Detail- og grossist

Har du en detail- eller grossistvirksomhed vil du løbende opleve ændringer i omsætning.

Det kan betyde udsving i varelager, antal ansatte, inventar m.v. Ændringer, som kan have stor betydning for din virksomheds forsikringsbehov.

Relateret indhold

Det kan betyde udsving i varelager, antal ansatte, inventar m.v. Ændringer, som kan have stor betydning for din virksomheds forsikringsbehov.

Få en fleksibel forsikringsløsning

Hos Gjensidige tilbyder vi en forsikringsløsning, der løbende kan tilpasses din virksomheds situation og sikrer, at du hverken er over- eller underforsikret.

Er dit inventar og varelager godt sikret?

For virksomheder indenfor detailbranchen udgør butiks- og lagerinventar og ikke mindst varelageret ofte en stor investering. Brand, vandskade eller tyveri kan derfor få alvorlige økonomiske konsekvenser. Er der lang genanskaffelsestid på dit varelager kan det være en god ide at overveje en dækning for driftstab.

Læs mere om

Forsikring af dine IT-systemer

Spiller IT-systemer en vigtig rolle for den daglige drift af din virksomhed? Måske tænker du ikke over det i hverdagen, men et nedbrud på grund af fx brand eller vandskade, kan få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Læs mere om EDB-forsikring

Er dine medarbejdere godt forberedt?

Vi tilbyder naturligvis lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt ulykkesforsikringer til dig og dine medarbejdere. Læs mere om

Erhvervsansvar – værd at overveje

Bliver din virksomhed mødt med et erstatningskrav – berettiget eller uberettiget – så kan det have store økonomiske konsekvenser.

Læs mere om erhvervsansvar

Kontakt os

Forsikringscenter Erhverv (op til 100 ansatte)

Ring til os på 
Tlf.: 88 18 69 77
Eller send en mail

Virksomhed med +100 ansatte:

Læs mere

Anmeld skade online

Log ind og anmeld din skade

Brug for akut hjælp?
Ring til vores skadeservice (døgnvagt) på tlf: 70 10 90 09