Ulykkesforsikring

Med en ulykkesforsikring kan du give dig selv og dine medarbejdere endnu mere tryghed hvis uheldet er ude.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker kun skader og sygdom, som er direkte relateret til arbejde udført i arbejdstiden og på arbejdsstedet.

Relateret indhold

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker kun skader og sygdom, som er direkte relateret til arbejde udført i arbejdstiden og på arbejdsstedet.

Bliv godt forberedt hvis uheldet er ude

Du har mulighed for at tegne en individuel eller kollektiv ulykkesforsikring for dig selv og dine medarbejdere, som naturligvis kan udvides til også at dække i jeres fritid.

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker personskader, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde er en pludselig udefra kommende hændelse, der medfører personskade. Ved skader på arme og ben forudsættes alene, at skadeårsagen skal være pludselig og medføre personskade

Desuden dækker ulykkesforsikringen ved ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med handlinger som har til sigte at afværge skader på personer eller ejendom, så længe handlingen kan betragtes som forsvarlig.

Hvordan er I dækket?

En ulykkesforsikring giver dig og dine medarbejdere mulighed for følgende erstatninger:

  • Udbetaling af forsikringssum til de efterladte hvis forsikrede dør som følge af en ulykke
  • Erstatning til den forsikrede hvis ulykken giver varige mén
  • Dækning af behandlingsudgifter fx i forbindelse med tandskade

Kontakt os

Forsikringscenter Erhverv (op til 100 ansatte)

Ring til os på 
Tlf.: 88 18 69 77
Eller send en mail

Virksomhed med +100 ansatte:

Læs mere

Anmeld skade online

Log ind og anmeld din skade

Brug for akut hjælp?
Ring til vores skadeservice (døgnvagt) på tlf: 70 10 90 09