelte produkter ud og find jeres betingelsessæt. Du kan se betingelsesnummeret på policen.

Alle betingelser er udarbejdet i PDF og kan læses med Adobe Acrobat Reader. Download det gratis her

Ansvar

Arbejdsskade

Entreprise

Kriminalitet

Køretøj

Marine

Patient

Property (Bygning og løsøre)

Rejse

Transport

Ulykke

Faktaark

Disse faktaark indeholder forskellene mellem nuværende og nye betingelser. For den helt præcise ordlyd henvises til forsikringsbetingelsernes enkelte afsnit.

Nogle af forskellene er kun relevante, hvis den pågældende dækning er tilvalgt i den nuværende forsikring. Det er altid forsikringsbetingelserne og tilhørende police, som er gældende, hvis der er udvidelser eller indskrænkninger i dækningsomfanget i forhold til denne oversigt.