Navigation, søg og log ind

d0debb

Forebyg skybrudsskader

Klimaet ændrer sig. Korte heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. Vi har set, at regn falder i så massive mængder, at det ikke kan finde naturligt afløb. Hav eller åer går over deres bredder, kloakkerne bliver overbelastet, så afløbsvandet presses op igennem gulvafløbet i kælderen, og grundvandet stiger, så vandet presses ind i kælderen gennem utætheder i kældergulvet og kældervæggene.

Når skybruddet er på vej

Er der ingen hjemme, når der er varslet skybrud eller kraftig regnvejr i dit område, bør du sørge for at nogen holder øje med din ejendom.

Du kan tilmelde dig en gratis sms-service på www.forsikringsvejret.dk , der sender en besked, hvis der er varslet storm eller skybrud i dit nærområde.

Løft så meget af dit indbo over gulvet, gerne på høje metalreoler eller opbevar dit indbo i plastbeholdere eller andet, der kan tåle vand. Erhvervskunder skal være opmærksomme på at visse ting skal være hævet min. 40 cm over gulvet (link til betingelsesafsnit).

Fjern løse gulvtæpper.

Luk alle døre og vinduer og sørg for at de er tætte. Monter evt. afdækningsplader med tætningslister foran alle åbninger, vinduer og døre.

Forebyg vandskader, når vandet løber ind udefra

Prøv at sikre, at terrænet skråner væk fra dit hus. Så undgår du, at vandet løber ind mod huset, og samler sig op af kældervægge og fundamenter med fare for at løbe ind i huset,  krybekælderen eller kælderen.

Hvis det er muligt, så støb en kant rundt om lyskasser eller kældernedgange, så vandet ikke kan løbe direkte ind.

Sørg for at ventilationsriste til krybekælderen sidder så højt at vand ikke kan løbe ind i krybekælderen.

Undgå for store flisebelagte arealer, indkørsler, terrasser m.m., således at overfladevandet kan sive ned i jorden i stedet.

Sørg for at alle tagnedløbsbrønde, udendørs afløbsbrønde på i trappenedgange og i lyskasser er renset for blade m.m. således, at vandet kan løbe frit igennem.

Etabler eventuelt en regnvandsfaskine, der kan opsamle regnvand fra tag og arealer med belægninger.

Reparer eventuelle revner og utætheder i fundament og kælderydervægge.

Forebyg vandskader, når vandet stiger op fra kloakken

Tjek om du har gulvafløb i kælderen og hvis ja, om du har brug for dem, og hvis ikke, kan de måske sløjfes.

Montér godkendte højtvandslukkere på gulvafløbene. De lukker automatisk, hvis kloakvandet løber den forkerte vej. Husk at de skal tilses min. 1 gang om året.

Montér et tilbageløbsstop, der forhindrer kloakvandet i at trænge op gennem kælderafløbet. Tilbageløbsstoppet er faktisk også et højtvandslukke, men det fungerer på en lidt anden måde.

Tilslut afløbsinstallationerne i kælderen til en pumpebrønd. Den kan opbevare dit spildevand og forhindrer, at vand fra hovedkloakken løber ind i din kælder. Sørg for at installere en alarm på pumpen, der giver besked, hvis pumpen ikke fungerer. Alarmen kan evt. være med overførsel til en mobiltelefon.

NB! Husk at al arbejde på kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Har du allerede haft en vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb m.m., anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan du kan undgå, at det sker igen.

Forebyg vandskader, når vandet trænger gennem gulv eller væg

Tjek dine afløbsinstallationer for eventuelle utætheder eller tilstopninger.

Sørg for at eventuelle dræn virker efter hensigten, og hvis der ingen dræn er, undersøg om det er muligt at etablere et dræn, som leder vandet bort fra din bygning.

Reparer eventuelle revner og huller i kældervæg og kældergulv.

Når vandskaden er sket, hvad gør jeg så?

Du må gerne gå i gang med at begrænse skaden inden du anmelder den til os.

Begræns skaden, ved at rede så mange ting som muligt. Og hvis du ønsker erstatning for de ødelagt ting, er det vigtigt, at du gemmer dem.

Sørg for at få pumpet vandet væk og fjerne fugten ved hjælp af en affugter. Inden affugtning påbegyndes skal alle ting fjernes fra gulvet og væggene således, at de opfugtede arealer er frilagte og kan tørres.

Er skaden dækket af din forsikring dækker vi rimelige udgifter til for eksempel redning af ting, udpumpning af vand, affugtning m.m.

Når du har reddet dine ting – ring til os! Vi er behjælpelige med at rekvirere skadeservicefirmaer, der kan foretage affugtning, rengøring og meget mere.