Ansvar sølov info 03.10.13

Nye regler i søloven for ansvar for skade i forbindelse med sejllads.

Forsikringspligt ved sejlads i småbåde

Vær opmærksom på at der er kommet nye regler i søloven for ansvar for skade i forbindelse med sejllads. Formålet er at stramme op på sikkerheden og afbøde konsekvenser af eventuelle ulykker, som fx ulykken på Præstø Fjord, hvor 13 elever og 2 lærere fra Lundby Efterskole kom i vanskeligheder, da fartøjet kæntrede. Den ene lærer druknede og 7 af eleverne fik alvorlige skader. Fartøjet var ikke sikkerhedsgodkendt af Søfartsstyrelsen.

Lovændringerne gælder for mindre skibe/både med op til 12 passagerer. Det er ejeren af en aktivitet, der kan ifalde ansvar jf. loven. Det betyder, at ansvaret kan ifaldes uanset om man er ejer eller lejer af bådene. Hvis en skole lejer nogle både og gennemfører en aktivitet for et antal elever, så er det skolen, der ifalder ansvar for ulykker, hvor der sker skade på passagerer eller deres ting. 

Læs mere om lovændringen og hvordan Gjensidige dækker her