Driftstab

Kan din virksomhed tåle at driften står stille?

Følgevirkningerne af en dækningsbettiget skade på bygninger eller løsøre kan blive en dyr affære for din virksomhed i form af tabt omsætning og ekstraomkostninger til at opretholde driften.

Genopførelse af bygninger og/eller genanskaffelse af maskiner og varelager tager tid - og tid er som bekendt penge.

Relateret indhold

Følgevirkningerne af en dækningsbettiget skade på bygninger eller løsøre kan blive en dyr affære for din virksomhed i form af tabt omsætning og ekstraomkostninger til at opretholde driften.

Genopførelse af bygninger og/eller genanskaffelse af maskiner og varelager tager tid - og tid er som bekendt penge.

Det kan være dyrt at lade være

Selvom du har forsikret dine bygninger og dit løsøre, så kan en skade få store økonomiske konsekvenser. Et helt eller delvis stop i driften kan nemlig være større end det materielle tab ved selve skaden.

Driftstabforsikring

Med en driftstabsforsikring er du sikret din omsætning i den periode, det tager at genopføre bygninger og/eller genanskaffe maskiner og varelager.

Meromkostningsforsikring

Med en meromkostningsforsikring får du dækket de ekstra omkostninger som du har til helt eller delvist at kunne opretholde virksomhedens drift. Det kan være leje af midlertidige lokaler, flytning af varer til forarbejdning et andet sted eller overtidsbetaling til medarbejdere.

Lønudgifter

Har du nøglemedarbejdere i produktionen, som du gerne vil fastholde i genetableringsperioden? Så er det en god idé at udvide driftstabsforsikringen til at omfatte dækning af lønudgifter i en periode på op til 12 måneder.

Kontakt os

Forsikringscenter Erhverv (op til 100 ansatte)

Ring til os på 
Tlf.: 88 18 69 77
Eller send en mail

Virksomhed med +100 ansatte:

Læs mere

Anmeld skade online

Log ind og anmeld din skade

Brug for akut hjælp?
Ring til vores skadeservice (døgnvagt) på tlf: 70 10 90 09