Indkøb af IT-udstyr til udlevering

Mange kommuner/skoler indkøber og udleverer tablets til eleverne. Det giver mange fordele f.eks.:  

 • Ensartet introduktion af eleverne til IT
 • Eleverne får de samme muligheder uanset forældrenes økonomi
 • Brug af IT i den daglige undervisning på en fælles platform
 • Omkostningseffektiv løsning ved storkøb 

Tyveririsiko

I forbindelse med indkøbet vil kommunen i en kortere periode ligge inde med en større mængde udstyr. Det vil i høj grad være attraktivt for tyve. Det er god risikostyring, at kommunen/skolen forholder sig til den forhøjede tyveririsiko. Her er nogle forholdsregler I kan tage med i processen:

 • Kortest mulig lagertid

Sørg for at leveringen medfører kortest mulig lagertid i kommunes lokaler. Undgå leveringer i perioder, hvor skolen ligger stille hen. Undgå f.eks. ugerne op til skoleårets start

 • Fortrolighed
  Begræns antallet af personer, der har kendskab til indkøb, leveringstidspunkt, placering i bygningen mv.
 • Håndtering af emballage
  Tænk over om uvedkommende kan få kendskab til et nyligt storindkøb på grund af emballage i åbne containere eller lignende.
 • Fysisk sikring
  Benyt et lokale med bedst mulig fysisk sikring, dvs. aflåst og gerne uden vinduer. Vær opmærksom på sikringsniveau i henhold til varegruppeskemaet.
 • Elektronisk sikring
  Detektering og alarm iht. sikringsniveau angivet i varegruppeskemaet.
 • Anvend sund fornuft
  • Er det let at komme ind uden at blive opdaget?
  • Hvor lang tid vil en tyv have til rådighed efter evt. alarm går i gang?
  • Hvor nemt er udstyret at håndtere og fjerne?
  • Mærkning af udstyr
   Hvis udstyret er tydeligt mærket med tilhørsforhold, vil det være mindre attraktivt at stjæle. 

Sikringskrav for varegruppe 3 i henhold til varegruppeskemaet er gældende:

Værdi af IT-udstyr til udlevering (2014 kr.)

Krævet sikrings­niveau

Fysisk sikring

Elektronisk sikring

< 29.420

10

Døre og vinduer lukkede, forsvarligt fastholdt og døre aflåst udefra

Ingen krav

29.420 – 88.261

20

Døre aflåst udefra klasse grøn, indefra klasse gul

Rumovervågning med alarmoverførsel til godkendt central

88.261 – 176.522

30

Døre aflåst udefra klasse blå

Rumovervågning samt overvågning mod oplukning og gennembrydning af glas.

> 176.522

40

Døre aflåst udefra klasse blå. Andre åbninger sikret klasse gul

Yderligere sikring mod gennembrydning af faste bygningsdele

Se i øvrigt F & P’s hjemmeside for information.